De ‘Rare Earth’ Mythe

Wat?Alweer een mythe? U denkt dat we hier een beetje paranoia zijn. Feit is dat duurzame energie op geen enkele manier van zeldzame metalen afhankelijk is. Ten minste, als je niet voor de winst gaat. Laat ons dit standpunt hier verdedigen.

De Eeuwige Veelbelovende Toekomst

We lezen over een nieuwe fantastische technologie die van Koolstofdioxide (CO2) Koolmonoxide en waterstof maakt. Alles met warmte door de zon. Er wordt wel gebruik gemaakt van een Rare Earth Metal Cerium. Een zeer patenteerbaar concept. Niet erg effectief, maar we moeten ons verwonderen over de inspanningen op dit gebied.

In het bijgaande artikel lezen we dat:

"The prototype is grossly inefficient, the fuel created harnessing only
between 0.7% and 0.8% of the solar energy taken into the vessel."

En de toekomst belooft efficienties van 19% een getal dat iedereen uit de lucht kan plukken, misschien de limiet? Efficientie in deze context is misleidend omdat je het niet hebt over een reele kosten component (want dat hangt af van hoe je het zonlicht verzamelt) maar van de proces efficientie (dus energie in-energie uit).

Onze Eeuwige Presterende Verleden

Wat schetst onze verbazing, want wetenschappers zijn al jaren bezig met direct zon gedreven reacties van H2O naar H2 en O2, of van CO2+H2O naar H2 + CO en vervolgens CH4 (sabatier proces voor de mars missies). Het maakt toch niet uit waar de energie vandaan komt. Het project om met zonlicht H2 te maken is best oud. Er staat een grote reactor in Almeria, Spanje.

Gek dat we lezen over de eerste systemen die op basis van zink en ijzer werkten (beiden roesten immers, dwz ze reageren met zuurstof, dat ze in sommige gevallen gewoon van water of CO2 afpakken). De efficientie is zelfs beter:

"Reactor efficiencies up to 28 % and
process efficiencies of up to 9 % were found"

Vroege Hydrosol reactor

Hydrosol maakt van H2O H2 en O2. Het is een mooi regeneratief catalytisch proces dat eigenlijk al langer bekend is. Dit is de project pagina. Er worden geen rare earth metals gebruikt. Dan heb ik het nog niet over Solpaces, een project waarin zink wordt gebruikt. Het is niet goed of practisch tot het patenteerbaar is.

Uit de oude doos

Het patent waaruit onderstaande afbeelding is geplukt meldt als te gebruiken metaal (M) bij voorkeur Aluminum, Koper, Mangaan, Nikkel, Tin of Cobalt. Er wordt ook zwavel en methaan gebruikt, maar dat komt weer terug.

(bron)

Overigens: JA, je kunt methaan maken van H20 en CO2 met zonlicht. Hier meer patenten. Het is vast waar dat er met de zeldzame aard metalen ook goede resulaten zijn te behalen. Maar laten we er niet op willen wachten.

Nogmaals: Saltworks Revolutionaire Ontziltings Technologie

De meeste ontziltingstechnieken produceren afval water met een hoog zoutehalte. Dit is afval en kan zelfs tot een milieuvraagstuk uitgroeien. de Saltworks ontziltings techniek maakt juist gebruik van water met geconcentreerde zouten. De electriciteitsbehoefte is bovendien veel lager (80%). De vraag is hoe dat kan.

Het reservoir met hoge zoutconcentratie midden onder drijft het ontziltings proces

Zouten zijn verbindingen die als ze oplossen uiteenvallen in ionen. Keuken zout is NaCl, wat oplost als Na+ en Cl-. Het zijn combinaties van elementen warvan een een positieve lading kan aannemen en de ander een negatieve lading. In opgeloste vorm hebben de ionen een electrische lading (+ of -), waardoor ze een electrische aantrekkingskracht ontwikkelen als ze ongelijkmatig over de oplossing worden verdeeld. Dit ladingseffect staat los van de krachten op deze ionen vanwege hun concentraties. In het bovenstaande plaatje zie je hoe de hoge zoutconcentraties in het reservoir middenonder leidt tot een beweging van ionen naar de reservoirs met minder hoge concentraties links en rechts. Omdat deze beweging echter door een selectief membraan plaatsvind ontstaat er een concetratie van positieve en negatieve lading in de reservoirs. Deze lading trekt vervolgens tegengesteld geladen ionen uit het bovenste reservoir weg. 

Goedkoop en Zuinig

De Saltworks methode is goedkoop en zuinig. Hij is goedkoop omdat het warer onder lage druk kan worden rondgepompt. Er is minder zwaar materiaal nodig. Het ontwerp is eenvoudig. Het ontwerp is zuinig om dezelfde reden, maar ook omdat er voor het bereiken van de hoge concentratie in het ‘aandrijvende’ reservoir zonne energie kan worden gebruikt. Simpele verdampings bakken zijn voldoende. Het is zelfs zo dat het verdampte water natuurlijk ook zou kunne worden opgevangen (solar destilatie) waardoor nog meer ontziltings capaciteit ontstaat. Daarbij kan men zich voorstellen dat het afval water van conventionele ontziltings installaties(met een hoge zout concentratie) prima gebruikt kan worden om nog meer water van zouten te ontdoen.Tevens is er geen chemische voorbehandeling nodig. Hierdoor word 80% op kosten bespaard.

Droge gebieden

Saltworks inc. heeft prijzen en subsidies gewonnen die het in staat hebben gesteld om een kleine test opstelling in Australie te bouwen (produceert 1 kuub per dag). De markt voor desalinatie word geschat op 56 miljard in de komende zeven jaar. Laten we hopen dat in plaats van nuclear+hoge druk membraan technologieen voor deze nieuwe manier wordt gekozen zodat de vele dorre gebieden bij de zee de landbouwgronden van morgen kunnen worden..

De Andere Hoge Torque Aandrijving : Perslucht

Het franse bedrijf MDI is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van perslucht aangedreven auto’s. Ze zijn 100% schoon, zuiniger dan electrische autos (ook wat betreft zeldzame grondstoffen) en hebben een range tot 200 km. Bovendien leent de energie soort zich voor alternatieve energie bronnen, bv. Golf naar perslucht. Niet slecht.

AIRPod OneFlowAIR MiniiFlowAIR< CityFlowAIR MultiFlowAIR

Klaag de Olie Maatschappijen Aan Voor Geocide


Met de beste wil van de wereld valt niet langer te ontkennen dat de
activiteiten van olie maatschappijen onze beschaving in grote problemen
brengt.Het koude weer wordt door expert geweten aan het smelten van de
noordpool, het opwarmen van de pool zee, en dat wordt weer geweten aan
de opwarming van onze atmosfeer (nog afgezien van de roet neerslag op
het ijs).

Shell denkt dat meer olie ons energy security geeft


Nederland verstookt momenteel meer gas omdat er in het verleden zonder
terughoudenheid olie en gas is verstookt. Het klimaat probleem is al een
eeuw oud en al een eeuw is de verbranding van fossiele brandstoffen
(kolen in het begin) de verwachte en gebleken oorzaak.


Waar zit ons verstand dat we bedrijven die ons in serieuze problemen
brengen laten doorgaan met get boren van nieuwe bronnen en bouwen van
nieuwe rafinaderijen. Het lijkt alsof er een groep mensen is die de hoop
volledig lijkt te hebben opgegeven (niet vreemd als men weet dat aan de
Noordpool massale hoeveelheden methaan vanuit de ontdooiende bodem
ontstnappen).

Maar wanneer begint het proces om Shell en andere
olie maatschappijen onder beheer van de burgers te brengen die liever
niet ten onder gaan omdat alternatieven kunnen worden onderdrukt?

Runaway Climate Change Is Happening

 Stop dit nog maar eens. Meer dan 50% van het oppervlakte water is meer dan verzadigd met methaan. De methaan uitstoot aan de Noord Pool is momenteel gelijk aan die alle oceanen gecombineerd. Aardgas is 80% methaan en 20% ethaan.

"Here, we show that more than 5000 at-sea observations of dissolved
methane demonstrates that greater than
80% of ESAS bottom waters and greater than 50%
of surface waters are supersaturated with methane regarding to the
atmosphere.
The current atmospheric venting flux, which is
composed of a diffusive component and a gradual ebullition component, is
on
par with previous estimates of methane venting
from the entire World Ocean. "

Verhagen Maakt Nederland Topland Voor Zon en Wind

En golfenergie? Geen golven? Efin, het NRC meld dit uit een gelekt rapport. Mooi zo! Duurzame welvaart is even haalbaar als fossiele welvaart, alleen even de macht van de olie en gas maatschappijen breken svp, want onze planeet gaat kapot.

De Helers van Twijfel, Hoe een handvol leugenaars de klimaat waarheid wisten te verzwakken, en de gevaren van roken, en zo nog een paar ellendige zaken..

Naomi Oreskes brengt aan het licht dat er een zeer gerichte strategie is gebruikt om de al langer duidelijk wetenschappelijke consenses te bestrijden. De strategie kwam voort uit de wens van de industrie niet te worden gehinderd door regels van de overheid.

De geijkte strategie is die van het creeren van twijfel geweest. Deze aanpak maakt gebruik van de publieke misvatting dat wetenschap gebaseerd is op bewijs, en dat er zonder bewijs geen reden is om iets te doen. Natuurlijk gaat het in de wetenschap om het de correcte toepassing van methoden om onzekerheden te reduceren, en is het beste waar men op kan hopen een consesus onder experts, die standhoud totdat deze door overtuigende observaties of analyses wordt verzwakt.

De ellendige mentaliteit van de betrokken wetenschappers om ongeacht de consequenties verlamming op te wekken door de publieke misvatting te benutten heeft ons de laatste 60 jaar vele levens gekost en is nog steeds de hobbie van onverschillige industrialisten.


Uncertainty favors the status quo. Certainty is not the point of science.

Koude Winters Worden De Regel, Niet De Uitzondering

Koudere winters zijn voorspeld als gevolg van het veranderende weersysteem boven de noordpool. Volgens John Petter Reinertsen zal klimaat verandering zorgen voor meer koude winters op het Noordelijk Halfrond.

Dr. James Overland van het NOAA/Pacific Marine Environmental Laboratory zegt dat de opwarming van Arctica ofwel de noordpool veel sneller gaat dan verwacht, twee keer zo snel as de rest van de planeet.

Het verlies van zeeijs is een belangrijke factor, en door de snelle opwarming zal die niet snel terugkomen, met de nadruk op niet.

"De ongebruikelijk koude winters van 2009-2019 in Europa, Asie en Noord America worden veroorzaakt door een proces rond de Noordpool"

"De verandering is onomkeerbaar"

De groene Economie Gaat Ons Niet Redden, Zero Chance

Hieonder staat een video van CNN met de titel=’Can businesses lead on Climate Change?’. Het antwoord is NEE. De reden is zeer duidelijk uit te leggen:

1. Het bedrijfsleven is competitief

2. Deze competitie wordt door de banken aangemoedigd met krediet

3. Het krediet leidt tot dubbel werk, zwakke projecten en verspilling. Banken vinden dat prima.

4: De winst die wordt geeist is niet nodig, quite solen is toch genoeg? Het vertraagt de introductie (net als patenten met dure royalties). Banken vinden dat prima.

5. De economie zoemt er wel van en maakt intussen gebruik van de resterende olie. Banken vinden dat prima.

6. De resulterende puinhoop is nog groter, we zijn nog verder van huis

 Wie deze inschatting negatief vind moet zich afvragen welk percentage van de miljarden dollars die aan carbon emissie derivaten word gegenereerd (en de fees voor de handelaren) wordt besteed op een ‘groene’ manier?

De Groene economie is een leugen. Het is een creatie van dezelfde instituten die ons de hypotheek derivaten en internet bubbel hebben gegeven. De oplichters die nu in de senaat van de VS de ‘bunny trails‘ van bemoeienis door het milieu agentschap willen blokkeren. Dat kost maar banen. Stel je voor dat er nooit een industrie op de schop werd genomen? Zaten we nu nog met bakelieten radio’s tonnen DDT en stoomlocomotieven.

Niemand heeft het over het einde van goedkope olie, alleen over prijs elasticiteit, shale oil, tar sands, fracking en Shell boort ook vrolijk verder.

‘Economic recovery’ is een mythe, er moet naar een nieuw paradigma worden gestreefd (bron)

We hebben niks aan een media conglomeraat dat voor de banken werkt, niks aan olie maatschappijen die landen als Nigeria and Azerbedjan in hun macht hebben, niks aan nieuwe olie raffinaderijen in Qatar. Domme en voorgelogen mensen denken nog steeds dat er iets zit in de commerciele aanpak van het klimaat orobleem. Misschien in 1957 toen get al lang en breed bekend was bij de industrie, maar nu niet meer.

De technieken zijn er, de energie is er nog, het tij kan nog gekeerd worden, maar niet in een pretpark voor commerciele bobo’s die we met rust laten. De mentaliteit die dan de macht grijpt is er een van crash and burn, van de gokker. Er is behoefte aan verstand en doorzettingsvermogen. Een van de eerste maatregelen zou dan ook het aanpakken van het speculatieve bankwezen moeten zijn.

Het idee alleen al dat er nog een debat zou zijn over klimaat verandering laat zien dat we van inactie moeten uitgaan, en laat zien dat de media partijdig zijn. Naomi Oreskes laat zien dat de consensus mbt het anthropogenic (man-made) global warming al in de zeventiger jaren bestond, en dat het proces veel sneller gaat dan steeds werd verondersteld.

Vergeten CSP Warmte Opslag Optie: Amoniak

Het kraken van Amoniak

Enige jaren geleden kwam ik een Australie een geconcentreerd zonlicht project tegen waar ze door middel van de opgewekte warmte en een nikkel catalysator ammoniak (NH3) uiteen lieten vallen in N2 en H2, om exact te zijn:

Een reversibele reactie

De warmte wordt zo opgeslagen via de endothermische reactie. Het proces is behoorlijk efficient zoals hieronder te zien is. De gassen die ontstaan kunnen via een normale gasleiding vervoerd worden omdat de omgekeerde reactie niet spontaan optreedt.

In experimenten werd gekenen hoe efficient (bij een stabiele temperatuur van 593 Graden Celsius) de ontvangen zonnewarmte opgeslagen in de reactie componenten. Het resultaat 59%, en dat met een eenvoudig gesloten systeem zoder dure componenten (er zijn betere catalysten, maar goed).

De voordelen zijn:

  • Een hoge energie densiteit, in termen van energie en massa
  • De reacties zijn makkelijk onder controle te houden of om te keren. Er zijn geen ongewenste nevenreacties
  • Alle gebruikte stoffen zijn milieu vriendelijk.
  • Er is grote ervaring met de omgang met ammoniak, en de gebruikte materialen zijn bekend.
  • De temperatuur van de zonneschotels hoeft niet hoog te zijn, 400 tot 500 graden. Dit betekend dat de materialen en het ontwerp minder ingewikkeld kan zijn.
  • De reactie componenten worden in vloeibare fase getransporteerd, en zonder energie verlies (afgezien van transport energie). Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van het transporteren van warmte.
  • De chemicalien aan beide zijden van de reactie scheiden zich bij normale temperatuur automatisch. Amoniak is vloeibaar, H2 en N2 zijn gas.
  • De componenten kunnen door gasleidingen vervoerd worden, dus de bestaande infrastructuur voor methaan kan worden benut.

Slapende industrie

Het kraken van Amoniak niks bijzonders, het gebeurt bijvoorbeeld om H2 te maken in de staal industrie.Zoals wel vaker gebruikt de industrie een proces in één sector terwijl het het nog lijkt te moeten uitvinden in een andere sector.

Industriele amoniak kraker

 

De resynthese van amoniak

De omgekeerde reactie of de resynthese van amoniak gebeurt via het zogenaamde Haber proces, wel bekend van de productie van kunstmest.

“The formation of ammonia is an exothermic reaction with
considerable release of heat”

De reactie voorloopt goed richting amoniak omdat de aanzienlijke vrijkomende warmte de reactie versnelt en er een drukverlaging plaatsvind (gassen verdwijnen).

Wie pakt dit op? Of is er een ban op amoniak, omdat het zo’n veelzijdige stof is die volledig schoon brand en we liever klagen over het gebrek aan energie opslag opties?