Klimaat Polarisatie

Op basis van het boek ‘Make room, Make room’ uit 1966 

Met 141 miljoen amerikanen onder een ‘Heat Dome’, een hitte stolp van warme vochtige lucht en meer dan 316 aaneengelsoten maanden dat de temperaturen hoger zijn dan ooit wordt het steeds moeilijker het religieuze ontkennen van de het probleem door te zetten. Net als een kind dat probeert zichzelf onzichtbaar te maken blijven klimaat sceptici zich in discussies mengen met argumenten die all duizend maal ontkracht zijn.

June 2011 was the 316th consecutive month with a positive global temperature anomaly.  (bron)

Het begint langzamerhand te irriteren. Er staan levens op het spel, De heat dome in de VS kost levens en blijkt zelfs zelfmoord en agressie te veroorzaken. Het mag niet onopgemerkt blijven dat we langzaam in debuurt komen van het scenario in de film Soylent Green. Hoge werkeloosheid, hoge temperaturen door het "Greenhouse effect, everything is burning up" en de (nu nog aanstaande) dode oceanen. De dood van Sol in de film is misschien meer symbolisch, want de bedrijven als BP, Shell, Monsanto leggen de zon en haar creatie te rusten, ten minste voor de komenden 4 miljoen jaar. Sol, de zon, is een vergevingsgezinde ‘god’ die zelfs vandaag de trend zou kunnen helpen keren. Dan moet er echter meer gebeuren dan het plaatsen van een zonnepaneel, dan moet de wereld in actie komen. Het gedult raakt langzaam op.

The oceans died. Soylent green is not Soy + Lentil, and not algae either..

Het voorstel wordt besproken om de consequenties van de klimaat verandering een vast onderwerp te maken in de UN Security Council. We moeten dit wel met enige scepsis bekijken omdat de grootste voorstander de VS is. Er is echter een zeker onderscheid te maken tussen Washington en het Pentagon.

US Ambassador Susan Rice said that the council had an "essential responsibility to address the
clear-cut peace and security implications of a changing climate"
and said all countries should be demanding action. (bron)

Ergens is het lachwekkend hoe iedereen toch aan de democratische mechanismen blijft vasthouden terwijl om ons heen voortdurend wordt gedemonstreerd dat de discussies en overeenkomsten een speciaal geval zijn.Als puntje bij paaltje komt is er een goed betaald juridisch systeem dat in staat is elke term te herdefinieren of betekenisloos te maken. Ergo : De activiteiten die onze problemen veroorzaken storen zich niet aan de wet.

BP has hired a risk-management company who advertises that a main benefit of its services is "reducing our clients’ loss dollar pay-outs" (bron)

“Traditionally, a bank would tell the Department of Justice when an employee engaged  in crimes, but what do you do
when the bank itself is run by a criminal enterprise?” (bron)

Intussen zet in Engeland minister Chris Huhne de zaken op scherp:

"We cannot wait for every country to become equal, because that would mean waiting for an eternity," he told an audience at the Chatham House think tank in London. "At some point, we must draw a line and say: this starts now. This starts here."

en

"This is our Munich moment," he added, referring to the Munich Agreement, a 1938 pact that gave Hitler land in the former Czechoslovakia as part of a failed attempt to persuade him to abandon further territorial expansion. (bron)

HIermee komt Huhne op dezelfde lijn als de europese president, die al voor zijn aantreden van mening was dat de klimaat conferenties en consensus zoektocht geen resultaten zou produceren. De keuze is simpel, of we erkennen de serieuze situatie en gaan direct aan de slag met oplossingen en tegenacties, of we worden door de industrie in een reegs oorlogen geleid die bedoelt zijn om de dominante producenten door te laten gaan met produceren, of het nu voor een vreedzame of vechtende planeet is, dat maakt niet uit, dat heeft nog nooit uitgemaakt. Het is dus aan de regeringen en de burgers om de fabrieken te vertellen te maken wat nodig is, en niet zoals nu het geval is andersom.

tijd voof Sol Invictus

De wereld is al enige jaren in een financiele oorlog verwikkeld, en het klimaat probleem zal het niet makkelijker maken. WIe ziet dat energie de basis van onze welvaart en adaptievermogen vormt snapt in een keer waarom deze sector geen lucht krijgt van de banken en bestreden mag worden door de olie maatschappijen. De strategie is nog steeds wie het langst kan doorgaan op de oude voet, welk continent in staat blijkt zich toe te eigenen wat ze willen. We moeten die strategie verslaan met een eigen variant : Wie kan het snelst op stoom komen met hernieuwbare welvaart ? De zon zal wachten op de volgende lichting als de mensheid zich niet ontdoet van zijn vertegenwoordigers met zelfvernietgingsdrang, maar waar wachten wij op? 

VZKC Steunt Greencheck.nl

De zon is de energie bron die aan de basis stond van ons bestaan, aan de basis van de evolutie van alles wat leeft op aarde. Het is een energie bron die we zonder zorgen kunnen aanboren om de schade door de fossiele brandstoffen te beperken en/of terug te draaien. De enorme fusie reactor die we dagelijks door de hemel zien kruisen maakt gehakt van elke kernreactor or aardwarmte centrale. Elke andere energiebrond is een afgeleide en afhankelijk van de zoninstraling. 

De Vereniging voor Zonne Kracht Centrales maakt zich sterk voor onder andere Desertec, het idee om op plekken waar de zon het hardst schijnt de energie op te wekken die elders met fossiele brandstoffen wordt gegenereerd. Daarbij zijn er verschillende transport opties voor de energie die gewonnen wordt, van een electriciteits kabel tot het maken van methaan. Een fractie van de energie die dagelijks in de Sahara terechtkomt is voldoende om de wereld behoefte te bedienen. Greencheck onderhoud o.a. de website sunreign.com, die specifiek over zonnenenergie gaat.

Steun Greencheck.nl ook met 1 Euro per maand op rekening 396309216. Nog 1999 leden te gaan en uw ‘eigen’ nieuwsdienst, lobby en R&D think tank draait in uw belang! 

Climate Deniers Ties To Murdoch Propaganda Empire

People of the Murdoch propaganda empire are implicated in the Climate gate hacking ‘scandal’. How much delay has this ‘scandal caused’. How much patience must we have with anyone that still pretends there is a discussion or no urgency? I’d say NONE. Time to act!

Nieuw Begrip : Heat Dumb, eh, nee Heat DOME

Een Heat Dome is een hogedruk gebied dat niet van zijn plaats komt. Binnenin is het vochtig door aanzuigen van lucht van over de golf van Mexico. Heat DUMB zijn de mensen die dit als een uitzonderlijk en verbazend iets blijven behandelen. 

"It’s hot no matter what you’re doing or where you are," said Tim Prader, a 50-year-old construction worker who was taking a break Tuesday at a job site in St. Louis. Although his huge Caterpillar excavator has air conditioning, he couldn’t entirely escape. " (bron)

De man zit de hele dag op een dieselverslindende shovel (Caterpillar) met de airco aan te graven en beklaagt zich over de gevolgen van die activiteit. Gevolgen die te indirect zijn en te intens om het verband te vertalen in een beslissing om morgen niet weer op die shovel te klimmen en die airco aan te zetten. Als idereen deze moeilijke beslissing bij de autoriteiten zou neerleggen dan zou er snel iets gebeuren, maar dat doen mensen niet. Daarmee is het gegarandeerd dat dit erger wordt tot mensen verontwaardigd uitroepen "Maar zo is het toch geen leven!". Inderdaad.

"In places where the highest temperature you ever expect is in the 80s and you’re at 102, there are big health concerns," because fewer people have air conditioning or fans, Jacks said. "Heat is the No. 1 killer out of all weather hazards."

Ja, hoe moet dat nu met de airco?

Vecht Tegen Het Afsterven Van Onze Planeet

‘In Nederland gaat het nog wel’ is geen adequate reactie op de door broeikasgassen veroorzaakte droogtes rond onze planeet. We moeten de droogte bestrijden. In Texas laten wilde dieren hun jongen in de steek vanwege de honger en het water gebrek. Overal horen we van hittegolven. Het leven op aarde bezwijkt omdat de omgevings parameters langzaam aan PERMANENT naar het rode gebied bewegen. Er is maar een reactie die hierop past : Bestrijding van de droogte.

Klik voor een grotere versie 

Wie denkt: Och ik kan wel hier of daar gaan wonen en dan is het goed, houdt zichzelf voor de gek. Er zijn twee opties : Bestrijden van de het verlies van leven of (uiteindelijk) uitsterven. Het is nu zo evident als maar kan en nog zeggen mensen "Raar! Hoe is dat mogelijk!". Ik sprak een iraakse vrouw uit het Koerdische deel, daar hagelt het nu af en toe heel hard en overwachts. "Vreemd is dat!". Nee, wat vreemd is is dat Irak de olie maatschappijen toestemming geeft om drinkbaar water te gebruiken om olie uit de bronnen te pompen. Daar moeten ze bossen mee irrigeren.

Al 316 maanden achter elkaar zijn de temperaturen rond de wereld hoger dan gemiddeld. Dat is niet iets waar je een kwast van de Shell een antwoord op laat zoeken. Dat is niet iets waar je over zegt "Nou, een oplossing vinden we vast wel", dat laatste zeggen we al sinds Reagan de rem van de olieconsumptiie haalde. 

Er is geen nobeler taak voor onze generatie dan het in leven houden van onze planeet. Face it: Het is een eenvoudige uitdaging. Maar we moeten er wel mee beginnen

REAGEER

Tijdelijke maatregelen tot de hegemonie van de fossiele industrie gebroken is 

Hernieuwbare energie zonder markt werking, at cost met de minste transport.

Geen royalties op IP dat niet wordt beheerd door de uitvinder zelf. Bedrijven zijn uitgesloten.

Nationaliseren van de energie branche

Nationaliseren van het bankwezen

Aanplant waar het kan

100% duurzame water ontziting zonder restricties of royalties 

Opheffen van vervuildende industrieen die niet voor onze eerste levensbehoeften zorgen 

Charlatan and Enemy of Humanity

Enemy of humanity?  A big title, perhaps a bit too much? Well, what should one call a person that has been activly spreading wrong information with the specific intent to prevent people from responding to a real threat to their way of life? Climate change is dangerous even if it can not be reversed. It is a change to our environment we need to deal with. Chris Monckton (his actual name) has been doing stand up charlatan for years now, and finally he’s recognized for what he is, a liar. You should have never even wondered for an former advisor of Marget Thatcher.

(source

Still just a warning. I will therfore henceforth carry the title of Lord Lucid Behemoth of the First Orafice of The House of Shakra to the Fifth Gear, or LL Gear for friends..Speaking of which, here’s the best commedic export of the Island with a rather climate friendly episode…

British Innovation

Only Disgusting News

(bron

And of course the Julie Bass story, it ended well. As the man is lamenting the financial shortages he is arguing against someone using her own front yard to grow her own food. Tee US is on a rampage due to the lobby from big agriculture. You may know that there is a bill in the works in the US that will outlaw organic farming.

Now (as you can see on Reuters above) we have lobbyist that are allowed to ague for UNAPROVED GM crops being used in food products. Why? Because the practice of having only scientifically reseached GM food made it impossible to use the crops. They are not safe and the trouble with GM is growing on a daily basis : Super weeds are resistant, they are causein infertility and birth defects. They contaminate local varieties that fall into the hands of Monsanto. Now there is news that one of the herbicides used is killing trees. We need to start responding.

Chemical companies make money from oil inputs, thus generating revenues for oil companies. We know these companies do not care about life on earth, because they have known of the dangers of oil and coal and gas since the 50’s. So we need to be insightfull by telling chemical companies to stop making poisons just because it keeps the job of a couple of hundred (probably less than healthy) workers, and instead try to keep things alive and demand people use natural enemies of plants and weeds to get rid of them.

"A recently approved herbicide called Imprelis, widely used by landscapers because it was thought to be environmentally friendly, has emerged as the leading suspect in the deaths of thousands of Norway spruces, eastern white pines and other trees on lawns and golf courses across the country.

A simple mantra should be "To sustain life we need life". Doing it in the most natural way means maximal utilization of the sun, for heating, cooling electricity, desalination and growing crops. 

US Oil/Credit Default And Gold

Bernanke is saying US debt default would be a major crisis. Gold is surging because it is unimaginable that the US can sell of treasuries under these circumstances, also while it has already been buying them (printing money) for some time. 

Oil/Credit 

It is  a recurrent theme of this blog to point out that the debt represents burned oil, bought with the dollars issued, and that there was never an intention to repay it. Debt carrying interest is just a way to keep the balance tilted towards the issuers of money. Of course the notion that new money would have a cost (interest) was only thought up because 1. the government and banks wanted to print unlimited amounts and 2. They needed a mechanism so that spend money did not stay in circulation, but would at one point or another return under the control of banks.

So anyone holding bonds and other instruments based on them should know he/she is holding a piece of the economy that is a bogus representation, but has a function in tying everyone in the same extortionist scheme, which is a sure win, because people can’t make oil, gas, coal, plastic. Most other stuff remains and can be sold on, like steel or aluminium. Fuels can’t be sold on so a permanent debt and deficit is created the moment it is burned. That permanent debt is a bogus debt.

Confusion on Wealth 

Below an advisor of Ronald Reagan, the one the invented ‘trickle down’ economics is allowed to present the fact that the rich now own more wealth than was created in the entirety of human history before the Reagan era. Of course we only need to look up the newspapers to see that this can not be true, because a vast amount of wealth has been destroyed and depeleted. Animals and fish stocks, rainforest and water basins are a fraction of what they where when this man first started to make MONEY the only important thing in the world. Together with Reagan deciding that the climate change problem was to inconvenient to take on and was better ignored. This is where the Oil/Credit system truely took off. The sad irony is no mountain of money in any shape or form is going to restore the earth to a viable planet. It takes WILLPOWER, WORK and INGENUITY.

Shocking, but totally irrelevant 

Throw the switch 

But back to the topic: As everyone still believes in the debt and it’s effects the international financial system can basically throw the switch. It can shut down and make trillions of dollars dissapear overnight. It has to, because the OIL is not there to buy if the money was released in circulation. Energetically the world can not bear the purchasing power of the financial reserves, so it has to be destroyed. The quandry is what to do with the ordinary citizen that believes he is saving for his pension. Aknowledging the irrelevance of the big debt would remove the power structure of the financial system. That is not what anyone in it wants to happen, which is why the debt game is kept going. One way to resolve the issue short term would be an announcement of a huge oil find in Alaska which would be sold to China for a couple of trillions. In reality there would be no oil, but a covert military standoff. 

Maybe the debt ceiling problem is about the military sovereignty of the US. The army has until now fought oil wars, but does it want to? The Pentagon has made many attempts to drive renewables, algae fuel for planes, ammonia plants for vehicles. It is needed to protect the debt accumulation, because it needs to ensure the oil is delivered usually against the will of the countries involved.

The justice system has just alligned itself with Wallstreet, a bad sign, but it is hard to see how the Penatgon be bested by anyone. They make the rules. Some point out that a default would allow for special measures and cuts, giving a lot of power to Obama. 

The Dip That Saved Life On Earth 

The issue should not be debt, oil or money at all, it should be how to get renewables into a self supporting growth model, how renewables can power manufacturing of renewables. Only renewable energy can sustainably power a debt free economy. It seems a descendance to a lower level of organization, one we could see if the US financial might collapses, may be usefull in finding a new higher level of organization. So a dip to local selfreliance on renewables back to a world economy that uses the abundant free energy instead of a poison to our oceans and atmosphere.

Het Zelf Versterkend Effect Van Global Warming

Het land, waar planten CO2 kunnen opvangen en vastleggen, is door de opwarming van de aarde steeds minder in staat om dat te doen.

"Wetlands, forests and farmlands soak up large amounts of carbon dioxide but rising amounts of the gas in the atmosphere mean these carbon "sinks" could become less effective at fighting climate change." (bron)

Het woord could moest maar eens verboden worden in de pers, het wekt de schijn van een twijfel, die echter vanwege het feit dat niemand werkelijk onderzoek heeft gedaan, niet gerechtvaardigd is. Als je iets niet onderzoekt weet je niet of het discutabel is, en kun je beter de feiten die je kent ongefilterd weergeven.

"..rising amounts of the gas in the atmosphere mean these carbon "sinks" will become

less effective at fighting climate change"

Van de oceanen hoeven we niets te verwachten, die zijn stervende vanwege de verzuring en opwarming. De enige oplossing die werkelijk hout snijd is het plan om de oceanen met uit diepere delen afkomstig water te ‘bemesten’ uit de berekeningen blijkt dat dit een significante reductie van de CO2 concentratie in de atmosfeer kan geven, in de eerste plaats door het koelende effect, die groei van planten op het land bevorderd.

Mentale Volgorde Is Belangrijk

Ik las een artikel over methane hydrates, dus methaan dat zich in bevroren water op de bodem van de zee bevindt. Methane Hydrates gaan smelten als de huidige trend doorzet, en versterken die trend. Methane Hydrates zullen de doodklap geven aan leven in onze oceanen, en mogelijk op het land, omdat het methaan dat vrijkomt niet zomaar verdwijnt en giftig en ongezond is. We hadden de olie en kolen voorraad niet moeten verbranden. 

Niel Young is an environmentalist 

Het artikel  doet echter een bekende verkoop truc, het noemt eerst uitgebreid de energie die de methaan vertegenwoordigd als je het zou verbranden. Dat is natuurlijk een hoop. Het is hetzelfde als in een hotel bij de open haard zitten en uitrekenen wat de verbrandings waarde is van all het meubulair in zicht, de schilderijen en andere los zittende zaken (gordijnen). Misschien een beter beeld is een hotel gast uit te leggen dat al het staal van het centrale verwarmings systeem heel wat waard is. Als we alle bomen in Nederland kappen zitten we er ook nog wel even warmpjes bij. 

Het stuk sluit op de meest smakeloze manier, maar misschien wel relevant omdat het een generatie aanspreekt die nu voor het grootste deel eigenaar van alles is, de Babyboomers, met een referentie naar Niel Young :

"Maybe Neil Young’s lyric “It’s better to burn out than fade away” captures the odd paradox of methane hydrates best. Better to burn some of their methane in the short run, and suffer a CO2-driven aggravation of greenhouse problems en route to a more sustainable energy solution, than to continue with the energy status quo and wait for melting hydrates to worsen the climate problem for us."

Vooral het "en route to a more sustainable energy solution" is zo’n lege uitspraak gebleken. Het laat zien wat de enige juiste actie is, namelijk VANDAAG het roer omgooien. De twee opties zijn : Hydraten benutten en zo ons uitsterven garanderen, of dat niet doen en ze spontaan doen vrijkomen. Het duurt nog even voor de oceanen zo warm zijn dat alle hydraten vrijkomen. Als we tegen die tijd overvloedige hernieuwbare energie hebben, of Saudi Arabie net zoveel zonnestroom produceert als het nu olie exporteert, dan hebben we misschien genoeg energie om iets aan de situatie te doen. 

De volgende evolutionaire stap kan twee kanten op gaan : Terug naar de zwavel lievende microorganismen, of door met een mensheid die kan omgaan met zijn macht. Fatalisten moeten zich maar zo snel mogelijk..