Foto’s Project Overschie CIS Solar Frontier panelen

We zijn al enige tijd bezig een installatie voor te bereiden voor Museum Oud Overschie. Hij bestaat uit 12 panelen. Het plan was deze exact pal zuid op het dak te plaatsen, maar dit kon door de zwakte van het dak niet doorgaan. Er moest een frame komen om de panelen te dragen, dat in plaats van ballast door een kabel op zijn plaats gehouden wordt. Deze complexe oplossing was onvermijdelijk daar het geen doen was op een minder zichtbare manier het dak te verstevigen.

De Solar Frontier CIS panelen werden ook gebruikt in ons project in Poortugaal. Deze zijn 150 Wp 

 

De panelen zitten op standaard Schletter aluminium profielen met een hoek van 30 graden. Deze worden geleverd met alles wat nodig is om tegels als ballast te gebruiken en een rij voldoende stijf te maken. Doordat de steunen op de u-balken zijn gemonteerd en ook de aluminium L profielen zijn gebruikt is het geheel extra stevig. 

Het frame bestaat uit twee u-delen die de breedte overspannen, gedragen door twee andere u-delen die op hun beurt op rubberen tegels rusten. Hierdoor komt het gewicht uitsluitend op de zijkant van het dak vlak bij de muur te rusten. Om te voorkomen dat het geheel gaat schuiven zijn kabels gespannen met muurankers. Ballast bij panelen wordt vooral gebruikt om schuiven te voorkomen, niet vanwege het risico dat panelen wegwaaien. 

Installatie was uiteindelijk redelijk recht toe recht aan. Het systeem heeft drie rijen van vier panelen. De drie rijen worden parallel geschakeld aan een 2.0 kW Aurora omvormer die vlak onder het dak hangt. Om deze te bereiken worden schuine gaten geboord in de zijmuur.

Links komt drie keer min binnen, rechts drie keer plus. De verbinding naar de omvormer ontbreekt nog. 

 

De drie strings worden gecombineert met een stringbox/diodebox. Dit is nodig omdat er anders stroom in tegengestelde richting kan lopen als een van de strings minder presteert. De diode box bevat drie diodes aan de positieve kant. De negatieve kant wordt alleen verzameld. Van de diodebox gaat een positieve en negatieve verbinding naar de omvormer. 

Zonleningen.nl hoe werkt het nu?

Onze werkzaamheden aan de website Zonleningen.nl gaat door. Via deze site kunt u de financiering van uw duurzame installatie organiseren. Het principe is simpel, u leent van mensen en keert hen het rendement van de investering uit.

Stel u wilt zonnepanelen op uw dak omdat u minder voor uw stroom wilt betalen. De investering is echter te groot. U kunt zich dan registreren bij zonleningen.nl en aangeven hoeveel budget u zelf heeft. Wij nemen dan contact op en samen bepalen we de grootte van het systeem.

Als er een prijs is bepaald voor het systeem dan is ook het rendement te bepalen, dit gebeurt op basis van een standaard rekenmodel bv. dat van het Research Centrum van de Europese Commisie. Het staat je toe exact de locatie en orientatie en andere eigenschappen van het systeem te specificeren. Er volgt een schatting van de output en daarmee kan de opbrengst worden berekend.

Als voorbeeld een systeem in Rotterdam van 2000 Wp, pal Zuid georienteerd. Heeft een output van 1930 kWh op jaarbasis. Dat is bij een prijs voor stroom van 21 ct/kWh ongeveer 405,30 Euro opbrengst op jaarbasis (de salderings limiet verdwijnt, dus dit kunt u na 1 juni werkelijk incasseren als u verder geen stroom verbuikt). Stel het systeem kostte 3200,- Euro incl. alles. Dan is het rendement precies 3200,-/405,30 of 7,9% op jaarbasis. Dat wordt het rendement van uw lening.

Stel dat u van de 3200 Euro vijfhonderd zelf betaalt, en de rest wil financieren via Zonleningen.nl. Dan moet er 3200-500 = 2700 Euro beschikbaar komen door 27 contracten van 100,- Euro te verkopen met een rendement van 7,9% . Uw lening wordt op Zonleningen.nl vermeld voor 27 contracten en het wachten is op kopers van deze contracten.

Na login ziet u als crediteur uw contracten en het aanbod 

Het makkelijkst is dit met kennissen of vrienden te organiseren. Heeft u spaartegoeden die u de komende tijd niet wil aanspreken, dan is het rendabeler om een contract te kopen met 7,9% rente, want inflatie is 2,9% zodat u met normaal sparen alleen maar verliest. De mensen die contracten willen kopen geven dit aan via de website.

Op het moment dat verschillende mensen bij elkaar alle 27 contracten hebben gekocht is het tijd voor de volgende stap : De contracten worden aangemaakt. Deze worden naar de 27 ‘crediteurs’ gestuurd via email en evt. via de post. Het contract is een simpele afspraak dat u 100,- Euro leent (per contract) en 7,9% rente uitkeert per jaar. De contracten kunnen door u op elk moment worden afgekocht, dwz als u 100,- Euro + rente overmaakt naar een crediteur loopt het contract af. De contracten lopen sowiezo na 20 jaar af, dus voor die tijd moet u ze hebben afgekocht.  

De contracten zijn overigens verhandelbaar, maar dit zal in het begin van zonleningen.nl nog niet worden ondersteund.

De crediteuren betalen allemaal, aan de installateur. Er is een reservelijst en crediteuren die niet betalen worden in het vervolg geblokkeerd. Als het bedrag compleet is wordt de installatie geleverd en geinstalleerd bij de zn. debiteur. De ingangsdatum is de eerste van de maand na die waarin de installatie is geplaatst. In die maand geniet de debiteur al het voordeel van saldering of zn. teruglevering.

Na een jaar is het tijd om de rente uit te keren. Dit doet de debiteur zelf, hij wordt daar door Zonleningen.nl automatisch aan herinnerd. De debiteur betaalt jaarlijks de rente over alle contracten tot deze worden afgekocht. Komt de debiteur de verplichting niet na dan kan gebruik worden gemaakt van een incassobureau.

De debiteur kan de contracten bij de belastingdienst registreren. Hierdoor wordt de rente die de debiteur betaalt aftrekbaar. Dit betekent dat de uitgekeerde rente in mindering komt op het inkomen. Dat is maar 27/32 van 405,3 ofwel 314 Euro, maar dat betekent toch dat u 126 (37%) tot 177 (52%) terug krijgt. Hiermee kunt u de contracten in de loop van 20 jaar afkopen, en dan houdt u (bij het hoge tarief) nog geld over.

De rente kan zelfs hoger zijn dan het rendement van het zonnesysteem. De wettelijke limiet ligt rond de 18%, 14% rente betalen als u in het 52% belasting tarief maakt sparen via uw contracten dus zeer aantrekkelijk, zonder dat het u een cent kost. 

Contracten kopen

Heeft u vragen of wilt u meedoen, dan wel as crediteur dan wel als debiteur, ga naar zonleningen.nl en registreer, of email ons via info@greencheck.nl .

Oppertunistic Eco Restauration

While we babble on about what may be a threat, our ecosystem is devoured by a process that nobody dares or has the power to halt, the warming of our ocean and atmosphere. Whoever steps out of the artificial bubble of denial reduction and surprise projected suggested as the best mental performance by our media gasps for air at the enormity of the difference between allowed perception and reality.

People like to believe what makes them happy, not what keeps them safe

We know what will happen. We is the people that accept knowledge on an empircal basis without flinching or denying whatever frightens us. We know what will happen and have known for more than 100 years now. The facts are simple and understood, although many people even if they aknowlegde climate is changing and CO2 is the cause stop there.

  • The climate is changing and CO2 is the cause
  • The oceans are losing oxygen and warming and acidifying causing them to die
  • The energy now accumulating in our atmosphere is disturbing ozone layers and making weather unpredictable causing crops to fail
  • The methane, CO2 and other gasses stored in the warming oceans will gas out and add to the greenhouse effect
  • The oceans will turn toxic, start producing H2S and kill most land species as happened did several times before in Earths history, most notably at the end of the Permian Extinction
  • Most land species, plants and animals will go extinct, including unprotected humans 
  • Lester Brown, president of the Earth policy research centre in Washington, says that the climate is no longer reliable and the demands for food are growing so fast that a breakdown is inevitable, unless urgent action is taken.

  • All this is happening because we don’t stop our burning of carbon and hydrocarbons and we allow our actions to be controlled by the scarcity of these fuels, and our thoughts by politically motivated media

It is important to shift the mind to a situation that seems out of control, so that it is possible to think about what could be done in such a situation. It is likely the situation will become irratic. What to do if that happens?

As I write this, a predicted equatorial Pacific warm event (El Nino in ENSO terms) has unexpectedly paused. Or stopped. Or, perhaps even reversed? (bron)

Weather is important, the dry cold air means plants won’t grow, the resulting necessary culls of cattle barely reach the news. We are warned of a food crisis in 2013 by the UN, but we don’t care. Still the total reserves are shrinking, so one day there will be no reserves, and we will be at the mercy of the weather.

"The geopolitics of food is fast overshadowing the geopolitics of oil." (bron)

Response 

The battle is between those that exploit demand and those that try to eliminate it. People demand food, energy, a future, peace and a happy life. Those that exploit it will maintain and use these desires as an excuse to destroy, deplete and harm others. Those that want to eliminate them will work to reach a situation in which people can freely enjoy those things, in stability in ‘perpetuity’. 

We plead for extraeconomical initiatives to counter climate change 

ofwel Klimaat kolonisatie  and/or a new Economics called Roboeconomics

Eventhough the UN thinks water and food shortages will outweigh the threat of armed conflict and oil shortages, that does not answer the question how to respond when all goes to hell in a handbasket. Say the UK or the US and Russia are unabled to feed themself at the same time. It seems that only then will people consider making real provisions agains a lethal future.

The island of Bambooya can be created using Bamboo grown on the ocean using nutrients from the ocean.. 

We listed 23 Solutions on our alternative blog. Most notably are growing biomass up and in the oceans, and using glass to build the irrigation and other infrastructure in the desert regions. Both suggestions can not be obstructed. We need money though, about 10000 Euro to do a summers worth of testing and demoing. Help us or use the donate link!

Een Diode Box Maken

Zonnepanelen worden soms parallel geschakeld, dus bv. zoals in ons project hieronder te zien is vijf rijen van vier panelen.

Nieuwe Flyer en Zonleningen.nl

Greencheck doet installaties, we hebben net twee micro inverter (micro omvormer) installaties gedaan, mbv Enphase materiaal. De zonnepanelen branche zit echter een beetje in het slop door een mogelijke heffing van 25% omdat de Amerikanen ‘competitief’ willen zijn op de Europese markt! Heffingen om Competitief te zijn. Ziet u hem?

Deze website had 156857 unieke bezoekers in April

De micro omvormer systemen worden snel populairder, ze zijn echter niet veel goedkoper dan bestaande systemen. Wel is de installatie makkelijker, en maken ze het mogelijk om dakdelen die niet tegelijk zon hebben te combineren. Ligt uw dak Oost-West dan zou u al snel een omvormer nodig hebben met twee strings (dus vrij groot). Met micro omvormers maakt de orientatie van een individueel paneel niet uit, het produceert gewoon zoveel als het kan (wat bij een verkeerde orientatie wel tegen kan vallen). Voor vragen zie de link naar offertes.

Ondertussen gaan wij gewoon door met de boodschap dat welvaart een gevolg is van drie factoren : Kunde, Grondstoffen en Energie, of dat nu om mensen gaat met vaardigheden of machines met computersturing. Grondstoffen kunnen we recyclen, Kunde hebben we genoeg maar waar het momenteel aan ontbreekt is genoeg energie. hernieuwbare energie kan zoveel welvaart brengen als wij willen, en dat wordt momenteel vooral door Duitsland goed gedemonstreerd (zie Nieuwsuur met ‘Duitsland verslaat Nederland’ vanaf 23 minuten). Bedrijven vestigen zich dicht bij (geplande) windmolen parken.

Zonleningen.nl 

Intussen werken we aan onze nieuwe website zonleningen.nl. Deze site maakt het mogelijk investeringen in energie besparende of opwekkende woning verbetering te financieren. Het geld komt van mensen die het rendement willen delen, dus bv. bij zonnepanelen kan met met 100 Euro investering 7% rendement halen. Dat is iet mogelijk op een spaarrekening. Degenen die het geld leent voor de duurzame aankoop betaald deze rente zolang het de hoofdsom van 100 Euro niet heeft terug betaald. Via de site kunnen kopers van installaties contracten a 100 Euro verkopen aan spaarders.

www.zonleningen.nl 

De contracten van zonleningen zijn direct met de kopers, en daardoor is de overhead erg laag. Bovendien kan koper die rente uitkeert deze kosten van de belasting aftrekken, net als de hypotheek rente. Hierdoor verdient de koper de installatie terug terwijl toch het volledige rendement wordt uitgekeert! We zijn nu nog in te testfase, maar indien u interesse heeft kunt u zich via de site registreren.

US protectionism may hit Europe’s Solar Imports

It’s a nice trick the US is pulling through the WTO. It is asking Europe to put a levy on Chinese solar imports, because China is selling them under the market price. Market price? You would assume that the biggers producer of solar panels would set the price, and that would be China. But the WTO does not consider China a market economy until 2016, so the biggest producer is the US, and it’s prices are higher than those of China, so China is dumping!

WTO : Kill solar! kill it! We want it DEAD! 

The US already has levies on chinese panels, which is fine if you consider the fact the US is perfectly capable of producing them and drive employment and more wealth. But in the US any renewable energy source producers is free kill for a financial system that wants to rebase itself on coal, shale gas and tarsand oil (who cares if whole communites come down with illnesses). So this is a strangulation strategy we should not join into, and even right wing dutch politicians agree with this.

China has been cheaper for decades, but oddly when it comes to solar,

that is a crime! 

There is no reason why we would not buy from China, as China buys from Europe, and besides, it has it’s own energy supply, so China does not depend on the US for it’s productivity. So it’s only a free market if all participants can offer thier products without obstruction, something the WTO is obviously dead set against.

Protectionistische Import Heffingen Zonnepanelen

Update 4-5 :  Er is sprake van 30%

"Het heffen van extra belasting op Chinese zonnepanelen kan een handelsoorlog veroorzaken Tussen China en de EU. " Trade wars often end in real wars.. 

In de media wordt braaf het verhaal opgedist dat China panelen zou dumpen in Europa en dat er daarom import heffingen moeten komen. Dit is niet het geval. Kamp legde in reactie op een vraag van Groen Links kamerlid Liesbeth van Tongeren uit dat de World Trade Organization (WTO), een cartel organisatie in belang van de VS, een belangrijke driver is achter het proces.

"Ook de Verenigde Staten voerden vorig jaar importheffingen in op Chinese zonnepanelen om hun eigen industrie te beschermen." "Ook"? Wat "Ook"? (bron)

De WTO redeneert op een schimmige manier die niet goed is uit te leggen. Ze zeggen (en men kan zich afvragen wat dat er toe doet) dat de prijzen van de VS geldend zijn omdat China door hen nog niet als een markteconomie wordt erkend (dat komt in 2016). Omdat china onder de geldende (VS gebaseerde) prijzen produceert is er sprake van dumping. Om de AMERIKAANSE producten beter te laten concureren moeten de chinese producten met heffingen duurder worden gemaakt. Wij zouden dus meer voor onze panelen moeten betalen om de zorgen dat de VS beter op de Europese markt kan concureren. Waanzin.

China heeft meer fabrieken en kan goedkoper produceren, dat was decennia geen enkel probleem, tot ze zonnepanelen gingen maken! 

We hebben hier dus te maken met een dapper staaltje amerikaans industrieel imperialisme. Iets dat met alle macht bestreden moet worden want de volgende stap is dat de zonnepanelen fabrikanten het toch te moeilijk hebben en in de VS verdwijnen (want de bank sector in de VS is fossiel, en kan elk bedrijf met een risico analyse de grond in boren), en wij in Europa dus geen zonnepanelen meer kunnen importeren, terwijl ze in China in overvloed worden gemaakt.

Maar dat is protectionisme!! Schreeuwd de WTO steevast, voet tussen de deur, hier met je grondstoffen! 

Wat zal er met de inkomsten gebeuren? Worden die door de overheden gebruikt om subsidies te verstrekken op zonnepanelen? 

The History of Oil and War

Al Jazeera has a documentary that shows how the Middle East oil was confiscated early on, and how the flow of it had to be secured time and time again in a fight against sovereign ownership of the oil, to ensure a steady flow. 

We have always maintained that the delivery of nuclear weapons to Israel formed the answer to the Opec oil embargo’s of the 70’s. The documentary maintains it’s the division and non cooperation between the states. Fact is about the same time Nixon dropped the gold standard, stopping the hemoraging of gold to the Middle East and removing the cap on credit, as long as oil was available (creating the carbon credit system). 

Saudi comes out as a willing seller of it’s oil, and given the wide use of military might to enforce oil security it seems a small step to conjecture that 911 was the gift of Iraqi oil to the US by Saudi Arabia, considering most terrorists where Saudi. Also considering that Cheney, Rice and Bush Jr where all ex oil executives.

Another observation is that the Emperor of Iran and Hugo Chavez, both threatening oil flow to the US, both died of cancer shortly after that became clear.