Bikinihaul.com
 

Drijvende Zonnepanelen, wat scheelt dat?

Trouw kopt een artikel over Oceans of Energy op de gebruikelijke misleidende manier. Titels van krantenartikelen of stukken zijn vaak zo in elkaar gezet dat ze de werkelijke boodschap beter doen beklijven dan waar het over gaat. Een simpel principe is dat we het begin en eind van een tekst altijd beter onthouden. Dus als je een tekst begint met “Hoewel Shell de 20e eeuw voor een groot deel mogelijk heeft gemaakt” en dan uitlegt dat als gevolg van de ijver van Shell onze Aarde in Venus zou kunnen veranderen, heb je gefaalt.

Oceans of Energy website

Het stuk in Trouw gaat over zonnepanelen op zee. We kunnen ons afvragen wat het voordeel is van panelen op zee. Er is veel ruimte, dat is een groot voordeel, maar de zee is ver weg (voor het grootste deel) en dat is een nadeel. Stel je wil energie op zee opwekken, dan heb je lage landkosten, maar hogere transport kosten (of Roboeconomisch gezegd, verliezen).

Als je stroom van drijvende panelen op de Noordzee komt heb je ook tussenpersonen nodig, namelijk een energie bedrijf en en financieel systeem, of iig een manier om de stroom op de markt te bregen. Daar zijn dan bedrijven bij betrokke, geen burgers (de meeste mensen verwachten dit), hoewel je natuurlijk ook een drijvend zonnepark in burger eigendom kunt hebben.

Zou je zonnepaneel meer opbrengen op zee? Dat is mogelijk maar niet waarschijnlijk. De opbrengst van een paneel hangt van een paar factoren af

  1. Orientatie tov de Zon
  2. Hoeveelheid zonuren
  3. Temperatuur

Een drijvend paneel zoals in Trouw bedoelt wordt ligt plat op het water. Onze grond in Nederland en het water op de Noordzee bevind zich in een hoek van ongeveer 35 graden tov de zon. De zon staat in NL nooit recht boven ons. Een paneel dat plat op de grond ligt brengt dus minder op dan een paneel dat in een hoek van 35 graden tov de zon staat opgesteld, vandaar dat je dat bij zonneparken doorgaans ziet. Het kan zo’n 30% in opbrengst schelen. Daken hebben vaak een scherpere hoek, op platte daken kun je kiezen welke hoek je de panelen geeft, ivm met de wind die ze kunnen vangen en de ballast die dan nodig is.

Effect van de paneel hoek op de opbrengst. Valt op dat plat dus 13% scheelt, en dat gevel panelen 31% minder opbrengen. Beide worden in de pers gepromoot!

Hoeveelheid zonuren op zee zal verschillen van die op land. Aan de kust van NL is het zonniger. Er zijn natuurlijk grote delen van onze oceanen die constant in zonlicht baden. Daar is de opbrengst net als in de woestijnen groter. Dit merken we ook aan als een grote kans om nuttig werk te doen op die plaatsen, nuttig voor het klimaat en het leven op aarde, nuttig voor de logistiek op electriciteit.

De temperatuur van zonnepanelen beinvloed de opbrengst. De fotonen die de electronen uit het silicon over de halfgeleiderbarierre ‘kaatsen’ worden tegen gewerkt door warmte, die de electronen weer ‘terugkaatst’. Deste warmer het paneel, deste vaker de electronen terugkomen en deste lager de opbrengst. Dit effect is bekend voor elk paneel en verschilt weinig omdat het vrij fundamenteel is. De zogenaamde “Power Temperature Coefficient” van een typisch paneel is -0.29%. Dat betekent dat met elke graad Celcius boven de ijktemperatuur (waarop de performance van het paneel is gemeten) de opbrengst met 0.29% daalt.

Plat drijvende panelen brengen bij gelijke temperatuur als op land even veel op als panelen op een schuin dak

Panelen worden getest bij 25 graden Celsius, en ze worden op daken flink warm, tot wel 60 Graden of warmer. Dus dat kan 10% in opbrengst schelen. De vraag is of dat op zee anders is. De panelen drijven op een met lucht of schuim oid gevulde basis, en die basis isoleert dus minstens zo goed als een dak. Bovendien zit er altijd ruimte tussen het dak en het paneel zodat de warme lucht die achter het paneel ontstaat weg kan. Alleen als je (zee) water gaat circuleren tegen het paneel kun je ze koel houden, en dan kun je als opbrengst winnen. De werkelijke temperaturen van de panelen in het artikel in de Trouw zijn echter niet bekend.

” De uitkomst liegt er niet om: drijvende zonnepanelen presteren veel beter dan zonnecellen aan vaste wal. Per jaar kunnen ze 13 procent meer stroom produceren, ontdekte Van Sark. En in sommige maanden zelfs 18 procent. De verklaring: ­koeling. “Het rendement van zonnepanelen neemt af als ze te heet worden”, zegt Van Sark. “Door ze te plaatsen op koel zeewater krijg je het optimale rendement.” Op zonovergoten dagen warmt zeewater slechts traag op, zoals bekend. En dan staat er vaak ook nog een bries die extra afkoeling geeft. “

Wat je hierboven leest kan waar zijn, ook al is er vaak geen bries bij warm weer, ook al liggen de panelen niet op zeewater maar op hun drijvers. De zee onder de panelen warmt nauwelijks op omdat de panelen alle warmte absorberen. Als dat 13% oplevert is het mooi, maar ze liggen plat en dat kost ook 13% (zie overzicht hierboven) en transport van de stroom lijdt tot verliezen dus dit is geen selling point.

Feit is dat het niet zoveel uitmaakt hoeveel het meer of minder opbrengt. Zonnepanelen, zelfs de zware onhandige silicon panelen die nu de wereldmarkt domineren en met 30% belast worden in de EU, worden spotgoedkoop. Energie is weelde, zie beneden, met meer energie help je de economie, NIET met meer geld om ergens fossiele energie te kopen.

We zijn groot voorstander van zonnepanelen op zee, maar tevens groot voorstander van zonnepanelen op daken. We promoten ook zonnepanelen en huizen op het Markermeer. Het punt is dat we moeten waken voor manieren van stroom opwekken waardoor we afhankelijk blijven van private centralisatie en distributie van stroom. Die macht is ons nu funest aan het worden omdat het niet wil stoppen met het verkopen van gas, olie, kolen etc. Die macht kost ons zoveel hulpbronnen, omdat ze is verweven met de banken en hun manier van kredietverstrekking, die tot allerlei destructie leidt.

De krachten van fossiel zijn nog lang niet weg, ze nemen alleen steeds andere vormen aan. De huidige vorm is om de opbrengst van panelen te minimaliseren en mensen zoveel mogelijk geld te laten uitgeven aan alles behalve meer optimaal ingezette duurzame energiebronnen. Om meer controle over deze duurzame (en voor banken verlies veroorzakende) energiebronnen te krijgen moeten ze zo ver mogelijk weg worden gehouden van de mensen die ze nodig hebben, dus ver op zee. Dat is al met windturbines gelukt, en nu zullen ook zonnepanelen aan de buurt zijn.

We zitten met traditionele spelers die NIET WILLEN. Er staat dat ” TenneT is hartstikke druk met de grote windturbineparken” en er is geen subsidie voor zon op zee en er is geen vergunning voor kabels naar drijvende zonneparken, kortom de lobby heeft het danwel dichtgereguleert, danwel zal het in eigen beheer gaan exploiteren. Wat dat betreft is onze economie 100% dysfunctioneel, wat zeer schadelijk is voor onze welvaart. Weelde = energie x skills x materialen, maar we mogen energie in NL slechts met grote moeite opwekken. Banken staat zeker niet te springen voor zonnepanelen met een rendement van 8% wat ook laat zien dat ze totaal dysfunctioneel zijn. Vandaar ons pleidooi voor de Roboeconomie.

Laten we regels maken die zeggen dat iedereen die stroom wil opwekken met duurzame middelen (zon, wind, geothermisch, golf) in NL dit mag organiseren, of het een gemeente is, een hockeyvereniging, een bedrijfsschap of bank. Willen ze het op zee dan zijn het een soort vissers, energie vissers. Moet er een kabel naartoe dan kan IEDEREEN dit leggen. Moet er een veerdienst met batterijen gaan varen dan MAG DAT OOK. Willen ze er waterstof van maken dan moet wel gekeken worden naar de EROEI, dwz wat is het werkelijke energie rendement voor ons land van het plan. Tennet en andere falende clubs moeten meedingen naar kansen, niet als een dikke idioot op de wipwap zitten en de boel voor anderen verpesten.

Het is overduidelijk dat Nederland wordt gedomineerd door een leger fossiele lakeien en slakken die niet snappen waar welvaart vandaan komt, en het wordt tijd dat we daar maatregelen tegen treffen, want het kost ons ons levensgeluk.