Rapportage Topsector Energie..

Het Innovatie programma Topsector Energy laat zien hoe er over energie innovatie wordt gedacht.. 

Onze trots, en de basis van onze vroegste industrie. De reden waarom Nederland een van de oudste geindustrialiseerde landen is… 

1. Energiebesparing Gebouwde Omgeving: energiebesparing is cruciaal voor het bereiken van 80-95% broeikasgasreductie in 2050. Nederland is sterk in sommige markten voor technische apparaten (zoals koeling, verwarming, ventilatie en opslag), integratie met de gebouwschil en koppeling met de wijk als energiesysteem.

Hoewel efficientie verstandig is, is het geen structurele oplossing voor ons gebruik van energie soorten die ons eco systeem om zeep helpen (70% van de fruitoog is dit jaar mislukt door het nieuwe weerpatroon, een gevolg van een temperatuurs stijging van ~10 graden op de Noordpool, inderdaad, climate change). Het is een taktiek om het stoken van gas langer te laten doorgaan, maar als men het goed doet kan het huizen voorbereiden op volledige gas onafhankelijkheid (iets dat met vacuum warmte opslag en vacuum isolatie voor veel huizen bereikbaar lijkt)

2. Energiebesparing in de Industrie: de Nederlandse industrie is relatief energieintensief en levert een belangrijke bijdrage aan ons BBP en werkgelegenheid. Energiebesparing – net als ketenefficiëntie en procesintensificatie – zorgt voor verhoging van de concurrentiekracht van de industrie. De marktvraag naar duurzame energietechnologie en energie-efficiëntie neemt wereldwijd sterk toe.

"De industrie leverteen belangrijke bijdrage aan ons BBP". Dat is voor mensen die menen dat het bankwezen een bijdrage levert. Onze industrie is essesntieel, ook in klassieke economiesche zin. Jammer dat ze volledig van fossiele brandstoffen afhankelijke is. Keten efficientie is een normaal gevolg van de competitie voor de beperkte fossiele brandstoffen in een carbon/credit economie. Maar de ‘economie’ maximaliseert de utitlietit van fossiele brandstoffen. Een 50% efficientie toename zou voor veel financiele intermediars en fossiele brandstof leveranciers onwenselijk worden beschouwd.  

3. Gas: Nederland heeft van oudsher een sterke gassector. Met het oog op de grote kennis en goede infrastructuur heeft Nederland de ambitie om gasrotonde van Noordwest-Europa te worden. Nederland heeft een sterke geografische ligging, goede kwaliteit en transparantie van het reguleringsproces en goede infrastructuur. Vergroening van gasproductie en –distributie kan deze positie versterken.

Treurig. Mensen met gasambities zouden moeten worden verbannen. Het ‘vergroenen van de gasproductie’, wie nemen we hier in de maling? Maar er is een lichtpuntje, gasleidingen kunnen ook andere brandstoffen vervoeren, zoals bijvoorbeeld ethanol of ammoniak, of waterstof gas of methaan van synthetische oorsprong (geproduceert met zonne energie bv.). Als men afstapt van het aan onze atmosfeer toevoegen van carbon uit fossiele bronnen zou gas nog best wel eens handig kunnen zijn. 

4. Smart Grids: Nederland heeft een sterke kennispositie voor smart grids, vanwege het geconcentreerde elektriciteits- maar ook gasdistributienetwerk, waarbij Nederland als het ware als een stad kan worden gezien. Er zijn mogelijkheden voor de opbouw van zowel nationale afzetmarkten als voor de export van ICT-toepassingen en smart grid diensten. De keten integreert ICT, elektronica en distributienetwerk management wat substantiële synergiemogelijkheden biedt voor de Nederlandse industrie.

Dit is nergens voor nodig. Als we streven naar gedistribueerde duurzame energie en lokale electriciteitsopslag dan zijn smart grids nergens voor nodig. Dan blijkt dat het grid en de internationale markt nergens voor nodig is. Helaas zijn casino’s ook nergens voor nodig, maar toch zijn ze er. Smart grid gaat uit van energie schaarste. Maar als we duurzame energie gebruiken zal die toch industrie aantrekken (omdat deze in de lokale markt goedkoper is). Ergo, de industrie zal naar Zuid Europa verhuizen.

5. Wind op Zee: Nederland heeft een sterke Nederlandse offshore industrie. Nederland is niet zozeer sterk in het maken van turbines, maar wel in het aanleggen van fundering en infrastructuur voor windturbines op zee. Nederland kent een geografische gunstige ligging aan de Noordzee. De aanwezigheid van goed uitgeruste havens met gering getijdenverschil zorgt voor een goede uitgangspositie voor onderhoud e.d.

Hee..een innovatieve windmolen! 

"Nederland is niet zo sterk in het maken van turbines." Even tot tien telln. Nederland maakte decennia lang prima vliegtuigen. Een windturbine moet het zijn? Innovatie rapport? 

6. Solar Energy: de Nederlandse zonne-energiesector is breed en omvat alle fasen van discovery tot development. Nederland heeft een internationaal sterke kennispositie als het gaat om fundamenteel onderzoek naar zon-pv. Nederland heeft een sterke positie op het terrein van halfgeleiderfysica en daarmee samenhangende complexe apparatuurbouw en productietechnologie.

Maar Nuon probeert Helianthos zo snel mogelijk aan het buitenland te verkopen. Laten we nog een paar eeuwen door innoveren, de markt vind nieuwe producten maar griezelig.

7. Bio-energie: de bioketen is een breed begrip waarin sprake is van een groot aantal bio-energietechnologieën en biomaterialen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Voorbeelden: biobrandstofcluster in de Rotterdamse haven, verwachte groei van bioraffinage (agro-, petrochemische en farmaceutische sector), sterke positie rond energieproductie uit afval, bij-en meestook in elektriciteitsproductie, ontwikkeling innovatieve technieken als torrefactie en pyrolyse, vergisting/vergassing van biomassa.

Biobrandstof, bomen kappen, onze natuur naar de beurs. We hebben een plan om gas te maken uit algen op de Noordzee, dat we uit de klauwen van heren hoogleraren moeten rukken en implementeren. Gas gas gas gas..

Energie opwekken lijkt een vreemd idee. Zouden we geschokt zijn als bleek dat Saudi Arabie al die jaren de olie zelf maakte met een zonne energie proces? Zouden we opeens gaan zoeken naar manieren om volledig over te schakelen op kolen (met een audit bevestigd van volledig fossiele oorsprong te zijn) om die te kunnen verbranden. Wat is er mis met energie opwekken. Prima, als het maar bomen kost, als het maar om het vergassen van met kunstmest verbouwde gewassen gaat. Laten we innoveren! Wat een waardeloos programma. 

Er hoeft absoluut niet geinnoveerd te worden, er moet vermarkt worden en als vermarkten niet lukt omdat de industrie en banken hun eigen cashflow beschermen (die is afhankelijk van de afzet van markt geaccepteerde producten) Of de cashflow van gas, of die van stroom, dan moet die inertie worden bestraft.

Intussen is Wallstreet bezig met een fundamentele innovatie Daar wordt door JP Morgan steeds meer land en grondstoffen in eigendom gebracht. Dat wordt de nieuwe basis van het bankwezen van de VS, generatieve bezittingen, land, mijnen. Daar wordt in principe de mogelijkheid gecreerd om een bank te maken die biologiesch voedsel credits uitdeelt. Geld waarmee men het zonder fossiele brandstoffen geproduceerde output van de bezittingen van JPMorgan kan kopen. Wij mogen doorklunzen tot we onder de zeespiegel verdwijen. 

Een Amateur Test Batterijen

Niet oplaadbare batterijen zijn een probleem voor het milieu. Een groot deel wordt opgehaald, maar toch zal een bepaald percentage in de grond terecht komen. Oplaadbare batterijen zijn erg duur, het lijkt alsof de kosten van oplaarbare batterijen hoog moeten zijn om te zorgen dat men blijft kiezen voor de wegwerp variant, zo wordt de economische waarde gemaximaliseert, want je houd het maximale aantal mensen bezig, en verbruikt de maximale hoeveelheid fossiele brandstoffen (het doel van de economie).

Koopt u toch batterijen dan is het handig om te weten dat u waar voor uw geld krijgt. Een voorkeur voor de beste batterij zal de concurente dwingen hun producten aan te passen, en zal zorgen dat er een drive komt voor innovatie. Dat is ook een economisch principe. 

Het testen van batterijen is een eenvoudig ding, gewoon laten leeglopen en kijken hoe lang dat duurt. Er is een microcontroller hobbyist die dat nu gedaan heeft, zeer methodisch, en dus wilden we de resultaten niet onthouden. De consumentenbond hoeft niet alle boontjes alleen te doppen..

Bovenstaande grafiek toont het voltage verval. Dat is belangrijk omdat we batterijen in apparaten gebruiken die een bepaald voltage nodig hebben. Deste eerder dit afvalt, deste korter de batterij zal werken. De snelheid waarmee dit gebeurt is natuurlijk afhankelijk van de stroom die men laat lopen. Als men een batterij kortsluit bereikt dat het maximum. Dan wordt de batterij door de interne weerstand enorm warm en kan deze zelfs exploderen. De hobbyist heeft dus een aannemelijke belasting gebruikt en deze gelijk gehouden voor alle batterijen. 

Energie in batterijen komt vrij doordat de batterij een voltage bij een bepaalde stroom over een bepaalde duur vast kan houden. Bv. de bekende 1,5 volt batterij, waneer deze over de loop van een uur een stroom van 1 ampere volhoudt dan is er een constant vermogen geleverd van 1,5 Watt, en een totale energie van 90 Joule. Een maat voor de capaciteit van een batterij is dus het vermogen (Watt) die over een bepaalde duur (Uur) geleverd kan worden, omdat de energie in de praktijk minder interessant is. Men wil energie ten slotte werk laten verrichten, en dan is het vermogen van belang. De maat voor de energie in batteijen is dan ook de Watt Uur, of Wh. In het voorbeeld hierboven zou dat dus 1,5 Wh zijn als de batterij het maar 1 uur volhoud. Zou de batterij 10 uur 1,5 Wh kunnen leveren dan is de totale capacteit 15 Wh. De prijs is dan uit te drukken in Ct/Wh. Het maakt niet zoveel uit dat het hier om dollars gaat..  

Anders weergegeven

Deste meer mensen echter in oplaadbare batterijen investeren deste beter zullen deze worden. Het voordeel van iets duurdere batterijen is ook dat men ze eerder zal recuclen, en het zou geen gek idee zijn als oplaadbare batterijen extra statiegeld kregen.  

Staatsbosbeheer Doet Het Fantastisch

Richard de Mos maakt in de Volkskrant nog eens een pleidooi voor het breindode idee onze natuur om te toveren in een beursgenoteerd object.

"Daarom een nieuw idee om de natuur in ons land vitaler te maken. De gronden van Staatsbosbeheer uitgeven in aandelen. Hoe mooi kan het zijn als opa en oma hun kleinkinderen bij een verjaardag een aandeel natuur cadeau kunnen doen? Of dat bedrijven willen investeren in het beheren van natuur?

Het is het gebruikelijk proces van differentiele smaad en conceptuele opleuking die accuut verraad dat het absoluut niet om het welzijn van de gemiddelde nederlander gaat. 

Nu is het uberhaupt oppassen met de PVV, want deze mensen beweren de grootst mogelijke waanzin in naam van hun nog onbekende financiers. Volgens het principe ‘als het maar bijft plakken’. De smaad druipt er van af. Ik stel voor dat we hier niet met rede tegenin gaan. Uit kamer debatten met de PVV is duidelijk te merken dat het de PVV zelden om argumenten gaat. Dat kan ook niet want er zijn geen argumenten voor het rechtse pleidooi, het is zoals Ban Ki Moon als zei ‘Economische Zelfmoord’.

Mensen die onze natuurlijke hulpbronnen onder curatele willen brengen van investeerders en banken, die er no doubt een hoop geld (we hebben het tenslotte over aandelen) uit melken onder het mom van het voorkomen van onnodige subsidies (!) moeten een klap met een oude denneboom krijgen en zich uit de kamer en de politiek verwijderen.

Daarbij komt ook nog eens het feit dat er zeer veel kennis en kunde onder de medewerkers van Staatsbosbeheer te vinden is. Net als met de aanval van de VVD op AgentschapNL gaat het exact om wat we nodig hebben in Nederland, instituten met een hart voor ons land. Niet zoals de PVV, de partij van de volksverlakkerij. 

De VVD Vreest Duurzame Energie

Wanneer een politieke stroming zich bedreigt voelt is een van de meest effectieve manieren om de aanval te openen het toepassen van smaad. In een artikel in de Volkskrant gaat W.R. Van Haga, VVD-raadslid te Haarlem en directeur van Solar4u (het is niet helemaal duidelijk of dat een actief pv installatie bedrijf is) tekeer tegen de subsidies in de hernieuwbare energiebranche. Het klopt dat subsidies tot prijsverstoringen leidt, met name omdat bedrijven onder druk van leningen en de (voorgefinancierde) competitie in de markt streven naar maximale winst. Een set kost nu ongeveer 2-3 Euro/Wp, degene die 3 Euro rekenen zijn degene die rekenen op klanten die subsidie krijgen.

Maar eerst op zoek naar de smaad. Regel 2. ‘de Subsidiecarrousel’  van SDE. Dit is bedoelt om er een gevoel van misselijke draaierigheid aan te geven. Het gaat om een subsidie ronde, maar ‘carrousel’ geeft het een dwangmatige bijsmaak. Regel 4. ‘Er wordt weer van alles gesubsidieerd’. Van alles en nog wat is een zinsnede die de indruk wil wekken dat er niet goed wordt opgelet wat er gebeurt, onverantwoord, verkwisting. Dit is steeds minder het geval omdat tegenwoordig veel gelet wordt op het rendement van de investering. Ook SDE+ doet dat. Regel 11 De ‘Energiefetisjist’ vindt de subsidies mooi. Dit is natuurlijk een overdadig hypocriet verwijt, want wie de asfalt partij steunt is tegen alle klimaatwaarschuwingen in een fetishist voor fossiele brandstoffen! En dat is een massochistisch fetishisme want het schadelijke effet is overal waarneembaar! Enfin..

Er zal een kern van waarheid zitten in het standpunt dat subsidies op jonge technologie kan verhullen of deze rendabel is of niet..maar dat is ook de bedoeling van subsidies, ze dienen om de markttoetreding te faciliteren. Heel eenvoudig, je hebt een nieuw product. De concurentie heeft al een productielijn, een distributie systeem etc. Kom daar maar eens binnen, dat kan niet. Als overheid kun je dan kiezen om subsidie te geven tot het product een representatie in de markt heeft waar de voorkeur van de consument gaat overwegen en niet de voorkeur van de concurent. Banken zien vaak geen brood in innovatieve producten omdat ze een hoop kosten om te introduceren, en dan, als ze goedkoper zijn, minder winst pakken. Ook installateurs en andere deelnemers aan het economisch verkeer liggen graag dwars en smoepen graag de marge op die een goedkoper product biedt. Als gevolg blijft er niks over van het prijsvoordeel en is het nieuwe product een mislukking. Daarom dus subsidies.   

Enfin..eens verder kijken..Stef Blok wordt aangehaald. Hij heeft gezegd dat windmolens ‘slechts draaien op subsidies’. Dat is vast over de hele wereld zo, vandaar die explosieve groei. Maar het is een zeer ongekwalificeerde uitspraak. Haga gaat door met een aanval op ‘Agentschap NL’ met 2300 mensen in dienst. Shell (de vijand) had in 2009 alleen in Nederland 11.645 mensen in dienst. 

In een onverwachte wending keert mr. Haga zich nu tegen de inmenging van Liander, Nuon en Certiq en beklaagd zich over het schamele subsidie bedrag dat resulteert! Maar dat is ok, smaad is er alleen om een onderwerp in de vergetelheid te drukken. We willen liever geen subsidies om niet aan al deze negatieve kwalificaties te hoeven denken. Dit geldt vast niet voor de slimme lezer, maar wel voor de luie lezers, het grootste deel.

Agentschap NL is inderdaad voor een groot deel gehuwd met de oude spelers, Nuon, Liander, Essent. Omdat deze samen met de financiele sector absoluut geen belang hebben, zelfs niet kunnen bestaan in een duurzame samenleving. Marginaal duurzaam is ok, maar structureel duurzaam kan niet. Dan zijn grote leveranciers, netbeheerders en banken grotendeels overbodig (wat ook het slaafse gedrag van de VVD verklaart, maar laaten we hier nu geen smaad bedrijven).

Haga stelt drie problemen:

1. De subsidie verstoort de markt  : Inderdaad, dat is het doel van subsidies.

2. De kans op subsidie is klein en maakt investeringen riskant : Zelden wordt een investering gedaan voor duidelijk is of de subsidie die de business case laat werken doorkomt. De partij die de voorspelbaarheid van subsidies aantast is doorgaans de VVD. Haga ziet ook nog kans om subsidies ‘pervers’ te noemen.

3. Het apparaat om subsidies uit te keren kost ‘onevenredig veel’ : Een ongekwalificeerde uitspraak. AgentschapNL is niet alleen een subsidie organisatie, dat zou de belastingdienst dan ook wel kunnen doen. AgentschapNL is een kennisbank, een groep mensen met verstand van het inrichten van de veel complexere duurzame maatschappij. Dit agentschap lijkt een zelfstandige kracht, hoewel Haga’s aanval er op ook een toneelstukje kan zijn.

Wederom iets tegendraads merkt mr. Haga op dat zonnepanelen op eigen houtje goedkoper zijn geworden. Waarom? Omdat de kolen industrie ook graag omzet draait. Een zonnepaneel neemt 4 jaar voorschot op het verbruik van de toekomstige eigenaar. Daar zijn de banken ook wel in geinteresseerd (die verzorgen de transacties voor de handel in kolen), en dus ontstaat er een ‘markt congruent’ incentive om de productie van panelen op te voeren. Subsidie blijft nodig en de reden waarom is hieronder uit te leggen. 

Mr. Haga besluit dat subsidies nergens voor nodig zijn, maar dat stijgende olieprijzen wel zullen zorgen dat we op andere energiebronnen overstappen. Het niveau van onbednul van mr. Haga is stuitend.

Waarom subsidie nodig is

De ‘markt’ is een systeem dat voor 99% draait op fossiele brandstoffen. Degene die deze brandstoffen uit de grond halen, vervoeren distribueren doen dat samen met de landen die deze voorraden onder controle hebben. Deze landen (bv. de VS) laten hun banken de geldhoeveelheid afstemmen op de brandstof hoeveelheid. Dit is een stak mechanisme met als doel de prijzen stabiel te houden in een delicaat spel tussen het geld dat terugkomt uit leningen en de nieuwe leningen die worden verstrekt, het geld dat de fossiele brandstof industrie en energiebranche binnenhaalt en weer in omloop brengt. Ieder lijkt dit onafhankelijk te doen, maar allen snappen dat dit een samenspel is. De dollar keldert als de VS de controle over de oliehandel verliest. 

Het scenarie dat mr. Haga voorstaat is dat we wachten tot de fossiele brandstof prijzen stijgen met het produceren van duurzame energiebronnen. Mr. Haga denkt dat als dat gebeurt de prijzen van duurzame energiebronnen gelijk zullen blijven. Alsof die met magische krachten worden geproduceert. Windmolens uit china gaan meer kosten als de brandstoffen waarmee deze gemaakt worden ook meer gaan kosten. De kolen voor zonnepanelen zullen duurder zijn, en dus de zonnepanelen. Veel belangrijker is het feit dat met minder fossiele brandstoffen er in absolute zin minder kan met de daarop gebaseerde industriele capaciteit. Daar is als het zover is met marktwerking helemaal niets te doen.

Om in een nog vriendelijk prijsklimaat duurzame energie bronnen te creeren is subsidie nodig. Leningen zijn nodig. Belasting voordelen zijn nodig.Deze meer subsidie deste beter want als we tegen een echte oliecrisis aanlopen (binnen drie tot vijf jaar) heb je de middelen niet meer om duurzame energie te maken.

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Bijna gewonnen!

Focus op generatieve duurzame energiebronnen

Er is wel iets te zeggen voor een betere focus van het aanwenden van subsidies (in weze het toewijzen van fossiele brandstof reserves). Fabrieken die bv. zonnepanelen produceren en zelf draaien op zonnepanelen. Fabrieken die windturbines maken en dat doen met een productie lijn die volledig carbon onafhankelijk is. Dit zijn investeringen die niet alleen primair generatief zijn, (bv. zonnepanelen maakt van het oppervlak dat ze beslaan producerend land, net als biologische landbouwgrond. Met de stroom kan men allerlei nuttige dingen doen), maar deze zijn ook secundair generatief, kwadratisch zogezegd. Een zonnepanelen fabriek die op zonnepanelen draait hoeft niet te stoppen met produceren, want het kan zonnepanelen bieden in ruil voor alle grondstoffen die nodig zijn (waarbij zand een van de belangrijkste is). Generatief is de kwalificatie die garandeerd dat een activiteit tot ‘economische groei’ leidt. Alle andere activiteiten zijn consumptief, en dat is 90% van het bedrijfsleven.     

Carbon/Credit Haat Generatieve Investeringen

Het is de generatieve duurzame energie die de VVD ziet als het meest funest voor de huidige carbon/credit economie. De hegemonie van de energie/financiele sector wordt er structureel door ondermijnd want een carbon onafhankelijke fabriek is ook financieel onafhankelijk (behalve voor de eigen handel die in zonnepaneel valuta te bedrijven zou zijn). Daar zit het probleem voor de VVD, want de VVD is een partij die houdt van het verschil, dat verschil dat de eigen prestatie in een beter daglicht plaatst, ten koste van een welvarend Nederland.  

De Moloch van een VVD

Smaad, het lasteren en kleuren van iets waarvan je de maatschappelijke status wil aantasten, is een politieke taktiek die net zo krachteloos is als open agressie. Iemand die zoals mr. Haga AgentschapNL een moloch noemt, kiest gewoon een woord waarmee hij ons in de waan denkt te kunnen brengen dat het Agentschap iets slechts is. Maar wat is een effectieve prestatie maat van het AgentschapNL? Er zijn duizenden bakkers in Nederland, maar we spreken niet over de Moloch van het bakkernetwerk, wie weet wel een tak van Al Quida om over de Albert Heijns maar te zwijgen (toch al gauw een ‘Moloch’ met 2000+ vestigingen schat ik). Maar u als lezer mag deze brokken vileinheid als een brave poedel opschrokken en bij de volgende gelegenheid opkotsen ‘AgentschapNL, wat een moloch is dat toch vindt u ook niet?’..en dan nog deftig voor de dag komen ook! Smaad! Geweldig!

Steekt de VVD de hand even in eigen boezem dan valt op dat deze partij absoluut niet presteert. Zelfs als het een voorstander is van een inkomensgradient in de maatschappij, om mensen gemotiveerd te houden, dan nog faalt het als het niet het beleid voorstaat dat Nederland echt uit de economische crisis kan trekken. De economische crisis is de fossiele energie crisis, het is het verlies van controle en de afnemende beschkbaarheid van fossiele brandstoffen die de internationale industrie dwingt om ‘gas terug’ te nemen, en in een economisch model waarbij de finanaciering voorloopt op de productie (noodzakelijk om de producent de noodzakelijke grondstoffen en brandstoffen te laten kopen) betekent dat dat de schulden die geldhoeveelheid wordt teruggeschroeft. Die is een proces dat normale economen alleen snappen in termen van de ‘schulden’ in de wereld. De VVD doet hier helemaal niks aan. Het stuurt aan op een verschaling van de maatschappij omdat het zich met het lot van de fossiele industrie heeft verbonden. Daarmee is een pijnlijke maatschappelijke doodstrijd waarbij duurzaamheid en de daartoe behorende infrastructuur met alle macht wordt bestreden onvermijdelijk. Dat is wat u ziet gebeuren in Griekenland, Spanje, Italie : Afgesneden van geld, afgesneden van olie, en mensen sterven er bij bosjes. De zon werpt ons elk jaar 20 keer zoveel energie toe als onze totale resterende fossiele voorraad, maar een VVDer wil het met die fossiele voorraad blijven doen. Prima, maar zijn er voor mensen met zo’n instelling geen leuke keldertjes met leren riempjes en maskertjes en mag de rest van de maatschappij gevrijwaard blijven van deze maniakale eenkennigheid.

Bedrijfzoektbuur Constructie Voor Goedkopere Zonnepanelen

Belasting Aftrek bij Aanschaf van Energie Installatie 

De website Boerzoektbuur.nl meldt een interessante constructie waardoor u als bedrijf zonnepanelen kunt aanschaffen tegen een fikse korting. 

Casus

Een zelfstandig mondhygiëniste heeft een eigen praktijk. In die praktijkruimte is geen mogelijkheid voor zonnepanelen. Op haar eigen huis wel. 

Welke fiscale voordelen heeft het bedrijf?

Een bedrijf dat investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen mag gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). 41.5% van de investering is aftrekbaar van de fiscale winst. Ook mag het bedrijf gebruik maken van de kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA). De KIA kan gebruikt worden bij bedrijfsmiddelen die meer gekost hebben dan €2200 per stuk. Je moet dan wel 5 jaar eigenaar blijven.

Daarnaast mag een bedrijf een investering in bedrijfsmiddelen afschrijven over een aantal jaren. Voor zonnepanelen (PV) wordt vak 10 of 15 jaar gehanteerd. Dat betekent dat het bedrijf het bedrag, gedeeld door 10 of 15, jaarlijks van de fiscale winst aftrekken.

Zijn zonnepanelen bedrijfsmiddelen voor een mondhygiëniste?

Ja. Als mondhygiëniste kan ze opvoeren dat zij de groene uitstraling van haar bedrijf belangrijk vindt. Daarom wil ze dat haar CO2 voetafdruk wordt gecompenseerd met zelfgeproduceerde duurzame energie.

Mag een buur de opgewekte elektriciteit salderen, ook al zijn de panelen van het bedrijf?

Ja dat mag. Volgens een ruling van de belastingdienst hoeft de buur geen energiebelasting en BTW te betalen over de opgewekte stroom. Mits het gekwalificeerd wordt als één installatie en er sprake is van één verbruiker. Bij een woonhuis met één aansluiting is dit het geval.

Moet de privépersoon de ‘oogstuitbetaling’ betalen aan het bedrijf?

Nee bij zelfstandige bedrijven zonder formeel rechtslichaam, zoals BV, Vereniging of Stichting, is er geen onderscheid tussen privévermogen en bedrijfsvermogen. De besparing op de stroom kan opgegeven worden als een privé onttrekking in natura.

Helianthos Investeren zonder Risico!

De klok tikt voor Helianthos. Op 16 april wil Nuon zonnefoliefabrikant Helianthos veilen. De kans is groot dat we dan opnieuw een Nederlands bedrijf met zeer innovatieve technologie voor veel te weinig geld aan het buitenland kwijtraken. Dat mag niet gebeuren! Met €100.000 waarvan u nu slechts 1/3 hoeft te storten, kunt u Helianthos redden.

-Ontvang ruim 100% van uw totale inleg van fiscus retour

-Jaarlijks dividend van minimaal 5% –

-Succesfee tot 50% van inleg bij winstgevendheid

Helianthos Meer over participeren in MestPartners-Helianthos

En Een Rebublikein Verliest Zijn Kalmte In Onze Atmosfeer 2.0

Carbon/Credit in action:  

" “A cap on carbon emissions designed to limit warming to 2 degrees C. will mean sovereign states and public (red. ?) corporations must strand 80% of their $27 trillion of proven (global) reserves and related assets, a loss exceeding $20 trillion” he said. This is what the fight is about.  

Met die beloofde 20 biljoen dollar is bijna iedereen om te kopen. Het ecologische eindspel is echter in volle gang.  

" These are the Dog Days of March. Ham Weather reports 6,895 records in the last week – some towns 30 to 45 degrees warmer than average; off-the-scale, freakishly warm. 13,393 daily records for heat since March 1 – 16 times more warm records than cold records. The scope, intensity and duration of this early heat wave are historic and unprecedented. " (bron)

" This isn’t even close to being “normal”. Weather Underground’s Dr. Jeff Masters put it best. “This is not the atmosphere I grew up with.”

"It’s the you can’t prove smoking cigarettes causes lung cancer!” argument, times 100, with many of the same players. Amazing.

"Data shows 37 years/row of above-average temperatures, worldwide.

Wilt u wind gebruiken om uw woning te verwarmen ?

Wilt u water gebruiken om zonnewarmte op te wekken ?

Wilt u vacuum isoleren voor 10 Euro/m2 ?

Wilt u warmte opslaan voor een fractie van de normale kosten ?

Wilt u de woestijn vergroenen zonder eindeloze investeringen ?

Wilt u de oceanen redden op een praktisch haalbare manier ? 

Wilt u dat batterij technologie voor lokale electrische opslag beschikbaar komt ?

Wilt u banen en een betere woon en leefomgeving ?

Wilt u de hersense gebruiken die we hebben ? 

Help Greencheck.nl 

Help de Sahel

Er wordt grote hongersnood verwacht in de Sahel in het hart van de noordelijke droge zone van Africa. Africa als geheel staat grote droogte te wachten als gevolg van klimaat verandering, tegen 2020 wordt verwacht dat er maar de helft van de regen valt als nu het geval is. Wie de ontwikkelingen alleen maar in de gaten houdt wordt er net zo goed slachtoffer van als degen die er niet over nadenkt. Actie maakt het verschil en kan zeer effectief zijn.

De zogenaamde Molai Woods (afbeelding hierboven) werd in 30 jaar door een enkele man op een dorre zandbank in India aangelegd. In totaal 5503 hectare dor zand veranderde in een bos met veel varieteiten en wilde dieren. Meer foto’s hier. Bossen houden vocht vast in een microklimaat. Een ander voorbeeld zie je hieronder, midden in dor Australie staat een blokje bos. Men kan tegenwerpen dat de donkere kleur van een bos minder albedo heeft en de aarde dus meer opwarmt, maar bossen accumuleren koolstof uit de atmosfeer en zijn bronnen van varieteiten die misschien beter tegen de nieuwe klimaat omstandigheden opgewassen zijn, het zijn ‘evolutionaire enclaves’. Dood zand is dood. 

Dit bos in de dorre vlaktes wordt niet zo geirrigeerd als landbouwgrond. Het houdt water vast. 

We zouden kunnen proberen deze mensen te voeden met voedsel dat elders verbouwd wordt, maar dat is geen structurele oplossing voor het probleem van de toenemende droogte. Er worden steevast oplossingen aangedragen waar sommige mensen beter van worden, in het geval van voedselhulp natuurlijk degene die het voedsel tegen bepaalde prijzen produceren, vervoeren en distribueren. Om de problemen rond het klimaat op te lossen (of een serieuze slag toe te brengen) moet het idee dat een onderneming rendabel moet zijn worden losgelaten.

Het zou genoeg moeten zijn om te weten dat we door de bescherming van Africa de aarde iets mensen en dier vriendeliker maken, zoals ze altijd (noodzakelijkerwijs) is geweest. Andersom is er geen vanzelfsprekendheid. De Aarde kan chemische parameters opwerpen waar alleen de meest simpele organismen nog raad mee weten. Dat is ook verschillende malen gebeurt in de afgelopen miljarden jaren. 

De wind waait bij Egypte Africa in  

Er is een ingang om Africa structureel te helpen. Niet alleen bij het handhaven van zijn koolstof sequestratie capacitiet (want er zullen heel wat branden komen in de komende jaren) maar misschien zelfs om te zorgen dat het continent een carbon sink wordt. Die ingang wordt gevormd door de wind die van de Middenlandse zee Egypte inwaait. Dit is een voorbeeld van wat mogelijk is. De wind die bij Alexandria Egypte binnenkomt waait door tot aan Mauritanie, door het hele hart van Sahara en de Sahel. Deze wind is niet van water verzadigd.

Het is eenvoudig om deze wind as transport middel te gebruiken voor water, dat in de vorm van regen en wolken zal zorgen voor irrigatie en koeling in het hart van Africa. Om dit te doen moet voor de kust van Egypte of meer binnenlands voor bepaalde installaties worden gezorgd die de verdamping van water uit de Middenlandse zee vergroten.

Savonius vertikale windturbine 

Greencheck heeft al eerder een artikel over dit onderwerp gepost dat helaas zoek is geraakt. Daarin was onder andere te lezen dat een engelse ontwerper een speciaal voor het hierboven bescheven doel van het vergroten van de verdamping van zeewater een windturbine had ontworpen. Deze windturbine is van het Savonius ontwerp. De rotor bladen zijn hol en zuigen door de middelpuntvliegende kracht water op, dat via kleine openingen rond wordt gesproeid zodat het in de warme wind kan verdampen.

Er is onderzocht wat er met het zout e.d. gebeurt uit het zeewater dat overblijft na verdamping van de druppels, en dit zal over een afstand van ongeveer 10 km neerslaan. Dit is geen probleem en kan zelfs een inkomstenbron vormen. Sterke verdamping uit de Middenlandse zee kan deze wel zouter maken, dus het op land opvangen van het zout is misschien het beste idee. 

Er zijn nog andere manieren om dit effect te bereiken, daarover in een vervolg.. 

Poolwind als gevolg van verschuivende Jetstream

In Engeland zal de winter een doorstart maken. De temperatuur zal 20 graden dalen omdat er wind direct van de Noordpool over het eiland zal waaien. 

”A changing climate leads to changes in the frequency, intensity, spatial extent, duration and timing of extreme weather and climate events, and can result in unprecedented extreme weather and climate events,”(bron)

Deze extreme veranderingen in temperatuur zijn een gevolg van het smelten van de Noordpool. Het was er 10 graden warmer dan gebruikelijk afgelopen december. Engeland (maar ook de rest Europa) kampt niet alleen met droogte, maar ook met risico’s voor bomen en planten, waarvan met een plotse terugkeer van vorst de knoppen kunnen kapotvriezen. Dit is een van de problemen die niet meer zullen verdwijnen, ook al kiezen we morgen allemaal voor het stimuleren van duurzame energiebronnen en het afbouwen van de carbon/credit economie. 

(bronRellen in het Land van de Zon

Onderstaande beelden zijn slechts het gevolg van kortzichtig beleid. Het is niet belangrlijk of Spanje zijn internationale schulden kan afbetalen. Stel dat ze dat vandaag zouden doen, dan zou het geen extra liquiditeit mogen veroorzaken, want dan zou heel Europa inflatie ervaren. Het gaat alleen om de verdeling van brandstoffen in de Eurozone, en die moeten beschikbaar zijn in de industriele landen, niet de consumptie landen zoals Spanje, Italie en Griekenland. 

Rellen in het paradijs

De Euro is carboncredit, en aangezien de carbon toevoer onder druk staat moet om inflatie te voorkomen de hoeveelheid credit worden gekrompen. Zou dit niet gebeuren dan zouden landen een voor een ‘offline’ gaan, het hele moderne economische mechanisme wordt gesmeert door olie, aardolie, kolen en gas. Zonder die olie loopt het hopeloos vast, ga maar kijken in Griekenland, dat al onder carbon/credit curatele staat. Mensen sterven er bij bosjes omdat ze geen medicijnen meer kunnen kopen. Zelfmoord, misdaad en prostitutie nemen toe. Dat is als je de zaken overlaat aan de carbon/credit bankiers.

Geld is geen wol, het is papier. De mensen treuren omdat ze geen energie kunnen maken..Oeps, dat kunnen ze wel! 

In Ierland haalt de regering geld op bij de brugers, onder dwang, met ‘squads’ binnenkort. Waardeloos papier, getalletjes op een rekening. Dat kan niet zijn omdat de regering dat papier zo hard nodig heeft, want het gaat naar de internationale creditors. Zo’n belasting heffing heeft alleen maar zin als je kijkt wat mensen anders met dat geld zouden doen : fossiele brandstoffen kopen. Of het nu een product is of dat men bij het benzine station tankt. Daar wordt het papier geld opeens geruild voor een unieke grondstof, die ergens uit de aarde is gehaald, is geraffineerd, over een lang traject is vervoerd en door de koper zal worden verbrand! Dat is wat Ierland en Spanje en alle andere Eurozone landen niet langer mogen.


The economic labyrinth has plenty of guides..

Wie zich in het economische labyrinth begeeft vindt vele gidsen, die zullen je vertellen hoe je een deurtje kunt openen, een appel kunt vinden en overleven in de binnenste cirkels van de hel, als je de tol betaalt. Wie een stap terug doen ziet echter dat het labyrinth een val is en buiten het labyrinth malse weiden zijn met boomgaarden…De ontsnappings toverspreuk is "Energie is Geld". Er is op aarde geen gebrek aan energie.  

Pluk het hooghangend fruit

Centraal of decentraal opgewekt, golf, zon, geothermische of andere energie. Er is zo veel zon in Spanje dat het land onherroepelijk tot een van de welvarendste in Europa zal uitgroeien. Het moet de energie produceren, en kan dan zelf credit aanmaken om het over zijn economie te verdelen. Ierland heeft enorm golf, getijden en wind potentieel. Een investering in dit soort installaties lijkt riskant, duur etc. maar dat is de kleur die het carbon/credit systeem er aan geeft omdat je carbon investeert. Zolang ondernemen zonder banken of op basis van hernieuwbare energie credit niet gangbaar is zal men zich in het labyrinth moeten voortslepen ("opslag niet mogelijk, wind intermittant, thin film niet viable, wave energy to risky" LEUGENS). De langzame gedaante verwisseling naar groen waarvan de schijn soms wordt opgehouden, waarbij het lijkt of banken en olie maatschappijen ook ‘meedoen’, is een illusie. Hernieuwbare energie betekent het einde voor deze sectoren. U kunt het lokaal, u kunt het zelf en u zult er zelf de vruchten van plukken. De carbon/credit economie is niet van u, de duurzame economie zal dat onherroepelijk zijn.