Pensioenproductie


Join our supporters! and Check our twitter account

Pensioenen zijn een heikel thema. Een saai thema voor veel mensen. Er zijn pensioenfondsen met miljarden in kas, die een zn. ‘dekkingsgraad’ hebben waar ze kennelijk weinig aan kunnen doen. De pensioengerechtigde leeftijd schuift heen en weer. Zware beroepen mogen eerder stoppen etc. Wat ons betreft is dat ‘moving the deck chairs on the Titanic’ met een smeltende ijsberg in zicht.

Een pensioen is (in theorie) een spaarplan voor je oude dag. De overheid stelt het verplicht. Maar wat betekent dat in een fossiele ‘just in time’ economie waar alles op het laatste moment wordt geproduceerd? Het betekent dat je wordt gegarandeerd dat je met euro’s die je nu uit circulatie haalt over 20 jaar hetzelfde zult kunnen kopen als nu. De huur, brood, koffie, thee. Al die dingen.

Een heel belangrijke vraag is : “Worden die zaken met uw gespaarde en uitgekeerde geld geproduceerd?” Het antwoord is “Nee”. Ze worden tzt geproduceerd met de middelen die er dan zijn. Dwz als we fossiele energie gebruiken is het met olie of gas die dan uit de grond komt. Het brood wordt gebakken met graan dat dan verbouwd wordt. En de thee wordt geoogst en verscheept met de productie capaciteit die dan voorhanden is.

Als je voor je pensioen spaart hoop je dat er niks gebeurt met de productie capaciteit van de wereld, want als we morgen geen graan kunnen verbouwen kun je met je Euros nergens graan kopen. Het kan zomaar zijn dat niemand nog in je Euro’s geinteresseerd is, bv. omdat de graan producenten ze niet nodig hebben, of omdat ze ze niet willen verhandelen, dat is al verschillende keren gebeurt.

Helaas is de pensioen wereld een creatie van het fiancieel systeem, en dat kijkt alleen naar zichzelf, en is volgens ons bezig langzaam aan de pensioen zekerheid af te breken tot nul, zodat we tzt zeggen “Tja we hebben al onze spaarcentjes verloren, helaas, nu is het bikkelen”. Dit doen ze om de aftakeling van de marktproductie voor te zijn, en dat is terecht, ze zien ook wel dat het met de voedsel productie minder wordt etc. Echter, een inspanning om een veilige voorziening voor ouderen de creeren zou de nekslag zijn voor het bankwezen, het zou de overstap van fossiel naar duurzaam definitief maken, simpelweg omdat de schellen ons dan allemaal van de ogen zouden vallen.

Spaargeld is niks waard als de productie capaciteit niet wordt geborgd. Dat is iets dat de economie niet voor ons doet. Ze redeneert dat als er geld is mensen zullen gaan rennen. Dit klopt vandaag omdat je met geld benzine en diesel kunt kopen en gas en kolen waar onze productie machine op draait. Producenten in China die onze spullen maken hebben iets aan die Euro, omdat de energieproducenten waar ze van afhankelijk zijn die munt accepteren. Maar wat als deze producenten er niet meer zijn?

De huidge spelers in de economie, steeds prominenter merkbaar de banken, willen niet dat u hier aan denkt. Ze willen dat u vertrouwen houwt in geld en de ‘markt’. Het is beter om de realiteit te erkennen, nl dat sparen op deze manier een groot risico inhoudt, en fabeltjes over een waterstof economie enz. allemaal lokale tijdelijke weelde kunnen creeren maar niets waar u op uw oude dag iets aan zult hebben. Mensen met een oude dag zijn niet belangrijk voor de economie, dit zie je aan rechts beleid over de hele wereld.

De verstandig weg is om te kijken welke voorzieningen we moeten treffen om de komende generaties met pensioen te verzorgen. Dat zijn boerderijen, broodfabrieken, zorginstellingen met medische voorzieningen, kleding etc. Het is heel makkelijk : Identificeer de noodzakelijke kernproductie en koop die op, zorg dat die op duurzame energie kan functioneren. Als je dat doet dan dalen de kosten snel tot nul, en worden het als er geen vraag is uit de groep gepensioneerden een bron van inkomsten die vertaald kunnen worden in meer capaciteit. Een grote centrale in het Markermeer (Zie Markermeerzonnecentrale.nl ) zou een goede groeibasis zijn.

De economen hebben het vaak over ‘economische groei’ maar dan bedoelen ze toename in de cashflow van banken. Die neemt toe omdat meer mensen van fossiele energie (of centraal geproduceerde energiebronnen) afhankelijk worden en er dus constant geld moet stromen. Economische groei betekent niet dat de draagkracht van de economie toeneemt, want er is steeds fossiele input nodig. Valt die weg dan heb je helemaal niks. Het wordt tijd dat we dat risico als reel gaan beschouwen en de pensioenproductie inrichten.