Olie Gebruik Moet Stoppen

Olie is een integraal deel van onze beschaving, maar het is ook een schadelijke stof die door haar gebruik ons eco systeem vergiftigt. Olie gebruik moet stoppen. De olie maatschappijen weten dat ze zichzelf onnodig zouden kunnen maken maar kiezen er voor weerstand te negeren en gewoon gebruik te maken van de meerderheid van gemakzuchtige mensen. Het budget voor marketing en aankoop van politici is onbeperkt. Kan het niet in Europa dan kan het zeker wel in de VS.

Mensen willen hun omgeving kunnen vertrouwen, een behoefte waar reclame campagnes gebruik van maken om ons op onbevangen momenten met leugens te bestoken. De kwestie is niet of en hoe olie te tolereren, nuttig, sociaal of noodzakelijk is. Het is gif voor de aarde, de athmosfeer, onze maatschappij, een gif waarvan we afhankelijk worden gehouden door de dealers.

Hoe kunnen we CO2 op de lijst van luchtvervuilende stoffen zetten en niet de bron ervan aanpakken? Hoeveel kwik wenst u in uw babyvoeding? Geen? Ja maar de kwik industrie is heel groot! Is dat geen goede reden? Olie is een gevaarlijke stof. Het gebruik moet onnodig worden gemaakt. Dat kan met bijvoorbeel amoniak, een brandstof die al vaker in normale auto’s en vrachtwagens is gebruikt en die 100% schoon verbrand.

Er is maar een manier om olie te benaderen: Het is niet van de olie maatschappijen, het is van de mensheid, en de verslaving moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Net als met sigaretten is een veel agressievere houding nodig. Olie is gif. 

Een nul voor de kabouters!

Prop 23 zou de recente adoptie van het Kyoto framework en de erkening van broeikas gassen door ‘s werelds 5e economie bevriezen. Het is de kiezers van California gelukt de grote oil belangen buiten de deur te houden, misschien vanwege grote bank belangen die welvaren bij CO2 offset markt, misschien vanwege de exploderende PV markt, misschien omdat mensen in Californie zo zien dat er plenty energie van boven komt. Het is in ieder geval een belangrijke overwinning. Gefelicteerd California!

Zoek Het Probleem

Links ziet u de verwachtte voedsel output van de wereld waarbij innovatie en toenemend gebruik van fossiele brandstoffen wordt aangenomen. Volgens soortgelijke prognoses komen we in het westen net aan onze 1900 calorieen per dag in 2030.

Unidentified projects is eufemisme voor niet bestaande projecten

Rechts ziet u de verwachting voor de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen door het EIA, niet het eerste de beste instituut. Voor alle gebruiken van olie wordt in 2030 een beschikbaarheid van minder dan 40% van het huidige niveau verwacht. Dat is wat met ‘piek olie’ wordt bedoelt.

Het is duidelijk dat er minder olie zal zijn voor de voedsel productie. De intensieve methodes gebruiken veel olie/energie, herbicides, pesticides, kunstmest, stoffen die ook naar het land getransporteerd moeten worden. Dit wordt zo lastig en duur dat het logisch is dat mensen op even productieve duurzame landbouw methodes zullen overstappen, uit noodzaak. Het probleem is alleen dat die transitie wordt begonnen met land dat zwaar verarmd is en doordrenkt van gifstoffen, land dat helemaal niet productief zal zijn.  De transitie naar landbouw met een laag octaan gehalte gaat dus gepaard met een instortende productie.

Wie gaat er verhongeren, hoeveel miljoenen zal dit treffen en liggen er al plannen klaar om hier mee om te gaan? Nederland is geen eiland. Als we deze situatie zien, waarom beginnen we niet vandaag met de omschakeling?