Bedrijfs Themostaat Workshop en Beleid

Komende zomer zal het weer warm zijn in Nederlandse kantoren. Het helpt enorm als mensen weten hoe het warmte systeem in hun kantoor functioneert. Het helpt ook als er een manier is om de temperatuur in overleg vast te stellen. Greencheck is geinteresseerd in meningen hieromtrend. Heeft het zin in dit kader informatie aan te bieden? 

De meeste koel en verwarmings systemen in bedrijfspanden zijn niet optimaal afgesteld. Dit komt meestal doordat deze bij de bouw wel individueel, maar niet als interacterend systeem zijn bekeken. De winst die met he correct afstellen van alle systemen te halen is lijkt snel terugverdient. Greencheck probeert ook in dit kader informatie te verzamelen.

Fukushima Update

"Extremely high levels of radiation have been detected again in water
leaking from reactor two of the stricken Fukushima Daiichi nuclear
plant, forcing the evacuation of emergency workers, its operator says." (bron)

De rode draad is dat industriele en financiele interesses willen dat de ramp niet leidt tot gedragsveranderingen, bv. het afschaffen van steun voor nucelaire energie. China geeft ook aan dat het zal vasthouden aan het gebruik van nucleaire enegrie, "Het is veiliger dan kolen." oh, natuurlijk wordt dat gezegd door een "Atomic official".


Het klimaat probleem en de response zou iedereen onmiddelijk duidelijk moeten maken dat de industrie geen boodschap heeft aan risico’s als deze geen accuut probleem opleveren. General Electric, de maker van de reactor in Fukushima wist bv. in 1957 al van de hoed en de rand (dat het stoken van fossiele brandstoffen tot klimaat verandering leidt). 

Mensen die wel geloven in toekomstige risico’s (en dat is de meerderheid) moeten daarom zelf voor de die acute problemen zorgen, dmv regels, wetten (en het blokkeren van verkeerde wetten), demonstraties en uiteindelijk directe acties.


Er zijn geen optimistische amerikaanse experts te vinden

Wie het de huidige deelnemers in het proces van wetgeving kent weet dat sommige zaken die nodig zijn om lange termijn schade toegebracht door de industrie te voorkomen illegaal of kunstmatig duur gemaakt zijn. Zelflevering bv. is vervelend duur omdat de wetten er niet op zijn afgestemd en omdat de wetgevers schone energie onder druk van de industrie niet de voorrang wil geven die het zou moeten krijgen.

Burgers moeten die voorrang afdwingen in plaats van klagen over het feit dat hun pleidooien niet worden gehoord. Daarom is het op zijn beurt belangrijk dat er burgerinitiatieven zijn op dit gebied. Het moeilijkste is altijd om mensen te doen geloven in een onafhankelijk bedrijf, en vervolgens om dit met de wetgeving te realiseren. Zo’n proces is echter de enige garantie dat er geen rampen als in Japan gebeuren, simpelweg omdat de schaal en aard van de installaties deze risico’s niet dragen.

In Tokyo kan men intussen het kraanwater niet meer drinken, flesse water is ook op..


Climate Action Warm And Fuzzy

Het kan geen kwaad om een en ander leuker te maken door te laten zien hoe positief we zelf zijn over klimaat actie. We kennen onze eigen cultuur soms niet door de strotvloed van marketing en reclame. Nederlanders zijn echter zeer solidair en willen klimaat actie zsm. Gewoon de stappen nemen die ons naar een duurzame toekomst helpen met een warm en positief gevoel. Klik op de afbeelding om te stemmen op de leukste climatebabe 😉

Corporate Responsibility (Updated)

Update 25 maart : In Fukushima nadert de proporties van Chernobyl, en aan de Golf van Mexico beginnen mensen te bezwijken. Het zullen er vele duizenden zijn, net als nav de Exxon Valdez ramp. BP had de leiding had over de opruimwerkzaamheden en liet willens en wetens mensen in een omgeving met koolwaterstoffen rondscharrelen. Dit staat ongeveer gelijk aan verplicht lijm snuiven, met dezelfde gevolgen. Mensen waren gedwongen dit te doen omdat de ramp hen van de ene dag op de andere van hun inkomen beroofde. Nu blijkt dat het leven van deze mensen min of meer opgeofferd is voor een schijnvertoning (want de golf is nog altijd gevaarlijk en giftig), kan men zich afvragen waarom de verantwoordelijken niet onder hen te vinden zijn, of ten minste in de gevangenis zitten.


Vast een actrice, denk je niet?


Nog zo een!

Links: Tepco managing director moest toegeven dat er meer straling vrijkwam dan eerst toegegeven waardoor er burgerslachtoffers kunnen vallen, en dat de straling nog steeds toeneemt. Rechts BP CEO liep de kandjes er vanaf, nog steeds worden mensen ernstig ziek van een bad in de golf waar onder het oppervlak de giftige dispersants ronddrijven.

Zoek de duizend verschillen

Ons Paard van Troje

We leven met een Paard van Troje in ons midden, dat van het industrieele boeren bedrijf. Het is een Paard van Troje omdat het oppervlakkig gezien mooi lijkt te werken, maar intrinsiek een bron van grote problemen is. De grootste redenen zijn dat onze wijze en de wijze waarop wereldwijd wordt geboerd afhankelijk is van olie, en dat het de grond doodt.

‘t ben een mooi paard

Er is weinig verschil wanneer men een stad belegert tussen het afsnijden van de voedsel toevoer en het hebben van een schakelaar waarmee al het voedsel in de belegerde stad van de ene dag op de andere verdwijnt. De laatste situatie is echter veel makkelijker te realiseren, en wanneer men een stad ongemerkt afhankelijk maakt van een voedingsbron die zo kan worden weggenomen , dan is dat te verkiezen boven de belegering.

In die situatie bevinden zich momenteel grote delen van de westerse wereld, en het territorium dat zich in handen geeft van de onbetrouwbare meesters. Nog afgezien van de ongelofelijke onnodige olie verspilling om de illusie van voedselveiligheid te genieten zijn er gezond verstand redenen om het paard eerst weer door de poort naar buiten te rijden, voor we ons veilig wanen.

0. De Weergoden en het klimaat

Texas heeft momenteel een groot probleem. Vee sterft vanwege droogte. Andere gebieden zijn te nat. Dit komt door de veranderlijke weerspatronen (klimaat verandering). Het komt ook doordat een monocultuur veel stof genereert waardoor vocht makkelijker neerregent en de lucht zo droger maakt. Het komt ook doordat er zich door de stijgende temperaturen minder wolken vormen terwijl de lucht vochtigheid schimmels in de hand werkt. Er zijn misschien minder vocht behoevende gewassen te kweken (of manipuleren) maar dat zal ons niet beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van ons klimaat, een grote biodiversiteit met veel typen gewassen doet dat veel beter.

Een bos bij Richmond, Australie groeit prima, het land eromheen is woestijn. Waarom?

1. Post Petro Productie Kloof

De belnagrijkste is dat mensen niet beseffen dat grond die doordrenkt is geweest met kunstmest en chemicalien effectief dood is. Men kan er geen voedsel op verbouwen. Eerst moet deze grond stikstof opnemen en de mineralen mobiel maken via een netwerk van schimmels en andere organismen. Dan kunnen planten die gebruiken voor hun groei. Een goede vergelijking tussen intensief en natuurlijk boeren (ik ontwijk opzetterlijk de term organisch), is die tussen de wegwerp en de oplaad batterij. Men kan olie gebruiken om de chemische omstandigheden optimaal te maken voor de verbouwde gewassen, men kan het ook door de zon en andere gewassen laten doen. ‘Zelf opladend land’ is even productief als intensief bebouwd land (onder vergelijkbare weersomstandigheden).

De PPPK (oei, ietwat geladen afkorting) is een periode waarin de boer of de leverancier of ‘de markt’ het intensief boeren onmogelijk maakt voor het natuurlijk boeren opgang komt. Die periode is ongeveer 5 jaar. 5 jaar geen voedsel betekend de hongerdood. Het is eenvoudig te voorspellen dat alle landen die nu een ‘intensieve’ kunstmest gedreven landbouw gewoonte hebben zich zeer kwetsbaar maken. Gezien de olie reserves (en de schreeuwende noodzaak om van fossiele brandstoffen af te raken) is de enige verstandige weg vooruit het verplicht stellen van minimum input farming, natuurlijk boeren, landbouw op basis van plant systemen met het absolute minimum aan toevoegingen.

2. Genocidekrediet?

De samenwerking tussen olie maatschappijen, voedsel veredelaars en banken is niet anders dan sinister te noemen. Alleen in India plegen gemiddeld twee boeren per dag zelfmoord omdat ze in de schulden zijn geraakt. Recent heeft de regering een grote groep uitgekocht, maar twee per dag in de afgelopen 15 jaar is het tempo. Vele anderen vallen dood neer vanwege de dure herbiciden en insecticiden die ze met primitieve middelen moeten toepassen. Toen ze hun land nog met lokale gewassen bebouwden ging er nauwelijks geld in hun activiteiten om, en had niemand belang bij stervende boeren. Nu, omdat er een verschroeide aarde model wordt gehanteerd bij het introduceren van GM gewassen en bijbehorende pesticiden en meststoffen helpt het druk te zetten op boeren als ze zien dat anderen zelfmoord plegen (vaak op verzoek van de dorpsgemeenschap die zelf ook in de schulden zit). Wie zit hier achteraan? Monsanto, JP Morgan en Goldman Sachs, de olie maatschappijen, India heeft een enorm paard van Troje, ook omdat de snelle groei de onvervangbare aquifers uitput. De banken die de kredieten verstrekken doen dat met geen andere reden dan om de boeren aan de industrieele bouwmethoden te verslaven. Google "farmer suicides", 300,000 hits.

3. Wat van ver komt kun je alleen met olie halen

Als je zelf geen olie produceert maak je je daarmee afhankelijk van degene die dit wel doen. Zolang we de industrie toestaan de fossiele ‘tax’ op landbouw te maximaliseren houden we een proces waar we banken bij nodig hebben, en houden de banken hun controle over onze maatschappij. Die maatschappij is per definitie niet duurzaam. Er zijn echter zo tien andere redenen te noemen waarom het niet verstandig is om onszelf in zo’n positie te brengen. In de Phillipijnen werd recent gekeken of de president geen extra autoriteit gegeven kan worden om iets te doen aan de kunstmest voorziening.

"Ang Kasangga Rep. Teodorico Haresco and Western Samar Rep. Mel Senen
Sarmiento said they would file a bill giving the President emergency
powers to prevent “unscrupulous” oil firms from taking advantage of the
situation." (bron)
  I rest my case..

4. Terminator seeds en genetic IP

De intensieve landbouw maakt gebruik van terminator genetische varianten. Hierdoor moet de boer elk jaar precies de voorspelde productie bereiken of hij kan geen nieuwe zaden kopen om te planten. Normaal moet een boer een deel van de oogst reserveren en heeft hij zo ook de mogelijkheid eigen varianten te ontwikkelen. In Kenya zijn nu al zaaigoed tekorten, hoe gaat dat straks?

Bedrijven als Monsanto voeren rechtzaken waarin ze eigendom claimen van oude varianten waarin genetisch materiaal te vinden is dat zij als eigen product gepatenteerd hebben. Boeren die jaren aan speciaal aangepaste graansoorten hebben gewerkt kunnen al dat werk opeens in handen van Monsanto zien verdwijnen, en zelfs de rechten op eigen gebruik verliezen! Dat geeft een andere klank aan de gedwongen acceptatie van Mon810 door Frankrijk (die het Monsanto mais buiten de duer probeerde te houden).

Het gevolg is dat boeren failliet gaan. Banken zorgen ervoor dat boeren geen krediet krijgen als ze niet compleet in het industriele systeem stappen.

Intussen wordt elk gewas in het IP domein van Monsanto gesleurd. Zelfs Agar agar (een herstel gewas), zodat de handel in handen komt van Monsanto.

Eenvoudig

Het belangrijkste doel van deze post is om het idee te triggeren dat het een inherente dwaasheid is een ander controle te geven over de voedsel productie en aard. De vrije markt dient hier als onaantastbare dekmantel voor koloniaal gedrag. Frankrijk ziet dat nu met Mon810 mais, dat de eigen varianten zal assimileren in het Monsanto IP domein, terwijl het giftige stoffen bevat en allerlei chemisch middelen vereist, de nu nog redelijk autonome boeren opzadelent met schulden en problemen.

Verwacht de EPA Nucleaire Fallout In Het Milieu?

Terwijl het niveau van Jodium 129 bij Fukushima een nieuwe piek bereikt en twee technici aan de straling zijn bezweken en afgevoerd treft men in de VS vreemde voorbereidingen.

Michael Kane meldt op www.collapsenet.com dat het amerikaanse milieu agentschap (de EPA) de regels voor radioactieve stoffen wil aanpassen. Dit houd in dat de acceptabele concentraties van sommige restproducten van kernsplitsing worden verhoogt.

  • Een bijna 1000-voudige toename in toegestane bloodstelling aan strontium-90;
  • Een 3000 tot 100.000 keer zo grote toegestane blootstelling aan jodium-131;
  • Een bijna 25,000 voudige toename in blootstelling aan nickel-63.

Strontium-90 wordt gevonden in opgebruikte splijtstaven en radioactief afval en fallout van nucleaire explosies.

Jodium-131 is een bijproduct bij een nucleaire splitsing (3%) en is de schadelijkste component in fallout bij een explosie. Hoewel in de media de ‘tracer’ isotoop Jodium 129 het meest wordt genoemd maakt dat type maar 0.84% uit van de restproducten.

Nikkel-63 is kankerverwekkend en schadelijk bij inademing. Nikkel-63 straalt echter niet ver of te sterk en kan gebruikt worden in atoombatterijen die 30 jaar meegaan, atoom batterijen zijn een soort mini zonnepanelen waarbij beta straling de rol van licht inneemt.

Het is een beetje eng en lijkt op de wetswijzigingen die in Nederland tav de zuiverheid van grondwater worden voorgesteld. Als de VS straks met fallout en kernrampen te maken krijgt zal er eerder groen licht gegeven worden, als in Nederland door schalie gas winning (zn. Fracking) ons grondwater giftig wordt, zal niemand daar een juridisch punt van kunnen maken. Publiekelijk zal dan beweert worden dat de milieu normen worden gehaald, normen waarvan we aannemen dat ze zonder politiek motief worden vastgesteld.

European Environment Agency Rapport

U kunt deze site streunen door een van de Google advertenties te bezoeken.

Het rapport "Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the European Member States" is online beschikbaar. Hieronder het plaatje van de duurzaamheids doelstellingen van de verschillende landen voor 2020. Nederland komt als ‘Kennis en Innovatie land’ op de 21e plaats met 14%. Dat is omdat onze zonnewarmte subsidies worden opgeschort, omdat we geen gebruik maken van golf energie, omdat windmolens alleen groot en duur kunnen zijn. Omdat onze innovatie platforms vol zitten met patentjagers en banken die de boel stagneren. Omdat we met een electriciteits wet zitten die geen oplossing kent voor opwekking voor eigen gebruik, omdat we energie belasting heffen (die bedoeld was om duurzaamheid te bevorderen) over schoon opgewekte stroom. Omdat Shell net toestemming heeft gekregen in de voetsporen van BP te treden in de (dode en giftige) Golf van Mexico. Omdat ons leiderschap niet snapt dat er geen leefbare wereld voortkomt uit het veranderen van de chemische samenstelling van ons milieu voorbij de parameters waar de huidige levensvormen mee om kunnen gaan (met name de zuurgraad van onze oceanen), of dat de cultuur van verspilling en ‘excess’ niet afhangt van olie of ‘geld’, maar van energie, dwz datgene dat zorgt dat mensen zelf geen zware arbeid hoeven te verrichten.

Rang Land Procent
1 Sweden 49
2 Latvia 40
3 Finland 38
4 Austria 34
5 Portugal 31
6 Denmark 30
7 Slovenia 25
8 Estonia 25
9 Romania 24
10 Lithuania 23
11 France 23
12 Spain 20
13 Greece 18
14 Germany 18
15 Italy 17
16 Ireland 16
17 Bulgaria 16
18 United 15
19 Poland 15
20 Slovakia 14
21 Netherlands 14
22 Hungary 13
23 Czech 13
24 Cyprus 13
25 Belgium 13
26 Luxembourg 11
27 Malta 10

Dreiging Meltdown Kernreactor Japan (updated)

Update 25-3 : Het niveau van radioactieve uitstoot in Fukushima nadert dat van Chernobyl. AP post melt dat schade aan de ‘kern’ (de ijzeren vaten waaring de splijtsof zich bevind, en die onde hoge druk stonden) in reactor 3 waarschijnlijk is. Er zal dus met de stoom radioactief materiaal mee ontsnappen. Twee voordelen bij de nadelen zijn dat 1. Er stoom ontsnapt zodat de kern sneller afkoelt en 2. De kern niet meer door overdruk zal exploderen. Een groot nadeel is dat toegenomen straling de werkzaamheden zeer gevaarlijk/dodelijk kan maken.

Update 23-3: Weer rook uit de reactor 3, reactor 1 warmt op.  Burgers wordt afgeraden kraanwater aan kinderen te voeden omdat het te veel radioactief jodium bevat. Jodium(129) is een product van de nucleaire splitsing van Uranium.

"… Mitsuhiko Tanaka says he helped conceal a manufacturing defect
in the $250 million steel vessel installed at the Fukushima Dai-Ichi
No. 4 reactor while working for a unit of Hitachi Ltd. in 1974. The
reactor, which Tanaka has called a “time bomb,”
" (bron)

Splitsings producten
Prop:
Unit:
t½
Ma
Yield
%
Q *
KeV
βγ
*
99Tc 0.211 6.1385 294 β
126Sn 0.230 0.1084 4050 βγ
79Se 0.327 0.0447 151 β
93Zr 1.53 5.4575 91 βγ
135Cs 2.3  6.9110 269 β
107Pd 6.5  1.2499 33 β
129I 15.7  0.8410 194 βγ

Update: Het dak ligt er af. Men beweert dat er niet was gerekend op een combinatie van een aarbevinge en een tsunami. Dat is zeer stom want tsunami’s worden alleen veroorzaakt door aardbevingen en Japan is een vulkanische eilanden groep (wat betekent dat het op een breuk in de aardkorst ligt en aardbevingen te verwachten zijn). De primaire en secundaire koelwater pompen zijn defect, er is geen koeling voor het Uranium dat ongekoeld tot 3400 graden heet wordt. Gezien de houding van de industrie tav het klimaat hoeven we ons niet te verbazen dat het een reactor produceert die volstrekt niet veilig is.

Er dreigt een nucleaire ramp in Japan. Een van de kerncentrales die na de zeer zware aardbeving zijn stil komen te liggen, is wellicht bezig met een zogeheten meltdown. Dat zegt een lid van de Japanse veiligheidscommissie.

3400 graden celcius is warm

Een meltdown gebeurt als de kernreactie niet wordt afgeremd door de controle staven (die in en uit de splijtstof worden geschoven en in een noodgeval meestal door zwaartekracht op de veiligste stand worden gezet). De reactie verloopt ongecontroleerd en de warmte ontwikkeling smelt alles tot een grote radioactieve brij. Ook kan de koelwater afvoer defect raken waardoor de warmte die de kern ontwikkeld niet kan worden afgevoerd. Deze kan oplopen tot 3400 graden celcius.

Thermische Watersplitsing

De zaak kan dan exploderen, niet nucleair maar bijvoorbeeld omdat er plotseling een hoop koelwater bij komt dat acuut verdampt, of omdat de druk zich in een afgesloten ruimte opbouwt. Ook zorgen de hoge temperaturen voor het splitsen van water in waterstof en zuurstof, een mix die knalgas heet en zeer explosief is. Er zijn nu  (zaterdag ochtend) voorstellen om stoom te laten ontsnappen, deze zal zeer radioactief zijn (hoewel wordt beweerd dat men hem zal wassen van radioactieve stoffen). Als het enige probleem de warmte van de kern is (maar de reactie niet ongecontroleerd verloopt) dan zou de aanvoer van voldoende koelwater het probleem moeten oplossen. Het is niet duidelijk of ongecontroleerde warmte ontwikkeling het nucleaire regel systeem defect kan maken.

Chernobyl

Metldown

Als de controle staven met het Uranium smelten is het niet gezegd dat het geheel de lucht in gaat. Uranium heeft neutronen met een bepaalde snelheid nodig om te splijten, en de staven zorgen voor een zorgvuldige regeling (afvangen van neutronen die bij de splitsing ontstaan) om zo de snelheid van de ‘splitsingslawine’ en daarmee de warmte ontwikkeling te regelen. Valt die controle weg dan kan het zijn dat de kernreactie maar op een laag pitje doorgaat of zelfs stopt.

MG Gewassen Opgedrongen Aan Frankrijk, Europa

"On Tuesday, the court’s attorney general said
France "could not suspend the planting of Monsanto’s MON810 genetically
modified corn … without having asked prior permission from the
European Commission.
" (bron)

Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en Griekenland hebben ook een verbod.

Als er frans koren mixt met het MON 810 mais dan wordt dat mais eigendom van Monsanto

Is een land sovereign dat geen macht heeft over welke gewassen worden verbouwd? Of wat de burgers eten?

Uit een analyse van het oordeel van van de Europese Food Safety Authority

Opel Agila 1.0 zonder wegenbelasting ?

De Telegraaf meldt dat doordat de Opel Agila zeer zuinig is gemaakt deze is vrijgesteld van wegenbelasting. Zuinig is een CO2 productie van 109 gram/Km. Dat is voor een ritje van 25 km toch mooi 2,5 Kilo CO2. We hebben er toch maar een plaatje van een rood exemplaar bijgezocht, want zoals altijd worden zuinige auto’s doorgaans in steriel blauw gepresenteerd.

Wie het kleine niet eert..