Waanzinnige Als Hoofd US Energie en Handels Commisie?

Tijdens een getuigenis voor het congres heeft de nieuwe kandidaat voorzitter House Energy and Commerce Committee, mr. Shimkus, refererend naar genesis en matheus het volgende gezegd:

Hij quote Genesis 8:22 "As long as the earth endures, seedtime and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease."

Hij Quote Matheus 24:31 : " And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other."

Dan gaat hij verder met

"The earth will end only when GOD declares it’s time to be over. Man will not destroy this earth, the eath will not be destroyed by a flood."

En zegt daarop : "I do believe god word is infallable, unchanging.". Maar de laatste quote staat niet in Matheus.

Deze man pretendeert in een verklaring voor het congres gelovig te zijn, verzint daarop bijbelse teksten alles om ontkenning van het klimaat probleem te onderbouwen. Hij is een waanzinnige als hij dit uit onwetendheid doet, hij is een genocidale psychopaat als hij dit uit eigen ambitie doet.

In Matheus staat overigens te lezen (24:25) "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away."

Hoewel mensen die zeggen dat de CO2 concentratie ten tijde van de dinosauriers hoog was wordt daarbij niet gewezen op de overgangs periodes. Dinosauriers leefden in het Triassic en Jurrasic en ontstonden na de end Permian uitsterving. Ziet u de grafiek van CO2 en de relatie met de temperatuur omstreeks die tijd? Dat was vanwege de uitbarsting van de Siberische Trappen vulkanen, die vele duizenden jaren actief waren en CO2 en andere gassen in de atmosfeer pompten. Het gevolg was een accelererende opwarming van de aarde, de oceanen gingen dood en daarmee stief tot 85% van de rest van de planten en dieren (doordat uit de dode ocean H2S vrijkwam). De dinosauriers waaren koudbloedige dieren die het eerst een kans kregen in de weinig zuurstof houdende atmosfeer. De les die idioten als Shimkus (om wille van religieuze waanzin, peer pressure of winstbejag) niet willen leren is dat meer CO2 wel kan, maar dan moet je een paar honderd duizend jaren zonder hogere diersoorten kunnen stellen, en vooral geen band voelen met de flora en fauna van vandaag, inclusief de mensheid.

Deze temperatuur CO2 plot houd rekening met de veranderende helderheid van de zon

Deze religieuze fanaten geloven in de End Time, voelt u zich daar veilig bij?

Lokale Gemeenschappen, Het Agoracentrische Model

Rekening houdend met piek olie en de behoefte om zo min mogelijk brandstoffen te gebruiken zal de globale economie overschakelen naar een lokale economie. Dit proces zal als het aan de industrie ligt met een enorme schok en rampspoed gepaard gaan. De markt noch the politiek houd rekening met de feiten, en als deze al worden onderkent dan worden geen knopen doorgehakt.

De switch naar lokale gemeenschappen zal het begin vormen van een herwinning van de welvaart van vandaag. Er is geen reden waarom deze onhaalbaar is zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Technologie kan maar ten dele de klap opvangen omdat veel technologie wordt vandaag nog buiten het bereik van de burgers gehouden door een gecontroleerde markt.

De Wolga staat droog, en we weten precies waarom

Net als een land dat zich een dienst lijkt te bewijzen door wegen aan te leggen ipv onderwijs te stimuleren focust de markt zich op het ‘smart grid’ in plaats van steun aan lokale energie onafhankelijkeheid. Een biljoen voor gas en electriciteits ‘wegen’ heeft weinig zin als er geen ‘auto’s’ zijn om er gebruik van te maken. Intussen worden bij de aanleg enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen verstookt zonder dat er één energie bron bij is gekomen. Van energie projecten moet geeist worden dat ze op korte termijn carbon-negatief zijn. Het motief achter die uitstel stappen is niet duidelijk. Lokale netwerken kunnen een WK in de zomer aan, dus hebben ze ook de capaciteit voor electrische auto’s en verwerking van lokale productie. Als die auto’s worden ontworpen om heel snel op te laden wordt daarmee het Smartgrid weer gerechtvaardigd, de vraag is wat was er eerder, het probleem of de oplossing?

Stap één naar de realiteit is ‘Neem aan dat de energie sector je afleid, zaken verzwijgt en je voorliegt’. Hun model is achterhaald, vertrouw ze niet, ze verdienen eraan. Stap twee is: Verbied energie uit oxidatie/verbranding en kijk wat het startpunt zou zijn als dat verbod vandaag inging. Stap drie: Start de transitie naar de agoracentrische wereld. Wat dit inhoud zal in de komende posts uiteen worden gezet.

Agoracentrisch denken

Er zijn veel initiatieven voor carbon neutrale gemeenschappen. Deze post zal een aantal initiatieven belichten en kijken wat de factoren zijn voor werkelijke autonomie. Een lappendeken van relatief autonome dorpen, steden en gewesten die niet langer van fossiele brandstoffen afhankelijk zijn is misschien het meest wenselijke korte termijn transitie doel. Gemeenschappen moeten kunnen bestaan waar ze zijn, anders zullen ze uit eindelijk leeglopen en verdwijnen.   

Ashton
Hayes

Mount Alexander

Ionia

Milagro

Manzanita Village

Tierra Nueva CoHousing

San Mateo Cooperative

EarthArt Village

Hearthstone Cohousing

East Lake Commons

Cypress Villages

Sirius

Sunward Cohousing

Dancing Rabbit

EastWind Community

Sandhill Farm

Pinon EcoVillage

The Greater World Earthship Community

Mountain Mission Farms

Cincinnati Ecovillage

Cleveland Ecovillage

Enright Ridge Urban Eco-Village

Sustainable Lake County Oregon

Camphill Village Kimberton

The Farm

Cobb Hill CoHousing

Twin Oaks Community

GreenWay

Blue Berry Hill

Abundant Dawn Community

Acorn Community

EcoVillage of Loudoun County

The Quarries Ecovillage

Broomgrass

Takoma Village Cohousing

Dragon Belly Farm

O.U.R. Ecovillage

Huehue Coyotl

The Bosque Village

Proyecto Eco-Villas – Asociación Gaia

Gaviotas

Findhorn

Lammas

The Village

EcoForest Garden

Argayall

Falcon Blanco

Tamera, Centre for Humane Ecology

EcoVillage

Lebensgarten

Irish Eco-Village

Auroville

Aldinga Arts Ecovillage

Kookaburra EcoVillage Park

Whyalla

Illabunda

EarthSong

Alternative Technology Association

Amish-R-Us

Global Eco-village Network

Urban Ecovillage
Network

Utopian Eco Village Network

Intentional Communities

Kan De Politiek of De Markt Het Klimaat Probleem Wel Oplossen?

Deze video (Ian Dunlop uit Australia) gaat over peak oil en hoe hier mee om te gaan, er komen interessante vragen uit voort.

Zijn Policy response voor AustralieOlie, Goud, Zilver en Climate Change

Olie

Er is een verborgen geschiedenis waar weinig mensen zich van bewust zijn. Het is die van olie en de VS. De eerste aanschaf van olie bij de bron geschied altijd met behulp van dollars, dit is een door de VS afgedwongen situatie, de zn. Petrodollar. Meestal wordt hierbij opgemerkt dat deze regel zorgt dat er altijd vraag is naar dollars, nl. van mensen die olie willen kopen (iedereen). Het wordt beschreven als een belasting geheven op de wereld. 

De VS doet wel iets terug voor het recht, maar in de basis is het voor de wereldmacht VS niet meer dan vanzelfsprekend dat de olie ze de olie producerende landen ontneemt van haar is. Logisch gezien is er namelijk geen reden voor deze landen om alle olie die ze kunnen produceren ook te verkopen. Het is veel vanzelfsprekender dat een olie producerend land de olie bewaardt om te verhandelen tegen dingen die ze nodig hebben. Olie uit Irak zou verkocht worden in de Iraakse munteenheid, en Irak zou niet meer geld drukken en aan het buitenland verkopen dan ze goederen uit dat buitenland nodig had. Kennelijk hebben deze landen de keuze helemaal niet.

Toen de VS van de goudstandaard afging creerde dit een interessante situatie. Elke dollar die het in omloop kon brengen kon worden gebruikt om olie te kopen. Het was eigenlijk niet belangrijk waar die dollar vandaan kwam, want door de overmacht van de VS was alle olie die geleverd kon worden te koop tegen een prijs die in Texas werd bepaald. Dit maakte het verleidelijk om dollars te drukken, ongeacht de reden. De eerste die dit echt lukte waren Rubin en Summers onder Clinton. De beweging was al enige tijd onderweg (sinds Nixon) maar had steeds te myth van schuld gehandhaaft, een mythe die de wil om olie te roven en voor economische groei aan te wenden beperkte. Summers was de eerste die de schulden van de VS liet oplopen, omdat hij wist dat het niet om het geld ging, maar slechts om het maximaliseren van de olie stroom.

Dit grafiek laat zien dat in 1993, met de komst van Rubin en Summers, de balans in de staatschuld verdeling volledig zoek raakte. De VS verkocht meer schuld dan het zelf inkocht, het stak zich in de schulden.

De rode lijn in de grafiek hierboven is de hoeveelheid staatschuld die door de VS is verkocht. Hiermee werden dollars in omloop gebracht die gebruikt werden om olie te kopen en zorgden voor economische groei en welvaart. De Dotcom bubble en vastgoed bubbel hadden min of meer hetzelfde doel. Dit proces motiveerde ook tot verkwisting van olie/brandstof omdat die voor de geld managende instituten (de banken) tot meer cashflow leidde en  dus meer inkomsten. Het effect van al deze activiteit was dat de VS de wereld olie voorraad als een blik koekjes leeg schransde.

Het is belangrijk om in te zien dat het nooit en te nimmer de bedoeling is geweest om de ‘schuld’ terug te betalen.

De olie werd onvrijwillig verkocht. De Opec is een keer in opstand gekomen en de prijs verdubbelde (ook geen probleem voor de VS). Op gegeven moment kwam China ten tonele. China maakte gebruik van de Oliedollar frachise (kon en hoefte er zelf niet voor te dreigen), maar om aan dollars te komen moest het producten aan de VS verkopen die gekocht werden met dollars die voortkwamen uit de staatschuld verkocht aan..China. Voor een leek klinkt dit als waanzin, maar u snapt intussen dat deze transacties China netto ten goede kwamen. het financiele systeem deed ook zijn best dollars te verzinnen en kreeg daarin de vrije hand.

Nu zien we dat alles zo’n beetje op raakt, geen verassing. Voor mijnbouw is olie nodig, maar de bronnen raken leeg en er zijn een hoop mensen die een luxe leven willen hebben en een ‘markt’ die al helemaal niet in conservatie geinteresseerd is. Als we geen alternatieve energie hebben als de olie te duur wordt zullen we voor veel werk weer aan onze eigen spierkracht zijn overgeleverd. Dit zal het eerst in de derde wereld landen gebeuren.

De VS wil echter doorgaan tot het gaatje, of in ieder geval tot China implodeert. Het heeft echter de petro dollar nodig, maar daardoor hebben alle landen toegang tot olie. China is zeer afhankelijk van dezelfde olie en wil deze graag in Yuan kopen, maar dat kan de VS nooit toestaan omdat er dan geen enkele reden meer bestaat om zaken met de VS te doen (Wat kan de VS maken als het geen grote fabrikant is en de olie niet langer gratis krijgt? Waarom zou je dan dollars willen hebben). De enige manier waarop China dit lukt is om zich militair met de VS te meten. De VS weet dit en is al jaren bezig haar controle over olie en gas te versterken (oorlog in Irak, Bouw van Dubai, Invasie Afganistan (gas leidingen)). De strijd kan echter alleen gewonnen worden als de petrodollars in omloop in de wereld economie het lootje leggen. Dat proces is nu gaande en de repercussies voor de bevolking van de VS zijn nog altijd beter dan wanneer deze strijd niet werd aangegaan. China ziet zich langzaam in een hoek gedrongen terwijl het de toegang tot olie kwijt raakt. De vraag is wie het het langste uithoud zonder te imploderen.

De wereld komt langzaamaan tot de ontdekking wat een wereldmacht denkt, nl. ‘Alles is van mij’. De vraag is of China daar tegen in wil gaan. Helaas zou dit het eind van China zijn omdat het zo afhankelijk is geworden van olie, en de olie handel het eerste slachtoffer is in een grote oorlog. De VS aan de andere kant heeft er baat bij zich te herstellen door de competitie uit te schakelen. Deste langer het wacht (bv. tot Iran een nucelair wapen heeft) deste precairder de situatie. Er is iets mis met de psychologie, maar als zodanig is hij wel te volgen.

De vreedzamere wereld die is ontstaan onder de petrodollar paraplu zoekt intussen naar verwijdering en ondermijning van deze dominantie psychologie. Deze ambitie wordt echter afgestraft door financiele manipulatie en fraude, corruptie en beinvloeding van onze politiek. Europa moet ook kapot in het belang van de VS. Europa mag zich niet vrij maken van de fossiele afhankelijkheid (alhoewel dit niet eens door de VS hoeft te worden gedicteerd). Europa moet in ineffectieve infrastructuur investeren. Energie hebben we nodig, geen stekkerdozen! Terwijl Europa zich druk maakt over schulden loopt de totale schuld in het systeem tot in de honderden biljoenen. Het maakt niet uit hoevel geld je hebt, het maakt alleen uit wat de mensen die de energie en geldstromen controleren willen. Die mensen zitten in de VS (en dan heb ik het niet over de ‘regering’ maar over de banken en de industrie) en ze hebben hebben een macabere agenda. 

Goud en Zilver

Als het dus ondergronds al oorlog is wordt het verstandig om te kijken naar andere ruilmiddelen dan papier. Onder de zelfde verhardende omstandigheden worden de posities van landen op dit gebied steeds duidelijker en wordt de burger zo veel mogelijk misleid (waarom ook niet). Er is al jaren sprake van manipulatie van commodity prijzen, eigenlijk alle goederen die in futures markten worden verhandeld zijn onderhevig aan prijscontrole. Concreet worden nu echter JPMorgan en andere banken aangeklaagt voor samenzwering en prijs manipulatie. London LMBA heeft maar 1% van het goud dat er wordt verkocht. GLD loopt zwaar achter bij het inkopen van het goud (honderden tonnen) en hebben in het contract clausules die levering uitsluiten. De Comex (NY goud markt) probeerde deze week handelaren te verjagen door de marge te verhogen. Ondertussen proberen verstandige beleggers zo veel mogelijk baar goud uit de markt te halen en kondigt de CEO an de wereld bank Robert Zoellick goud aan als nieuwe wereld munteenheid. Dit ondermijnt het dollar systeem en alle andere fiat muntsoorten (waaronder de Euro) aangetast door de fraude epidemie. In feite zijn deze berichten een onderdeel van de strijd om bevrijding van de dominantie van de VS en daarmee samenhangende afhankelijkheid van Olie. De mensen die wat langer nadenken dan de ultraconservatieven in de VS weten dat er nog heel wat welvaart te halen is zonder de petro dollar, met name met behulp van alternatieve energie, en dat die technologie kan leiden tot een vreedzame duurzame wereld. (goud koop je overigens het beste hier)

Climate Change

De weg van klimaat probleem ontkenning die door Regean is ingeslagen heeft ons misschien al over het tipping point (zelf versterkende opwarming) gebracht. De acties van de VS kunnen zoals hierboven beschreven worden gezien als een letterlijke power grab en stappen om de macht te behouden. Practisch zijn er echter reele voordelen in de strijd tegen klimaat verandering. Het consumptie gedrag van de VS is sterk afgenomen. Lukt het om de dollar op te blazen dan valt de olie handel stil tot er andere afspraken zijn of bv. goud en zilver als ruilmiddel wordt gebruikt. Een klimaat bewuste leider zou misschien niets anders hebben gedaan, simpelweg omdat het makkerlijker is van de regerende zefvernietgings drang gebruik te maken dan er sturing aan te geven. Zelfs een (handels) conflict zal de vergelijking in termen van broeikas gassen positief beinvloeden. Het is dus de vraag of the leiders in de VS een homogene egoistische groep is, of een combinatie van egomaniakken en strenge heelmeesters met een zwarte Judo band.

De ‘schulden’ zijn een fictie die alleen nog dienen om macht uit te oefenen. Als u wilt helpen in de strijd om een duurzame wereld dan kunt u daarmee tevens uw eigen belang dienen. Koop goud en zilver.

Minuut 16 Greenspan : ‘You probably think we should do something against fraud..I think the market wil figure it out’

Piek Alles

Het is misschien verstandig om rekening te houden met wat langzaamaan duidelijk wordt: Alles raakt op. Dat komt ervan als je producten maakt die je vervolgens verbrandt,weggooit of dumpt. Het is volkomen voorspelbaar dat op die manier alles op gegeven moment op is.

De standaard is een heel pakket van producten en diensten, een structuur van de economie waaraan men zich spiegelt. Alles gebaseerd op olie gedreven activiteit en mijnbouw en uitputting van ‘bronnen’. Wie zegt dat dit model verstandig of nodig is? Verspilling houdt dit proces gaande, zonder verspilling geen vraag (ook al is die er genoeg vanuit de ’emerging markets’). Het is een model waaraan veel mensen gehecht zijn, temeer omdat er geen alternatief zichtbaar wordt gemaakt. Omdat mensen in de greep van hun schulden en ambities zichzelf steeds meer verweven met het zelfde model, zoals een vlieg zich vastwerkt in de stroop.

Misschien moeten de groeimarkten in Azie niet op dezelfde manier willen groeien als het westen dat heeft gedaan, een zelfde ‘nutteloze’ bevolking voortbrengend, zich overleverent aan intensieve landbouw en de fraude van de ‘vrije’ markt. Misschien moet er een andere weg bewandeld worden omdat het duidelijk is dat er over 10-20 jaar niet meer aan de randvoorwaarden kan worden voldaan.

Dieren in de natuur leven in balans met de omgeving. Hun bestaan is per definitie duurzaam. Mensen kunnen beter inzien dat voor hen eenzelfde model best haalbaar is. Het is zelfs makkelijker door mechanisatie van veel processen en de beschikbaarheid van alternatieve energie. Het is goed voor te stellen dat veehouderij, landbouw en andere productie volledig duurzaam plaatsvind. Onze levenstijl behoeft geen continue vervanging, uitputting en vernietiging in te houden.

De eis moet niet alleen carbon neutraliteit worden, maar alles neutraliteit. Erken de komende schaarste en sluit het systeem langzaam aan van onbetrouwbare inputs. Maak handel en bedrijvigheid lokaal. Maak nieuwe grondstoffen duurder dan herwonnen grondstoffen. Dat introduceert de gerechtvaardigde motivatie om door economisch verkeer tot de hoogste kwaliteit te komen ipv de grootste verkwisting, het moriveert een toenemende balans tussen menselijke behoeften en wat mensen duurzaam willen voortbrengen, een duurzame balans zoals die van dieren in de natuur.

‘Overvloed aan aardgas tot 2011’

"De overvloed aan aardgas in de wereld zal zeker aanhouden tot 2011,
voorspelde topeconoom Fatih Barol van het Internationaal Energie
Agentschap woensdag, toen hij in Den Haag de gast was van minister
Maxime Verhagen (EL&I). "

De naiviteit die uit het artikel spreekt is misleidend. Het is geen toeval dat er een overvloed aan aardgas is, er wordt met man en macht aangewerkt oa door het "Fracken". Intussen worden overal gasgestookte apparaten geinstalleerd zodat we straks het argument krijgen dat de transitie heel duur wordt.

Een gas overvloed tot 2011 is ook weinig waard. Wat gerbeurt er in 2011? Een gas tekort? Naief is men als dit nieuws als een natuur verschijnsel wordt geaccepteerd. Breng de industrie onder controle, stel een uitfaserings quota systeem in dat haalbaar is met de resterende gashoeveelheid. Het moet afgelopen zijn met de Energie oligarchie. 

Geloof De Olie en Gasmaatschappijen Niet

Geloof niet dat het veilig is, geloof niet dat het efficient is, geloof niet dat er veel reserves zijn. Schakel over op alternatieven nu het nog kan. ‘Hydraulic Fracken’ ofwel het berbrijzelen van ondergrondse steenlagen om de methaan vrij te laten komen vergiftigt het grondwater. Dat is een bewezen feit.

Homeland Security functioneert als een bedrijfsbeveiliging en informatie dienst. Geen verassing in het corrupte amerikaanse systeem.

Klimaat maatregelen met effect

Blackout method

Het heeft misschien wat met de wijze van bestuur van China te maken, maar het zegt wel wat over de kracht van afspraken die China met zichzelf maakt. Nu het lastig lijkt de klimaat doelen te halen nemen lokale besturen harde maatregelen, ze sluiten gewoon de stoom af.

Links om rechtsom

Dit leidt tot een toename in het gebruik van diesel generatoren, waarvan je kunt stellen dat dit een negatief effect is (diesl generatoren zijn inefficient vergeleken met kolen centrales). Dit leidt er echter weer toe dat er diesel tekorten ontstaan, waardoor netto niet meer uitstoot wordt gerealiseerd dan bij verkoop van de diesel alleen voor vervoer. Je kunt ook stellen dat het wel waarschijnlijk is dat door de hogere kosten van diesel tov netstroom er zuiniger met de electriciteit zal worden omgesprongen (all is hiervoor geen bewijs).

Lessen?

In Europa gaat het anders, daar zijn de doelstellingen zeer lovenswaardig, maar worden toch nieuwe kolen centrales neergezet. Er wordt toch weer geprobeerd de infrastructuur te vergroten, minder files, meer luchtvaart, meer scheepvaart. Het is ja zeggen en nee doen. China doet het anders, en ze stoten per hoofd veel minder uit.

Men kan zeggen dat china een dictatuur is, en de verhalen over vervolging van religies en verborgen gevangenissen moeten niet vergeten worden. China heeft echter ook een andere manier van het kiezen van leiders, en het beleid en de inzet van de bevolking (vrijwillig of niet) heeft soms een verstandiger fundament die dan nl. niet alleen uit een comerciele motivatie bestaat. De VS is een blinkend voorbeeld van dit succes model, eh.. misschien niet.

Europa

Het midden dat Europa kiest op gebied van MG gewassen, waar het zegt "kom maar op met bewijs dat het niet schadelijk is en anders niet." betekent een harde realiteit voor de GM kolonialisten. Het wordt tijd dat de EU dit principe ook op de energie sector toepast. Daarbij mag aangetekend worden dat fossiele brandstoffen bewezen onveilig zijn voor planten, mensen en dieren. Europa moet van matras voor lobbyisten veranderen in de sterke hand die ons (verstandig en democratisch) op weg naar een welvarende toekomst zet.

Hoe Om Te Gaan Met De VS

De situatie

Jos Delbeke, director general van het Klimaat team van de Europese Commissie heeft verklaard dat het de VS ziet verdwijnen als partner in de respons op het klimaat probleem. Hij heeft groot gelijk. De VS is verworden tot een door bedrijven aangestuurde natie en een belangrijk deel van die bedrijven zijn of oile en gas maatschappijen, of bedrijven die er volledig van afhankelijk zijn. Deze club domineert de agenda in Washington, het volk is irrelevant.

Tegelijk frustreren de economieen buiten de VS zich over het monetair beleid van Bernanke, een economische zelfmoord terrorist die niks van geldzaken snapt. China (Minister Cui Tiankai) zegt ‘Dit vereist een verklaring’,  Duitsland (Minister Wolfgang Schaeuble ) zegt ‘De VS snapt er geen snars van’, Zuid Afrikaanse minister Pravin Gordhan zegt ‘Dit ondermijnt de G20’. Het monetair beleid in de VS probeert de banken te beschermen, en alleen de banken. De wereld wordt meegesleept in een storm bedoeld om een paar duizend banen te beschermen.

Waarom is dit allemaal een probleem

Het is niet nodige dat de wereld wordt meegesleept in de onsportiviteit van het bedrijfsleven van een land dat zich jaren tegoed heeft gedaan aan zijn privileges (olie dollar, reserve munteenheid). Een land dat effectief geen volksvertegenwoordiging heeft ontbeert een belangrijk aanknopingspunt. Terwijl in de VS een groot deel van de bevolking hoopt op de gebeurtenissen beschreven in Openbaringen probeert een groot deel van de rest van de wereld zich zo goed mogelijk in leven en welvarend te houden. Het is tragisch voor de amerikaanse bevolking, die dankzij het door de gasindustrie gepushte ‘fracken’ straks geen gezond drinkwater meer ter beschikking heeft, noch normale lucht om te ademen (aangezien de aarde gas wasemt).   

Hoe hier mee om te gaan?

1. Introduceer een koers tussen de dollars in de VS en die er buiten. Reguleer de dollars buiten de VS door deze koers te manipuleren. Zo kan de wereld zich van de dollar verlossen. Drijf geen handel met de VS. Gooi alle VS bankiers en consultants er uit.

2. Ontzeg bedrijven buiten de VS het recht politieke campagnes in de VS te steunen, zodat makkelijke overwinningen daar geen effect hebben op Europese politiek en de lokale bevolking meer grip krijgt op zijn vertegenwoordigers.

3. Erken olie. kolen en gas mondiaal als drug, we zijn er op onveilige manier van afhankelijk. Pluk de fossiele bedrijven of neem ze over en stop zo veel mogelijk fossiele bronnen in het bouwen van hernieuwbare bronnen.

4. Verbied fractioneel bankieren zodat banken niet meer in staat zijn oneigenlijke competitie uit te lokken om er vervolgens van te profiteren. Laat zo veel mogelijk financieele instellingen falliet gaan.

5. Erken dat competitie niet nodig is, maar laat burgers wel kiezen voor producenten die betere kwaliteit leveren (geen soviet praktijken).

6. Maak de landbouw olie onafhankelijk. Geloof niet in technologische vernieuwingen maar pak terug op wat duizenden jaren heeft gewerkt. Doe het snel en breng meer land tot productie leven dan nodig. Maak dat mensen land kunnen kopen, geef het waar nodig cadeau. 

Karl Rove, Leugenaar voor de Fossiele Industrie

Karl Rove verklaart het klimaat probleem voorbij. Hij pushed ook het zn. Hydraulic Fracking, een manier om aardgas te winnen waarbij giftige stoffen en gas voor lange tijd in het grondwater terecht komen. Vertraagde genocide voor een beetje winst vandaag. Neem de fossiele industrie over.

Keith Olberman is kort na het interview met Rove geschorst zonder salaris. De reden was dat hij donaties aan politici had gegeven, iets dat wel mag, maar dat hij moet melden aan zijn chef. Het is onlogisch dat dat zo belangrijk was. Karl wordt ook in verband gebracht met stemfraude en de dood van een programeur die meer zou weten over het hacken van Diebold stem machines.