Zelf Ammoniak (NH3) Maken

Pioneers van NH3, de brandstof die boeren onafhankelijk kan maken. 

Ammonia (NH3) is een bekende grondstof in de landbouw. Het is een ongewenst afval product in mest (Stikstof) maar steeds vaker wordt het ook herkend als een zeer handige energiedrager, voor opslag en als brandstof in motoren. Al jaren proberen boeren in de VS een eigen productie op gang te brengen op basis van windenergie. Ammonia uit Wind is bv. een prima oplossing als je geen hoogspanningskabels wil aanleggen. Als electriciteit eenmaal in NH3 is omgezet kan deze over grote afstanden worden vervoerd, met trucks die op NH3 lopen! Het resultaat van een volledig uitgenutte NH3 infrastructuur is een snellere, veel goedkopere conversie naar een waterstofeconomie. Elke vrachtwagen kan op NH3 rijden.

(bron

Hierboven een afbeelding van de pilot plant waar via het klassieke Haber Bosch proces NH3 gemaakt wordt van lucht, water en stroom. Electrische ammonia productie is zeer oud, later is men het mbv gas gaan doen, een proces waar enorme hoeveelheden CO2 bij vrijkomen, en redelijk wat energie wordt verspilt. De bovenstaande installatie is niet super efficient, ongeveer 50% of 12 MWh/Ton NH3, dus er is restwarmte. Nieuwe zn. Solid State reatoren zijn efficienter, die halen 7,5 MWh/Ton NH3. Er een interessante variant, de waterstof pulsjet converter voor NH3 die niet alleen NH3 maar ook methaan produceert.

Ammoniak brand minder snel, en is daarom veiliger dan benzine of diesel. Jaarlijks worden miljoenen tonnen over de weg en in buizen vervoerd.

Bovenstaande installatie is gebouwd, met veel moeite en zonder nieuwe patenten. De nieuwe solid state of straal productie zal royalties hebben, en dat zal er toe leiden dat financiele belangen de kosten van een installatie zullen opdrijven. In de VS is aardgas momenteel spotgoedkoop, dus daar zal zolang de banken de dienst uitmaken deze techniek (die boeren onafhankelijk maakt) worden geblokkeerd. Bij de bespreking van CO2 arme logistiek komt NH3 ook bijna nooit ter sprake. Dit reflecteert een lobby, omdat fossiele brandstoffen de meeste inkomsten opleveren voor banken en producenten. Overigens kan NH3 ook in bv. diesel worden bijgemend.

Ja maar.. 

Tegenwerpingen dat het onveilig is worden door de feiten weersproken. Ammoniak als brandstof is de veiligste omdat explosies en branden lastiger zijn. Bovendien is de giftigheid van NH3 volledig omkeerbaar, het is een lichaams eigen stof.

In de natuur richt NH3 geen schade aan. De energiedichtheid is de helft van Diesel, maar als waterstof opslag is het een veel gemakkelijker variant, tanks zijn gangbaar, veiligheids regels bekend. Conversie naar NH3 vergt soms slechts aanpassingen aan de software van een motor.

Waterstof is veel gevaarlijker. De eisen zijn onredelijk streng voor nieuwe brandstoffen. Deze moeten 1000 keer veiliger zijn dan de gangbare!

Er wordt niet meer stikstof NOx geproduceert bij verbranding van NH3, NH3 wordt in naverbranding juist gebruikt om uitlaatgassen te reinigen van NOx. Bovendien is NOx gehalte afhankelijk van de ontbrandings temperatuur, niet de brandstof per se.

Een locomotief op NH3, werkt via H2 brandstofcellen 

Hier vind u meer presentaties over NH3 als brandstof, energie opslag medium en meststof. 

Solid State Ammonia Synthesis (SSAS) for Sustainable Fuel and Energy Storage Applications

Leave a Reply