Vertikale windturbine toch een goed idee?

De franse olie maatschappij Technip en Nenuphar zijn tot de ontdekking gekomen dat drijvende wind turbines beter vertikaal kunnen zijn dan zoals nu gangbaar horizontaal. De materiaal kosten zijn lager, en doordat de generator zich lager in de mast bevind is ook het onderhoud goedkoper. Nu gaan ze twee versies bouwen, een op land en een op zee.

Nu kan men zich afvragen waarom daar niet eerder aan is gedacht. De reden was dat de wind op land dicht bij de grond niet al te regelmatig is. Op zee is dat anders. De constructie ziet er iig een stuk minder ingewikkeld uit (voor een leek). De krachten zijn veel stabieler, de turbine draait niet naar de wind, de bladen passeren niet voor de steunpaal (waardoor de druk kan varieren). De Turby is min of meer gewurgd als concept, maar misschien kan de Windspire inspireren? Dit soort apparaten kan men misschien zelfs lokaal produceren.

Patent Also mentioned in the patent for mounting wind turbines in high places

Biogas 2.0

Biogas wordt verondersteld voort te komen uit vergistende mest. Wat de meeste mensen niet weten is dat aan deze mest soms tot 50% voeders (co-vergistings producten) wordt toegevoegd. Daarmee is biogas ten dele afhankelijk van broducten van intensieve (olie afhankelijke) landbouw, en daarmee zeker niet groen meer te noemen.

Het biogas proces gebruikt mest met een zeker nitraat en fosfaat gehalte (naast vezels etc.). Deze wordt in anaerobe vergisters gemengt met de co-producten. Na het vergistings proces ontstaat er methaan, co2 en een mest met een iets voordeliger samenstelling (de nitraten zijn beter door planten op te nemen), dit wordt ook wel een supermest genoemd.

Om de mest output verkoopbaar te maken is de biogas boer aan regels gebonden. De toegevoegde co-producten moeten op de zn. witte lijst staan (ook wel positieve lijst genoemd). Op deze lijst staan oa. ijsafval, glycerine (bijproduct van de conversie van plantaardige olie in biodiesel). De hoeveelheid van deze afvalstromen is de laatste tijd afgenomen, en daarmee is de biogas productie minder winstgevend geworden. Als de biogas boer kiest voor bijmenging van ander plantaardig afval dan moet hij betalen voor het afvoeren van de mest.

Los van het feit dat een biogas installatie meer expertise vereist dan soms wordt aangenomen (iemand vergeleek de werklast met die van een stal koeien), is er wel iets aan te merken op de huidige werkwijze. De afval stroom van een biogas installatie is mest, en die wordt in het slechtste geval uitgereden.

Weinig mensen weten dat dit vergelijkbaar is met het uitrijden van diesel, want de ammoniak nitraten in de mest zijn een prima brandstof.Ammoniak kan van de mest gescheiden worden met de warmte die de vergisting gegenereerd, en dat zou betekenen dat er een zeer sterk broeikas gas wordt onttrokken.De gezuiverde ammoniak is vervolgens in brandstof cellen te bebruiken voor opwekking van electriciteit, of hij kan door de boer in zijn landbouwwerktuigen worden gebruikt. De ammoniak is zo eenvoudig te scheiden (membraan) dat er wordt geschreven over stalverwarming op basis van de ammoniak dampen in de stal.

De mest kan ook worden gebruikt (op de biogas boerderij) om biomassa te genereren. Dit kan met behulp van algen. Deze algen nemen de nitraten en fosfaten uit bijvoorbeeld drijfmest en combineren die (mits gevoed met CO2) en groeien daardoor zeer snel aan. De geproduceerde biomassa bevat plantaardige olie, zetmeel, eiwitten, kan als voeder en meststof dienen. het is echter niet langer drijfmest. Zie "Algen zetten varkensmest om in eiwitrijk voer". Algen kunnen zelfs direct in een mest gevoerde electrische cel worden gebruikt.

Uit "In New System, Algae Cleans Manure, Then Transforms into Organic Fertilizer"

Een biogas installatie in de stad zal niet aan dezelfde eisen voldoen als die van de huidige biogas boerderij. Worst case voert de installatie mest af in het riool. Zo hebben de meeste gemeenten al een biogas installatie, nl. het rioolzuiveringsbedrijf, alleen wordt het gas niet altijd afgevangen. De Veluwe heeft een riool/biogas initiatief.Een sceptic tank die methaan produceert (beetje traag verteld, maar de moeite waard).

Misschien is een inspiratie voor in de stad de ceptic tank, een niet voor biogas gemaakte manier van mestverwerking. In een ceptic tank wordt niet geroerd en wordt zuustof toegestaan (waardoor andere bacterien de overhand krijgen). Een ceptic tank is echter een goede inspiratie mbt de kosten die men werkelijk zou moeten verwachten. In de stad kan kleinschaliger worden gewerkt en hoeven geen dure electriciteits kabels te worden aangelegd. Ook kan in de stad de restwarmte veel beter worden benut, en als laatste kan voedsel afval dat niet op de positieve/witte lijst staat worden gebruikt.

Wie in de publicaties is geintereseerd kan altijd contact opnemen.

Lord Monkton is een Oplichter

Wie zich afvraagt of klimaat sceptici misschien toch een punt hebben zou deze persentatie eens moeten aanhoren. Het is een gedetaillerde analyse van de beweringen van Lord Monckton (Chris Monckton) die zo’n beetje boven aan de klimaat sceptici voedsel keten staat. Uit de analyse blijkt dat Monckton wetenschappelijke resultaten verdraait, miniterpreteert, verzint en op misleidende manier in verband brengt. Dat is niet alleen duidelijk als men de gerefereerde publicaties er bij haalt, maar blijkt uit communicatie met de gerefereerde wetenschappers. 

Een hypnotiseur met genocidale fantasieen

Het is voor een ingewijde geen nieuws de klimaat scepticisme oplichterij is, het is begrijpelijk voor wie de studies van Naomi Oreskes kent, die de marketing strategie van de scepticie herleid tot dezelfde mensen die de wetenschappelijke consesus tegen DDT en sigaretten wisten te verlammen. Sinds 1930 is de strijd tegen oplichters als Monckton al aan de gang, waarom? Omdat er een politiek blok bestaat dat macht en welvaart wil genieten van het bebruik van kolen, olie en gas. Dat blok moet direct worden afgebroken om nog iets te kunnen doen voor de verzuring en zuurstof verarming van de oceanen de nu plaatsvinden de evolutionaire reset onomkeerbaar maken.


Excursie van “Wij Krijgen Kippen”

De VS is de weg kwijt op het gebied van voedselveiligheid

Men kan er eindeloos over schrijven, maar er is geen logica meer te vinden in het beleid van de VS, de principes zijn 1. Versterken monopolies 2. ‘Geld’ verdienen.

De wet S510 die kleine boeren verplicht dezelfde administratieve lasten te dragen als de grote producenten. In plaats van een vrijstelling te creeren voor kleine boeren wordt voorgesteld deze kosten te subsidieren. Dat laatste kan dan worden bestreden. S510 is nog geen wet, maar ook niet afgewezen.


Ok, dus tracebility is een belangrijk punt. Maar op het zelfde moment worden nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen zonder tests goedgekeurd. Misschien niet voor menselijke consumptie, naar dat maakt niet veel uit als het wordt verbouwd. Contaminatie van andere gewassen is onvermijdelijk en wie weet maakt dat die gewassen minder geschikt als voedsel. Stelt u zich voor dat er een genetisch gemanipuleerde aardappel wordt gemaakt die giftig is uitsluitend voor de productie van indigo, en tien jaar later zijn alle aardapels blauw en oneetbaar.

The controversial decision to fully deregulate the corn is the latest move in the last month by the USDA to ease restrictions on genetically modified crops. USDA said on January 27 that farmers could plant genetically altered alfalfa without any restrictions, and a week later it partially deregulated biotech sugar beets.(bron)

De les die we leren is dat de industrie geen logica volgt, maar alleen probeert haar positie te consolideren, zonder respect voor de risico’s. zonder respect voor de wensten van het individu, en zonder (dat is nog het meest schokkende) een duurzame oplossing te bieden mbt onze voedselvoorziening of veiligheid.

Excursie Lokale Duurzame Energie Bedrijven

p-nutsnrg organiseerde 10 februari een reis langs een aantal lokale duurzame initiatieven. Oa werd de Stad van de zon, een zonnestroom installatie in Leeuwarden, een biogas installatie, een windpark (Kubbeweg BV) en een warmte koude opslag installatie bezocht. Er werd goede uitleg gegeven over de problemen die particulieren ondervinden door de huidige regelgeving. Binnenkort zal op dit blog meer informatie over de projecten en de wetgeving volgen. Hieronder alvast een korte video van de Warmte Koude installatie in de bieb van Amsterdam.


Inschrijven voor de P-NUTS Awards 2011!

via p-nutsnrg.blogspot.com

Wat zijn P-NUTS Awards? De koplopers op het gebied van lokale duurzame
energie bedrijven verdienen erkenning, daarom zullen de voorzitters van
de P-NUTS Awards Jury, Herman en Herma Wijffels, op 13 april 2011
"erkenning" uitdelen aan de mensen die al jaren voorlopen. Dit gebeurt
(in aansluiting) op het congres Succesvol exploiteren van uw Lokale
Duurzame Energiebedrijf van congresorganisatie IIR.

Met
de P-NUTS Awards willen we de koplopers belonen voor hun visie, hun
energie en het banen van de paden voor de -hopen wij- velen die deze
goede voorbeelden willen volgen. Zie deze link voor meer informatie en deze link voor het inschrijffformulier.

GM Contaminatie Alpha Alpha aangetoond

Roundup ready Alpha alpha is genetisch gemodificeerd om tegen de herbicide Roundup te kunnen.Deze gifstof wordt net als de GM gewassen door Monsanto geleverd en is in Europa verboden nadat bleek dat het schadelijker was dan werd beweerd. Recent heeft Monsanto een GM versie van het gewas Alpha alpha gelanceerd, volgens de berichten op aandringen van de boeren, misschien omdat dit gewas niet meer wilde groeien op de van Roundup doordrongen grond.

Nu wordt vastgesteld dat organische Alpha alpha met de genen van de GM variant gecontamineerd is geraakt. Dat viel 100% te verwachten. U vraagt zich misschien af waarom dat een probleem is, dat is ook niet 123 logisch, maar het patent systeem is door lobby van Monsanto zo gestructureerd dat Monstanto automatisch eigenaar wordt van alle gewassen waarin gepatenteerde gen sequenties worden gevonden. Dit is een structureel onderdeel geweest van de verovering, diefstal en vernietiging van concurenten die decennia aan niet gemodificeerde varianten van GM gewassen hebben gewerkt.


Gecontamineerde gewassen zijn van Monanto

In Europa is Spanje de lek geweest, en ook worden hier en daar stiekem veldjes met GM gewassen geplant die zorgen dat Monsanto lokale varianten kan claimen. Het probleem is echter nog iets serieuzer (de reden waarom activisten zich er zo druk om maken). Sommige GM varianten bevatten namelijk gifstoffen tegen insecten, ze zijn gemodificeerd om deze te produceren in tegenstelling tot de organische variant. Het probleem met deze gifstoffen is dat ze ook giftig zijn voor de mens. Rapporten over het uitkoken van deze gevaarlijke stoffen veronderstellen dat de consument het gewas uren bij hoge temperatuuren kook, iets wat duidelijk niet gebeurt. Ratten die de gewassen eten zijn onvruchtbaar en aangetaste organen. Daarbij blijkt dat de GM eigenschappen ook in onkruid terecht komen, die daardoor heel hard te bestrijden worden.

Er is een wet gecreerd die het strafbaar maken om kritiek te uiten op GM gewassen

Shapiro een CEO van Monsanto, heeft al in 1995 ruiterlijk toegegeven dat GM gewassen en de systemen die Monsanto aan de man brengt niet duurzaam zijn, dwz te zeer van pretochemicalien afhankelijk is om een toekomst te hebben. Daarbij blijkt keer op keer dat organische landbouw net zo productief is als intensieve landbouw. Net als met het fracken creert een korte termijn cluster van monetair overwicht bij Monsanto (die de olie maatschappijen aan het werk houdt) en de kloof tussen intensief en organische landbouw ervoor dat er grote ecologische schade wordt aangericht (bij fracken wordt het land onbewoonbaar, bij GM toepassing worden gewassen potentieel giftig) die duizenden jaren zal blijven bestaan.

Omdat de olie opraakt moet de wereld toch overstappen op een vorm van landbouw die niet zo energie intensief is. Biotech gaat ons niet redden, hoewel er zeker voordelen zijn bij kassen in de woestijn e.d. Laten we Europa GM vrij houden (zover als dat kan) en laten we hopen dat de Europese mentaliteit dat geld verdienen niet het hoogste goed is stand houd.


In het monsanto contract staat dat de boer geen rechtzaak mag beginnen tegen Monsanto

Hydraulic Fracking Raakt Uit de Gratie

De zeer verontreinigende gaswinnings techniek ligt ook in te VS onder vuur. Het EPA (Agentschap voor Milieu bescherming) kondigde gisteren het plan aan de klachten te bestuderen. Daarbij horen het vrijkomen van aardgas uit de grond, het aanwezig zijn van het gas in het (grond)water, vervuiling van het grondwater met chemicalien die bij het proces worden gebruikt (waaronder soms diesel!) en de vervuiling van het grondwater bij stoffen de met het gas vrijkomen (bijvoorbeeld het zeer giftige Uranium).

In Engeland en Zuid Afrika wordt heftig tegen de introductie van de gaswinnings techniek geprotesteerd. Total is nog op zoek naar een partner voor werkzaamheden in Zuid Frankrijk.

Hydraulisch fracking wordt heftig beschermd door de gulzige olie en gas maatschappijen. Regulering werd recent afgewend, dus ook al pompen de bedrijven diesel in de grond (of soms ook CO2 met de smoes dat het om CO2 ‘opslag’ gaat), het zal niet eens aan het licht komen. Zou u het accepteren als een bedrijf mogelijk gevaarlijke stoffen gebruikt die in het milieu terecht komen, maar alleen met een rechtzaak te dwingen zijn om u te melden welke stoffen het gaat? En een vrouw met een flesje water kan wel zomaar in de gevangenis gezet worden onder verdenking van terrorisme?

The Environmental Protection Agency subpoenaed Halliburton
last month, saying the company had not fully complied with
demands for information about the composition of chemicals used
in its hydraulic fracturing products.

Het EIA (Energy Information Agency) heeft recent de voorraden gas aangepast (verdubbeld) op basis van het met fracking gewonnen gas (shale gas). Dat ‘geld’ gaat ongetwijfeld een rol spelen en zal de politieke strijd moeilijk maken.

Olie Reserves van Saudi Arabie Met 300 Miljard Vaten (40%) Overschat?

Wikileaks heeft in het kader van het in de openbaarheid brengen van diplomatiek berichten van de VS vier berichten (‘cables’ genoemd) vrijgegeven die behoorlijk interessant zijn voor voor diegene die twijfelen aan piek olie. De Guardian heeft een net stuk over de berichten.

 "One cable said: "According to al-Husseini, the crux of the issue is
twofold. First, it is possible that Saudi reserves are not as bountiful
as sometimes described, and the timeline for their production not as
unrestrained as Aramco and energy optimists would like to portray."

Een bericht luidde "Volgens al-Husseini zijn er twee belangrijke zaken: Ten eerste is het mogelijk dat de reserves van SA niet zo overvloedig zijn als wel wordt aangenomen, en dat het tijdpad voor de winning van deze olie niet zo eenvoudig te realiseren is als Aramco en energie optimisten het willen doen voorkomen"

"In a presentation, Abdallah al-Saif, current Aramco senior
vice-president for exploration, reported that Aramco has 716bn barrels
of total reserves, of which 51% are recoverable, and that in 20 years
Aramco will have 900bn barrels of reserves.

"Tijdens een presentatie liet Abdalla al-Sair (senior vice president voor exploratie) zien dat Aramco een reserve veronderstelde van 716 miljard vaten waarvan 51% winbaar waren, en dat in de komende 20 jaar een reserve van 900 miljard vaten werd verwacht."

"Al-Husseini disagrees
with this analysis, believing Aramco’s reserves are overstated by as
much as 300bn barrels. In his view once 50% of original proven reserves
has been reached … a steady output in decline will ensue and no amount
of effort will be able to stop it. He believes that what will result is a
plateau in total output that will last approximately 15 years followed
by decreasing output."

Al-Hussieni is het niet eens met deze analyse, hij gelooft dat de reserves van Aramco met tot wel 300 miljard vaten wordt overdreven, volgens hem zal als eerder genomend 50% is gewonnen de output gestaag afnemen en die afname zal op geen enkele manier kunnen worden tegegehouden. Hij gelooft dat dit tot een olie plateau van 15 jaar zal leiden en daarna afname.

Ziet u een plateau in de productie van het Bent veld?