Het Financieren van een Drijvend Zonnepark met Gemeentelijke Participaties


Join our supporters! and Check our twitter account

Wordt ook lid van onze facebook pagina : Facebook Markermeerzonnecentrale en laat weten wat je ervan denkt!

Ondergetekende is voorstander van een zonnecentrale op het Markermeer, zie oa onze Markermeerzonnecentrale.nl website. Hoewel een tyfoon of tornado flink huis kan houden op zo’n park is het logischer van de lessen te leren en hem zo aan te leggen dat het risico op grote schade kleiner wordt, dan hem niet te bouwen.

Het idee is om gemeenten in NL allemaal te vragen een bijdrage te leveren aan een onderdeel. Dat kan vroeg of laat, klein of groot zijn. De electriciteit die elk onderdeel levert wordt verkocht op de markt en de opbrengst gaat naar de betreffende gemeente. Zo kan er in Nederland draagvlak worden gecreerd waarmee een eventuele coup of lobby van fossiel kan worden doorbroken.

EC9pt3DXkAA4UD-

Een indicatie van 350 km2 van het Markermeer

De VVD pleit nu al voor 500 km2 op de Noordzee om electrische vluchten mee mogelijk te maken, niet beseffende dat electrische vliegtuigen veel zuiniger zijn en dat er als er geen fossiele omzet druk meer bestaat (zogenaamde economische druk) er veel minder gevlogen zal worden. Nu stroomt door het toerisme olie en benzine en producten die daarmee zijn gemaakt richting de steden in de buurt van luchthavens, maar dat zal straks niet meer zo zijn, als fossiel is afgebouwd (een ander vrij ingewikkeld verhaal zie oa stukken over de Roboeconomie).

Een zonnepaneel van 1 KilowatPiek produceert in Nederland zo’n 850 KwH, en daarmee kan 51 Euro worden verdient (0.06 Euro/Kwh). Zo’n paneel zou  (als hij bestond) ongeveer 500 Euro kosten en 30 jaar meegaan, dus na 10 jaar is zo’n paneel afbetaald. Maak hem drijvend en dan komt er 100 Euro bij dus 600,- Euro per Kwp die 50 Euro oplevert ruwweg.

1 1.3
2 1.69
3 2.197
4 2.8561
5 3.71293
6 4.826809
7 6.2748517
8 8.15730721
9 10.604499373

Tien jaar gestapelde rente op een zonnepark investering, elke 10 jaar neemt de return een factor 10 toe

Maar stel nu dat je voor die 600,- Euro een lening hebt afgesloten, een hypotheek, tegen 2 procent. Dat kost jaarlijks dan 12 Euro, de aflossing over 20 jaar is 30,- Euro. Dan heb je dus elk jaar 8,- Euro over. Dat is 1.3%. Je zonnepark kan dus van zichzelf per jaar 1.3% groeien. Dat tikt aan, na 18 jaar komt dat neer op 112%. Dus na 18 jaar verdubbelt het park zich elk jaar door de opgebouwde jaarlijkse rente op de opgebouwde capaciteit.

Stel dat je in Nederland zou kunnen kiezen, of je pensioengeld wordt in een traditioneel (fossiel) pensioenfonds gestort (die fondsen investeren misschien niet in fossiele bedrijven, maar investeren is elke bedrijf steunt op fossiel krediet en fossiele cashflow), of het wordt in een zonnepark zoals de Markermeerzonnecentrale gestoken. Dan zou dat betekenen dat als je dat 20 jaar doet, je geen premie meer hoeft te betalen. De met jou geld opgebouwde capaciteit levert jaarlijks de kosten van diezelfde capaciteit op. Dit hebben we al een tijd geleden elders ook berekend, hierboven is dus de schatting als je alle winst vermenigvuldigd door leningen herinvesteert, terwijl de stroom voor dezelfde prijs wordt verkocht.

We zouden dus als land door verenigde inzet van alle gemeenten een national zonnepensioenfonds kunnen opzetten dat zijn waarde ontleent aan het op gang houden van onze economie. De industrie zou zich intussen volledig kunnen electrificeren en alle biomassa of gas centrales zouden uit kunnen. Na 20 jaar zou er geen extra geld meer nodig zijn en de huidige generatie zou een voorziening realiseren waar toekomstige generaties ook van zouden profiteren.

Natuurlijk zou zo’n project gepaard gaan met innovatie op het gebied van drijvende panelen en het recyclen ervan, er zou zeker een nederlandse fabriek moeten komen, ook een voor batterijen om overschot in op te slaan. Tegelijkertijd zou het onderhoud natuurlijk automatisch gemaakt worden, omdat dat kan en goedkoper is. Tussen de panelen velden zou het Markermeer kunnen worden ontwikkeld tot recreatie gebied, er zou vis kunnen worden gekweekt, vogelbroedplaatsen aangelegd, recreatie woningen gebouwd (zoals nu op de Markerwadden) en het park zou zeker helpen het water koel te houden.

Vind u dit een goed idee? Laat het uw gemeente en ons weten. Wordt lid van onze Facebook pagina  en stuur een email of tweet naar een politicus van uw keuze. Dit is een nationaal project, en deste meer stemmen deste sneller we van onze centrales af zijn en een degelijk pensioen hebben. U zag hierboven dat als de banken doen waar ze goed in zijn de aanleg bijna vanzelf gaat!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *