Homo Suicidalis

Amateur Studie Vind Mogelijk Effect Radio Straling op Plantengroei

Katie Haggerty, een bewoonster van Steamboat Mountain in Colorado (VS) deed al 20 jaar onderzoek naar de effecten van radio straling toen ze in 2005 een test deed met geraniums. De geraniums die onbeschermd waren vertoonde onderontwikelde groei, en toen ze ook geraniums in een Kooi van Faraday liet groeien bleek dat deze het beter deden en grotere bladen ontwikkelden. Een Kooi van Faraday is van geleidend gaas en houdt alle radiostraling tegen.

Ontkieming van Zaden

Nu heeft ze een artikel in de ‘International Journal of Forestry Research‘ waarin ze laat zien dat zaden van de Esp (een soort populier), de sterfte van deze boom in Colorado (de Aspen) triggerde haar interesse. In 2007 plante ze drie groepen jonge bomen, een in een Kooi van Faraday, de ander een glasvezel kooi en een derde zonder enige bescherming. Het eerste dat opvioel was dat de kleur van de bladen in de herfst verschilden, de afgeschermde bomen hadden de natuurlijke kleurschakering en werden rood, de onbeschermde bladen bleven groen, toonde dode plekken en vielen groen van de boom. Ze vond dat beschermde bomen sneller groede, langere scheuten (74%langer) hadden en meer (60%) en grotere bladen droegen.

Wayne Shepperd van het Forest Service’s Rocky Mountain Research Station vond het resultaat, hoewel nog maar zwak bewijzen, interessant genoeg om Kaite een presentatie te laten geven over haar bevindingen.  Terry Sharik, een redacteur van het tijdschrift vind dat hoewel Katie de academische achtergrond mist, haar bevindingen zeker aanleiding geven tot verder onderzoek.

Kasbouw

Kassen vormen een zeer gecontroleerde groei omgeving voor planten, en de kosten van verbouwen van planten in kassen zijn sterk geoptimaliseerd. Mocht het effect dat Katie observeerde reel zijn dan is met een bescheiden ingreep de productiveit van kasplanten aanzienlijk de vergroten. Wie dit wil proberen en wil weten hoe kan een email sturen naar info@greencheck.nl


De Valse Race Tussen Fossiele Productie En Efficientie

China heeft veel gedaan om haar efficientie te vergroten. Een artikel in de NYT zet uiteen hoe aggressief de Chinese regering is geweest met het sluiten van inefficiente fabrieken en kolen centrales, iets dat in bv. de VS niet is gebeurt. China produceert nu ongeveer 8 ton CO2 per inwoner, terwijl het westen en de VS rond te 23 ton zit. Tijdens de COP15 in Copenhagen was nog sprake was van een mogelijke ontwikkeling van beide partijen naar een midden, bv. 15 ton per inwoner in 2020 oid, maar de VS wilde daar niet aan. Nu wordt opgeworpen dat de ontluikende consumenten behoeften van de chinezen roet in het eten zullen gooien..

Een drogreden. Waarom niet schoon?

Appels en Peren

Het lag in de verwachting dat de chinese energiebehoefte zou stijgen, dat werd natuurlijk geimpliceerd in de veronderstelde toenamen in CO2 emissies. Het IEA bevestigt dit en zegt dat de efficientietargets teniet zullen worden gedaan door een toename in energieconsumptie. Het NYT artikel stelt dat de emissie hoeveegheid groter zal uitvallen dan het ‘business as usual’ scenario. De vraag is echter wat hier nu eigenlijk vergeleken wordt, is het efficienter gebruiken van energie te balanceren met de toenemende productie en consumptie van energie? Bestrijd men alcoholisme door iets minder te drinken, of moet men gewoon stoppen met drinken? In dat opzicht vervult de efficientiediscussie die van schijnoplossing. De werkelijke oplossing wordt zo niet beter begrepen.

Vervang Fossiele Bronnen door Schone Bronnen

De afweging moet niet die zijn tussen de fossiele opwekking van energie en de efficientie waarmee deze wordt gebruikt. Hij zou moetn gaan over de vervanging van fossiele energie opwekking door schone alternatieven. Efficientie verminderd kosten en is een no brainer. Zonder fossiel tegenover schoon te zetten is men niet bezig de centrale vraag te beantwoorden, nl. gaat het lukken verdere schade van het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken.

De Belangrijkste Vraag

"Hoeveel productie capaciteit voor schone energie kan gerealiseerd worden per gebruikte ton fossiele brandstof ? Hoe snel kan die shone energie zich regenereren ?"

Een kolen centrale in Europa kost ongeveer 1.78 Euro/Watt ,de huidige marktprijs van PV is rond de 1 Euro/Watt (zonder encapsulatie). Maar als je niet alleen kijkt naar het te genereren vermogen, maar naar het regererend vermogen. Het regenererend vermogen zegt hoeveel nieuwe schone kWh capaciteit je kunt maken per gegenereerde kWh (schoon of fossiel). Met een prijs voor een zonnecel van 1 Euro per Watt en een electriciteits prijs van .2 Euro per kWh zou je 5 kWh electriciteit moeten verkopen om 1 Watt zonnecel te kopen. Die zonnecel van 1 Watt doet er 6 jaar over (in Nederland) om 5 kWh te genereren. Na 6 jaar kun je dus nog zo’n cel kopen. Ma 12 jaar heb je er 4, na 18 jaar 8, na 24 jaar 16, na 30 jaar 31 etc. Al die tijd wordt de electricitet gewoon verkocht en gebruikt, er is alleen steeds meer beschikbaar. Zelfs als de regeneratie tijd langer dan 6 jaar is, bv. 8 jaar, dan is die nog groter dan de groei gerelateerded verdubbeling van onze energie behoefte (gemiddeld elke 10 jaar). Dit betekend dat we met investering in PV alleen al de groei van emissies kunnen stoppen. Goedkopere technologieen zoals concentrated solar power (CSP) met veel lagere kosten per Watt (soms 0.12 Euro) zal dit process nog makkelijker maken.

Fossiel Verzet

Keer op keer wordt het kosten argument gemaakt voor de fossiele industrie, hoewel iedereen die er wat langer over nadenkt weet dat geld niet energie maakt, maar energie geld. Energie zorgt voor de productie van goederen die mbv geld worden uitgewisseld. Hierdoor krijgt het geld waarde. Energie productie wordt echter door een groep bedrijven gemanaged die de schijn wekken dat er een markt is (kolen mijnen, kolen centrales, distributie bedrijven etc.) waarin de deelnemers vechten voor hun bestaan. De simpele regel dat er geen fossiele centrales meer gebouwd mogen worden, en de bestaande voor hun eigen vervanging moeten zorgen (binnen 10 jaar) zou deze mythe in een keer de das om doen. Er zou onmiddelijk een andere economie ontstaan, een die schoner en duurzaam zou zijn. De enige werkelijke reden waarom dit niet gebeurt is omdat er verzet is en mensen profiteren van hun machtspositie (de fossiele industrie wordt steeds meer afhankelijk van politici die zich ontvankelijk tonen voor hun standpunten). Natuurlijk is het ondoenbaar om over te stappen op schone energie, dit is een politiek standpunt. Feit blijft dat uitendelijk alle energie schoon zal zijn, is het niet deze eeuw, dan de volgende. De vraag is of we ons tot die tijd willen laten misleiden door valse discussies.. 

Te Oorsprong van Wind Turbine Bladen, In Scheepsbouw

Van dit:


Kwam dit:

$1.45 Miljard, Een Zeldzame Investering in Komende Perpetuele Welvaart


Abengoa centrale in Spanje

In de nadagen van de petro dollar en terwijl we gelaten getuigen mogen zijn van het meest verkwistende en destructieve beleid dat de mensheid ooit heeft gezien doet de VS eindelijk iets goed. Na het sociale vangnet voor 20 miljard te hebben gekort, en vervolgens 20 miljard te hebben toegezegd voor de onbegrepen oorlog in Afganistan zal het nu een goed bedrag gaan uitgeven aan de technologie van Abengoa Solar, Inc. Solana, een spinoff van het spaanse moeder bedrijf ( het land waar in Abengoa een grote zonnethermische centrale staat), zal in Arizona een soortgelijke centrale bouwen. Met $1.45 Miljard kan men heel wat centrale bouwen, aangezien de CSP technologie de goedkoopst denkbare is.

Het maakt niet uit dat deze energiesoort in de VS is achtergesteld geweest, en dat de VS vele patent mogelijkheden heeft misgelopen. Wat telt is dat met deze $1.45 miljard eindelijk een investering wordt gedaan in schone productie capaciteit, een onuitputtelijke economische motor die dollars waarde zal geven in Arizona.

Alleen met goedkope energie kunnen mensen makkelijk waarde voor elkaar creeren. In de diensten sector de bouw odf de logistiek, zolang er energie is kunnen deze sectoren draaien. Investeren in schone energie is dus een investering in economische activiteit, een netto enabler die des te positiever is omdat er geen strategische afhankelijkheid ontstaat of vervuiling nodig is.

Hoe lang zal de wereld volledig van dit soort centrales afhankelijk zijn? Hoe lang zal de mensheid schoon energie produceren? Duizenden jaren, want fossiele bandstoffen zijn bijna op. Wie nog aan iets anders denkt is zelf een fossiel.

De Banken en de Ecologische Holocaust

De financiele wereld drijft op een zee van derivaten ter waarde van 10 keer het BNP van de reele wereld economie. Dwz er zijn ‘Waarde papieren’, credit default swaps, verzekeringen, CDO’s etc. in omloop en op de balansen van zo’n beetje elke bank ter wereld te vinden met een dekking van 10% (90% is lucht).

Deze zee van derivaten dient om soms hele economieen te manipuleren, omdat er geen toezicht op bestaat en de validiteit moeilijk te controleren is. Is dit een default swap die uitbetaald of niet? Men loopt dan aan tegen een Quant, iemand die de complexe valuatie formules bedenkt waarin je de weg snel kwijt raakt. De grootste producenten van deze instrumenten zitten op Wall Street en de grootste daar is Goldman Sachs. Deze bank is eigenhandig verantwoordelijk voor het bestaan van meer dan 90% van al deze derivaten.

De regering in de VS probeert er al een tijdje achter te komen wat GS nu met deze derivaten doet, hoeveel er zijn etc. Het is wel duidelijk dat ze een belangrijke rol spelen en GS veel macht geven. GS heeft tot nu toe geweigerd uitsluitsel te geven

Nu beweert de bank dat het geen apparte boekhouding heeft voor derivaten, dat het ze als cash beschouwd. Het is niet zeker of dit gerust stelt of meer woede rechtvaardigd. Het is in ieder geval een leugen.

De Chinese sovereign wealth fund manager lichtte het ongeveer als volgt toe aan de chinese regeerders:”Derivaten zijn als een doolhof van spiegels, het lijkt een hoop, maar je hoeft maar op één plek het zichtbare object weg te halen, en alle spiegelbeelden zijn verdwenen.”

Dit principe is er volgens sommige de oorzaak van dat markten zich over de hele wereld met opvallende synchoniciteit bewegen. Het is de muziek vanuit Wallstreet waar iedereen naar danst. Het is de motor achter de grootschalige ecologische holocaust, de uitputting van alle natuurlijke bronnen en vergiftiging van ons millieu (misschien niet in Nederland, ok), nl. de overconsumptie.

GS is een bank, het beschouwd derivaten die het verzint als geld en het oefent daarmee een destructieve werking uit op de wereld. Het is tijd dat de onderzoeks commissie een inval doet op 85 Broad Steet