Groene ICT Checklist

Green IT Checklist
Voor wie op zoek is naar inspiratie op het gebied van Groene ICT somt dit lijstje een aantal ingangen om kosten te besparen. Voor meer informatie of een assesment kunt u contact met ons opnemen.

1. Evalueer uw energie gebruik
Hoofdzaak is om al het energiegebruik te vangen. Vaak wordt alleen gekeken naar het ICT gerelateerde electriciteits gebruik binnen een kantoor, maar niet dat deel dat onderdeel is van de kosten voor gebruik van het van het kantoor gebouw. De bepaling moet slaan op de kilowatts die letterlijk door het kabel van de straat het gebouw ingaan. Energie efficientie is een elatief begrip, als er geen zuiniger techonolgie voorhanden is dan is de gekozen oplossing het meest efficient. Voor elk onderdeel in de IT infrastructuur kan gevraagd worden "Is dit component uberhaupt noodzakelijk"
, "Is er een efficienter alternatief", "Wordt dit component efficient gebruikt". Deze website probeert u bij deze vragen te helpen.

2. Heroverweeg uw koeloplossing
Het koelen van servers is niet genoeg overdacht tot nu toe. Nu de hardware steeds meer warmte ontwikkelt rijst de vraag hoe adequate koeling kan worden gegarandeerd. De vraag is echter wat ‘adequaat’ precies betekend. De hoofdreden om te koelen is om schade aan de servers te voorkomen en de functionele continuiteit van de servers te garanderen. Dit betekent dat koelen wel eens iets anders kan betekenen dan ‘koud’ maken. Intel heeft onderzoek gedaan naar de grenzen van koeling, en omdat er 4% koelingskosten per graad celcius bespaard kan worden is het vanzelfsprekend dat deze mogelijkheid wordt onderzocht. Met name in bestaande situaties kan het laten maken van een CFD model en het nalopen van koelings scenario’s uitkomst bieden. Als dit uw interesse heeft kunt u contact met ons opnemen .

3. Heroverweeg uw backup faciliteiten
Backup gegevens opslag kan onnodig veel energie vergen (in de vorm van harddrives). In dit kader is de term deduplicatie al bekend. Tevens kan worden gekeken naar backup koeling en electriciteits voorziening.

4. Virtualiseer uw servers
Het virtualiseren is een momenteel een hype. Server utilisatie is normaal gesproken laag en een server die niet wordt belast gebruikt meestal al 70-% van de Watts bij 100% belasting. Virtualisatie is niet in alle situaties mogelijk, maar vanaf ongeveer 8 servers is het kosten effectief, waarbij de besparingen mbt overhead niet moeten vergeten.

5. Virtualiseer uw gegevens opslag
Opslag virtualisatie, maar ook SAN storage en andere gecentraliseerde opslag strategien besparen energie en overhead. Tevens kan de koeling voor dataopslag onafhankelijk gemaakt worden van die voor de servers.

6. Virtualiseer uw desktops
Desktop virtualisatie is relatief nieuw. De terminal (thin client) is zo oud als de computer, maar tot nogtoe worden in kantoor situaties gangbare PCs bebruikt. Thin clients zijn eenvoudige PCs die rekentaken die op de servers worden uitgevoerd eenvoudigweg op de desktop weergeven. Met Thin clients kan de desktop centraal worden beheerd. De Thin clients zijn energie zuinig (soms gebaseerd op Atom CPUs) en de energie besparing die wordt toegstaan kan aanzienlijk zijn.

7. Vervang uw hardware
De rekenkracht per Watt is in de laatste jaren toegenomen. Daarbij worden momenteel veel alternatieve energieefficientere componenten op de markt gebracht (CPU, UPS, Storage). Het kan dus allezins de moeite waard zijn om uw huidige hardware te vervangen. Daarbij moet echter voorzichtig worden omgesprongen met afval. We zullen op deze site een aantal behulpzame links plaatsen.

8. Overweeg alternatieve energie bronnen
Alternatieve energie bronnen kunnen een goed investering zijn. Hieronder kan ook geschaard worden: hergebruik van restwarmte, gebruik van ‘gratis’ koeling (buitenlucht, geothermisch). Een onderzoek naar het verwarmings of koelings regime voor een kantoor als geheel kan tot verassende resultaten leiden.

9. Betrek uw management in het proces
Het groenen van uw ICT en de kostenbesparingen die u zo kan realiseren raken uw gehele bedrijf. Zorg dat u hierbij vanaf het begin gesponsord wordt door uw management. Zorg dat alle partijen die door uw veranderingen geraakt kunnen worden aan boord zijn. Als u na een initiele haalbaarheids studie een veranderings project start, zorg dan dat u alle partijen bij de kick off uitnodigd. Een succesvolle besparings actie is niet alleen goed voor de kas, maar ook een morele triomf waarin u andere mensen kunt betrekken.

Green Datacenter Checklist

If you need some inspiration on where to start, this list will provide you with 9 avenues to go about reducing your IT expences.

1. Evaluate your energy efficiency.
Make sure you get the complete picture. This means you have to take into account the cost incurred on all parties supplying power to your IT infrastructure. Efficiency is a relative notion. Each component (CRAC, UPS, Servers, lighting) has more efficient alternatives, or can be replaced or made redundant by other technologies. This website is dedicated to information that can help you in this area.

2. Redesign your cooling system.
Server cooling has not had enough consideration in the past. Your primary concern is assumed to be with the continuous operation of your servers and infrastructure. Your cooling solution should play its part. This means cool doesn’t have to mean cold, your hardware may be able to stand higher temperatures than you thought possible. If you are interested in determining your real cooling requirements get in touch with us.

3. Reconsider your redundancy.
Redundant systems can consume more. Investing in precise determination of your power and cooling needs can be worthwile. Areas to look at redundancy also include storage. Deduplication can eliminate unnecessary disc storage and network traffic.

4. Virtualize your servers
Server virtualization is a hot trend at the moment. Virtualizing your servers can cut costboth because you will use less servers and because investment in new hardware and extra cooling is deferred. Virtualization reduces management overhead. Virtualization can not be applied in all situations, but if it can it will bring significant benefits.

5. Virtualize your storage.
Storage virtualization is old and new. Your storage solution should be deduplicated, with low redundancy and ‘dissipation’. Virtualizing strorage can help, also because it can allow dedicating cooling solution.

5. Virtualize your desktops
Desktop virtualization is reltively new. Using thin desktop clients and server based computing the energy and management overhead can be reduced. Thin clients ususally use 50% of norrmal desk top PCs, are more quite and less expensive.

6. Use Energy Star-rated appliances.
Although the EPA hasn’t yet released Energy Star standards for data servers, you can purchase other appliances, such as cooling systems, that do meet current standards. Keep an eye on the industry — new star ratings are due for desktop computers in July, and the EPA may also enforce star ratings for data center appliances sometime in the next year. Good power management can make a significant impact. A server management tool that shuts down underutilized servers or using the enregy management options can cut cost by 10% instantly.

7. Donate or recycle legacy servers.
The computing power per Watt has gone up in recent years. This means holding on to legacy servers can be wastefull in terms of productivity. Geting rid of them should be done carefully as electronic equipment is high on toxig metals and chemicals. We will add pointers here so you can avoid your servers to ending up in africa.

8. Research alternative power sources.
The best way to stay clean is to find alternative energy that works for you. Photovoltaic systems are popular — solar panels on your roof are a simple step and will reduce your dependence on the power grid. Other options include wind energy, heat pumps, and evaporative cooling can lower your cost and significantly reduce your company’s environmental footprint.

10. Get your management involved.
Green IT and energy cost cutting involves the whole of an organization. Misinformation about risks and opportunities can skew management opinion agianst beneficial changes. Make sure you get everyone on board and have the materials to convince sceptics.

Green IT organizations

Send us a message if your organization is not included.

Organizations

Climate Savers Computing
Started by Google and Intel in 2007, the Climate Savers Computing Initiative is a nonprofit group of eco-conscious consumers, businesses and conservation organizations.

Cebit
Green IT at CeBIT is a forum designed to put the ICT industry in touch with the relevant aspects of climate protection. All companies, institutions and initiatives which are able to make a contribution towards reducing CO2 emissions in the ICT industry are invited to take part at the green IT platform at CeBIT.

Dot Green
Green IT consultancy.

EPA
Green information technology, or Green IT, brings environmental thinking to the world of information technology. EPA encourages you to consider how the environment may be affected by your IT-related decisions. Find out what types of IT products are made using environmentally-friendly processes. Learn how to make the IT you have more energy efficient.

Electronic Products Environmental Assessment Tool
EPEAT is a system to help purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes.

Green Lounge
Green portal.

Greenercomputing
This site focuses on the environmental concerns of information technology professionals, covering such topics as energy efficiency, hazardous materials reduction, and disposal and end-of-life issues. Its free e-newsletter, GreenerComputing News, offers the latest news, tools, and resources on these topics.

Greener-ICT
Green IT Blog.

The Green Grid
Vendor information sharing initiative.

Green Data Systems

GreenIT
GreenIT® Inc. is a progressive consultancy that is the leading advisor in the emerging field of environmentally sustainable Information and Communications Technology systems.

Green Computing Impact Organization (GCIO)
Formed by a group of Global-minded IT executives, Green Computing Impact Organization (GCIO) was created to be an active participant in transforming the IT community from an environmental liability to an Earth conscious example of responsibility.

Green ICT.org
Stichting GreenICT is een onafhankelijke non-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en duurzaamheid. Onze focus ligt op duurzame ICT. Hiermee onderscheiden wij ons dan ook direct van andere organisaties die ICT en duurzaamheid combineren.

The Uptime Institute
The Uptime Institute is a cooperative platform for information sharing on optimizing datacenter management. It has a special focus on energy consumption and organizes and dissemiantes information that will help improving datacenter efficiency.

Vendor initiatives

Accenture
Dell
Fujitsu/Siemens
HP DSC
IBM
Wipro

Power analysis and monitoring
Power Assure
EPI
Rackwise
Nlyte
MoabGreen Data Systems
Datacenter resources
SynapsSense LiveImaging(tm)

Desktop virtualisatie hardware

Ncomputing
Thin client hardware.

Wyse
Thin client hardware.

Thin Client Lab
Thin client hardware.

Server based IT
Virtualisatie maakt het mogelijk verschillende operating systemen op slechts één virtuele server te laten draaien. Dit vermindert beheer en onderhoud van meerdere, kwetsbare en qua capaciteit marginaal benutte computersystemen, tot slechts één enkele machine. Reductie van kosten is het gevolg. Doe meer, met minder!

2x Thinclientserver
2X ThinClientServer makes the move to thin client computing easy by delivering a solution to convert existing PC’s to thin clients and centrally manage thin client devices from any vendor

Data Center Modeling

Welcome to Greencheck.nl

Please send us your cost cutting inquiry here. If you leave your telephone number we will contact you as soon as possible.

We offer:

 • Telephone consultancy
 • Airflow modelling of datacenters
 • Trimming cooling for higher temperatures
 • Offics green IT consultancy

Regarding your Inquiry

Please include:

 • Your name, adress and phone number
 • List of hardware inventory (for office green IT) either text or excel
 • Layout of server room (more info will be requested)
 • Description of your request

We will get back as soon as possible.

Datacenter Design Data centers that are now nearing their lifecycle have been developed in times when energy use and cooling was not yet on the radar. These datacenters may be set following a standard pattern that met the requirements of the day, but now increasingly prove to be set to loose. Where the airflow and tempratures in your datacenter seem out of wack, you may want to make a new assesment of the design. CFD, or Computational Fluid Dynamics is the tool to make the invisible flaws in your current desig visible. CFD modelling CFD is a computational modelling technique that simulates the behaviour of air and other materials as they interact in an environment. Space is divided into domains each with temperature, mass and impulse, and through the CFD calculations an assessment of the staedy state distributions of airflow, temperature and pressure can be reached. Use of CFD In a recent survey of end users, the Uptime Institute reported that 47% of those who used CFD used it to improve site infrastructure energy consumption. The CFD tool allows to accurately model temperature, airflow and pressure in and around the room, rack or even the individual server. All Datacenter consultancies use it in their design process.Airflow towards a CRAC unit. Determining optimal CRAC setpoints Each degree of cooling uses about 4% of the total energy used to cool. If your expenses are 20.000 Euro per annum and you allow temperatures to fluctuate in a 10 degree celsius range you can save up to 40% or 8.000 euro, without any investment. It is important to know whether the cooling that is being delivered is effective around the room, and this is where CFD modelling can help.

Data Center Modeling

Welcome to Greencheck.nl

Please send us your cost cutting inquiry here. If you leave your telephone number we will contact you as soon as possible.

We offer:

 • Telephone consultancy
 • Airflow modelling of datacenters
 • Trimming cooling for higher temperatures
 • Offics green IT consultancy

Regarding your Inquiry

Please include:

 • Your name, adress and phone number
 • List of hardware inventory (for office green IT) either text or excel
 • Layout of server room (more info will be requested)
 • Description of your request

We will get back as soon as possible.

Datacenter Design Data centers that are now nearing their lifecycle have been developed in times when energy use and cooling was not yet on the radar. These datacenters may be set following a standard pattern that met the requirements of the day, but now increasingly prove to be set to loose. Where the airflow and tempratures in your datacenter seem out of wack, you may want to make a new assesment of the design. CFD, or Computational Fluid Dynamics is the tool to make the invisible flaws in your current desig visible. CFD modelling CFD is a computational modelling technique that simulates the behaviour of air and other materials as they interact in an environment. Space is divided into domains each with temperature, mass and impulse, and through the CFD calculations an assessment of the staedy state distributions of airflow, temperature and pressure can be reached. Use of CFD In a recent survey of end users, the Uptime Institute reported that 47% of those who used CFD used it to improve site infrastructure energy consumption. The CFD tool allows to accurately model temperature, airflow and pressure in and around the room, rack or even the individual server. All Datacenter consultancies use it in their design process.Airflow towards a CRAC unit. Determining optimal CRAC setpoints Each degree of cooling uses about 4% of the total energy used to cool. If your expenses are 20.000 Euro per annum and you allow temperatures to fluctuate in a 10 degree celsius range you can save up to 40% or 8.000 euro, without any investment. It is important to know whether the cooling that is being delivered is effective around the room, and this is where CFD modelling can help.

Koel uw datacenter met buitenlucht!

In het kader van innovaties op het gebied van datacenter koeling is zojuist een nieuwe bevinding gedaan: Koeling is niet nodig. Intel heeft afgelopen jaar een test uitgevoerd met twee productie datacenters, een met AC en een waarin werd geventileerd met onbehandelde buitenlucht. het resultaat is schokkend als je van Airconditioners houd. Het experiment Intel wilde zien wat er zou gebeuren als aan een paar van de gangbare aannames zou worden getornd. Deze waren:

 • De inlet temperatuur voor servers moet op/rond de 20 graden worden gehouden
 • De luchtvochtigheid mag niet te laag of te hoog zijn
 • De luchtzuiverheid moet geoptimaliseerd zijn
 • Dit alles om de hardware te beschermen Intel richtte twee ‘datacenters’ van ~50 vierkante meter in met elk 8 racks met daarin in totaal 448 blade servers. Elk datacenter gebruikte 2KW per vierkante meter (200 W/Sqft) of 100 Kw in totaal. Deze units werden ingezet als productie servers voor een amerikaans CMS bedrijf met een gemiddelde belasting van 90%. De ene unit werd gekoeld met een industrieele direct expansion (DX) AC (CRAC in de afbeelding), de andere door middel van ventilatie en waar nodig DXAC (Vent.). Tevens werd de buitelucht gefilterd met een standaard (grofmazige) filter. Deze setup draaide 10 maanden in een gematig klimaat. Het temperatuur bereik De high perfromance high density servers (~230 W per blade) ontvangen doorgaans een lucht toevoer van rond de 20 graden, die door de balde met 32 graden wordt verhoogd tot 52 graden. In de gangbare situatie waarin de lucht intern circuleert betekend dit dat de AC deze lucht weer 32 graden in temperatuur moet verlagen. Dit vergt doorgaans een vergelijkbaar vermogens budget, de reden waarom datacenters zoveel energie gebruiken. Als we de temperatuur niet op exact 20 graden maar in een range van 20 tot 32 graden zouden laten fluctueren, dan betekend dit dat een AC veel minder zou hoeven te werken. De hardware specificaties laten het toe, dus Intel deed de test. In het CRAC gekoelde datacenter werd de lucht op 20 graden gehouden, in het geventileerde datacenter werd deze binnen het bereik gehouden. Dat betekende dat op warme dagen de temperatuur van de toevoerlucht tot 32 graden kon oplopen. Als de toevoerluchttemperatuur daalde onder de 20 graden dan werd deze bijgewarmd met warme lucht uit het datacenter. Het luchtvochtigheids bereik In het CRAC datacenter werd de luchtvochtigheid bewaakt door de CRAC. Normaal gesproken word een luchtvochtigheid nagestreefd tussen de 40% en 55% om schade door statische electriciteit of kortsluitingen te voorkomen. In de geventileerde variant werd geen luchtvochtigheids conditionering toegepast. Hierdoor schommelde deze soms wild, maar enige negatieve gevolgen hiervan bleken niet significant. Luchtzuiverheid In het CRAC datacenter werd de lucht gefilterd zoals gebruikelijk. In het geventileerde datacenter werd slechts een standaard luchtfilter gebruikt. Fijne deeltjes konden zodoende met de buitenlucht het datacenter binnenstromen. Dit resulteerde in zichtbare stof ophoping. Ten behoeve van het experiment werd dit alles zo gelaten. Server falen De primare functie van een koeling en ventilatie systeem van een datacenter is om het functioneren van de hardware te garanderen. Oververhitting leidt tot het uitvallen van capacitiet, en om deze te garanderen wordt gekoeld, bevochtigd en gezuiverd. In dit experiment van Intel blijkt dat de temperaturen waaronder hardware betrouwbaar kan functioneren beduidend hoger liggen dan wordt aangenomen. Intel vergelijkt de de defect percentages (server blades) van de eigen data centers 3.83%, het CRAC ‘datacenter’ 2.45% , en het geventileerde ‘datacenter’ 4.46% een toename van 16% (in de periode van 10 maanden). Energie Het energiegebruik van het geventileerde datacenter verschilt dramatisch van dat met de standaard CRAC opzet. Dit komt doordat een groot deel van het energiebudget in een datacenter opgaat aan koeling en aanverwante voorzieningen. Voor elke Watt die servers gebruiken gaan twee Watts verloren aan koeling en het omvormen en stabiliseren van de electriciteitstoevoer. Intel berekent dat in hun geval de geventileerde variant een besparing van 67% op het energie gebruik voor de koeling zou opleveren. De in het experiment gebruikte setup zou met 7ct per Kwh en met een koeling energie gebruik= server energie gebruik aanname al een besparing van rond de 60.000 Euro op jaarbasis opleveren. Haken en ogen De geschetste situatie is niet nieuw, SUN werkt al enige tijd met een hogere temperatuur in nieuwe datacenters (video). De vraag is wel wat de servers doen als ze falen. In niet homogene datacenters is het van belang te weten waar de grenzen liggen mbt de luchtstromen door het datacenter. Hot spots die in een datacenter dat op 20 celsius wordt gehouden voorkomen zullen serieuzer zijn. het loont dus de moeite om, als buitenlucht ventialtie wordt overwogen, te onderzoeken wat de stel temperaturen moeten zijn. CFD modelling kan hier uitkomst bieden. Conclusie Het rapport van Intel laat zien dat de geforceerde koeling slechts tot een marginale toename in hardwarebetrouwbaarheid leidt die de hiervoor gemaakte kosten in veel gevallen niet rechtvaardigd. Het is in ieder geval interessant om te onderzoeken hoe de CRAC unit moet worden afgesteld, en wat de impact van het vergroten van het temperatuur bereik is in termen van hotspots, hardware falen en energie verbruik.
 • Adverteer uw huis via Google Adds

  (U bent doorverwezen vanaf www.rincker.nl)

  Uw huis effectief onder de aandacht brengen

  Als u dit leest heeft u waarschijnlijk op onderstaande Google Add geklikt. Net zo eenvoudig als dat u op deze pagina terecht gekomen bent kan een zich orienterende koper op uw Funda of andere makelaarssite  terecht komen. Wij helpen u hier graag bij.

  Hoe werkt Google Adds?

  Google Adds zoals bovenstaande worden vertoond als iemand een bepaald zoekwoord intypt in google. Bijvoorbeeld ‘makelaar’ of ‘Kralingen’. Het voordeel van deze adds is dat zij vele malen worden vertoond, maar dat alleen voor de keren dat iemand er daadwerkelijk op klikt kosten in rekening worden gebracht. U bereikt duizenden potentiele kopers en filtert er zo de meest geinteresseerden uit.

  Kosten van web advertenties

  U kunt met een klein budget eenvoudig duizenden zoekenden naar uw huis leiden. Ook wanneer bij maar 1 op de 24.000 vertoningen iemand op uw advertentie klikt, betaalt u alleen voor die ene klik. Uw advertentie word dus vaak gezien, en kan zo ook leiden tot latere zoekacties door potentiele kopers. Zo vergroot u de kans dat u uw huis verkoopt eenvoudig en effectief en bereikt net die ene koper die uw huis nog niet heeft gezien.

  Wat kost deze dienst

  De kosten van de adds bestaan uit de instelkosten en de kosten per klik. Voor 60,- Euro (incl. btw) stellen we uw Add in en zorgen we voor een reclame tegoed van 30,- Euro. U kunt dit zelf naar wens vermeerderen. 

  Welke informatie hebben wij nodig?

  1. Link teskt (blauw, waarop word geklikt) max 25 tekens

  2. Tweede regel max 35 tekens

  3. Derde regel max 35 tekens

  Google Adds heeft ‘redactionele regels’ wat betekend dat u niet alles in hoofdletters mag zetten, geen merknamen mag gebruiken, en ook geen vulgaire woorden. We zullen met u overleggen als dit verandering van de tekst noodzakelijk maakt.

  4. Zoekwoorden (max 5)

  Zoekwoorden bepalen bij welke zoektermen Google uw advertentie toont. Des te meer zoekwoorden des te vaker wordt uw advertentie getoond. Als uw zoekwoorden specifieker zijn zin de doorverwijzingen ook waardevoller.  

  5. De link naar uw huis op de site van de makelaar (bv. Funda)

  6. Vanaf welke datum advertentie moet worden getoond.

  7. Uw dag budget (bepaalt hoe vaak uw adds worden getoond, standaard 5 euro/dag)

  8. Uw telefoon nummer, naam en adres (voor de nota)

  U kunt deze informatie sturen naar frits@rincker.nl, dan nemen wij contact met u op (voegt u tevens een gewenst tijdstip toe dan proberen wij u daarin tegemoet te komen). U ontvangt een overzicht van de kosten via email of post. Zodra u heeft betaald stellen wij uw advertentie in.

  Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 070 2200050 of 0644311561 (Frits Rincker).

   

  Green IT roundup nr. 1


  The new VIA Green logo. See more here..

  In spite of the current credit crisis Green IT has not lost its priority. 70% of IT managers consider it a priority as long as it saves money. The activities in the field are ramping up now that the possible savings have more impact on the businesses balance sheets.

  Virtualization is still somewhat synonymous with virtualization, but that is uderstandable as virtualization can slice cost by 80% in terms of hardware. CMG has announced it will add GreenIT and Virtualization as part of its annual conference this year.

  Google keeps piling the effort in line with its commitment to green IT. It recently published more details about its extremely efficient datacenters sporting a PUE of 1.21. (for more on PUE metrics click here..)

  Microsoft weighs in the efficiency battle with a claim of PUE being 1.22

  On the other side of the planet, Fujitsu Australia Limited is going to build the greenest datacenter of Australia in Peth. Major inovations there are the use of ‘Free cooling’ and Ultrasonic humidifiers which save about 20% over the comonly used ones.

  Planning

  Registratie
  Registratie is nodig om in de index te kunnen zoeken.

  Checklistindex
  Deze pagina geeft een overzciht van alle producten en maatregelen die mogelijk zijn. De gebruiker moet ingelogd zijn om producten te selecteren.

  Checklistclient
  Toont per product welke gebruikers deze hebben geselecteerd.

  Checklistuser
  Toont de selectie van de gebruiker

  Checkedit
  Edit checklist products

  Gebruikers
  Geregistreerde geberuikers kunnen producten aanvinken in de checklistindex. De items hebben de volgende soorten:

  1. Producten waarover ze informatie willen hebben
  2. Adviezen mbt tot hun specifieke situatie