To our Podcasts

De Duitse Industrie Ontdekt Robo(eco)nomics

Volkswagen investeert in duurzame energie. Het concern gaat 1 miljard investeren in een installatie die 20.000 MegaWattuur electriciteit per jaar gaat maken, in de buurt van de fabriek in Embden. Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling van onze Keynsian economie naar de zn. Robo(eco)nomie. Productie is afhankelijk van energie, niet van geld. Alleen als met geld energie kan worden gekocht is het interessant voor de industrie. Omdat de fossiele industrie de banken er nog goed onder heeft wordt in Nederland nog weinig aan roboeconomische transitie gedaan. Het zal blijken dat producenten die zelf hun energie opwekken zulke kosten besparingen kunnen realiseren dat uiteindelijk iedereen gaat meedoen, zonder dat het klimaat ter sprake hoeft te komen.

"Volkswagen has set a target of reducing the amount of greenhouse gases emitted from its production plants by 40 percent over a period of ten years compared with 2010."

Broeikasgassen zijn een goede reden, maar wat is er mis met gezond roboeconomisch verstand? 

Wat is Robo(eco)nomie?

Robo(eco)nomie is de opvolger van Keynsian economsch denken. In plaats van uit te gaan van onuitputtelijke externe bronnen en die via het bank en handels systeem te distribueren, waarbij de distrubutie van carbon/krediet vooruit loopt op productie, pleit roboeconomisch denken voor het overvloedig maken van hernieuwbare energie dicht bij de producenten, zodat we machines zonder veel moeite ons werk kunnen laten doen. Roboeconomics maakt het financieel systeem overbodig, en zelfs geld kan worden vervangen door een gecorrigeerde versie, namelijk in plaats van bv. Euro’s en Dollars die op zich niets waard zijn, kan men energie certificaten als geld gebruiken die slechts bestaan dan tot de energie is geleverd.

De roboeconomie is goedkoper omdat de geldstromen voor de aanschaf van energie voor de essentiele productie in de maatschappij geleidelijk verdwijnen met de aanleg van steeds meer hernieuwbare energie bronnen. Het is eco omdat de aanslag op de natuur niet langer hoeft te worden genegeerd, hij kan worden vervangen door recycling en restauratie, waarvoor door de aanleg van veel hernieuwbare energie bronnen de energie voorhanden is. Recycling kost energie, en die energie moet momenteel gekocht worden. Men kan zich echter best een vuilnisstortplaats voorstellen die wordt doorgespit en uitgezeefd met machines die draaien op biogas uit de zelfde stortplaats.

Olie krediet is geimplodeerd, en daalt jaarlijks met meer dan 10%. En nog beweert iemand

dat de groei in petroleum gebruik door gaat met 3%per jaar (mijn god)! Het krediet gedrag van banken

is er opgericht de implosie in beschikbaarheid te maskeren, de VS moest voor de zomer de strategische reserves

aanspreken en pas na de rellen in het midden oosten viel de prijs, maar niet de toevoer zoals we kunnen zien. (bron)

Geld zonder zwakte

Een ander zeer belangrijk deel van Robo(eco)nomische systeem is dat fiat geld, dat momenteel krediet is van de ECB of andere instanties vervangen wordt door een energie krediet. De fout in ons carbon/krediet systeem is dat wanneer we de carbon (olie, kolen, gas) verbranden we nog steeds met de schuld zitten. Dit werdt tot nu toe opgevangen door steeds meer krediet te verstrekken zodat schulden met nieuwe schulden konden worden afgelost. De huizenboom is ook een manier geweest om veel mensen meer geld te geven en door te gaan met de olie consumptie. Het systeem heeft echter een fundamentele zwakte, het geld dat aan olie of andere op koolstof gebaseerde energie bronnen wordt uitgegeven blijft bestaan. De olie producenten kunnen het  niet uitgeven want dan wordt het opnieuw aan hun product besteed en kunnen ze twee keer leveren voor dezelfde euro. Deze fout in de aard van ons geld maakt dat we momenteel een financieele crisis hebben. Het wordt opgelost door een nieuw soort ‘geld’ te creeren, met andere regels. Dit hoeft niet goud te zijn, maar simpelweg een certificaat van eigendom van een bepaalde hoeveelheid energie. Degene die deze energie levert ‘verkoopt’ de certificaten, en wanneer ze worden gebruikt worden ze vernietigd.

(bron

De Volkswagen strategie 

Als Volkswagen alleen stroom voor de productie van auto’s nodig had, of door stroom te verkopen aan de toeleveranciers alle kosten van de producten van deze leveranciers kon elimineren, en als het de werknemers met stroom certificaten mocht betalen, dan zou het gratis auto’s kunnen maken. Ook al is 20.000 MegaWatt uur bij 7 ct per kWh goed voor 1,4 mln Euro, het zijn niet de Euro’s waar het om gaat, het gaat om de productiewaarde die gerealiseerd kan worden met de energie. Volkswagen hoeft alleen te bepalen hoeveel auto’s het wil kunnen maken, en dan kan het zoveel windenergie aanschaffen als nodig is om dit te doen en om de grondstoffen te kopen. Resultaat : Gratis auto’s. De neiging zou kunnen bestaan om net genoeg energie op te wekken om na verkoop van de auto’s de zaken rond te krijgen, maar dan houd met een blok aan het been, de onzekerheid van de markt, de waarde van de Euro etc. Robo(eco)nomen zouden zeggen : Ga 100% autonoom, dan hebben de banken minder speelgoed en zijn we sneller bij de wereld van morgen, waarin de kosten van alles steeds zal dalen. Vandaag zijn we nog gevangen in het Keyensian system, waarin de kosten van alles stijgen, tot we niks meer hebben om uit te geven en de olie op is.

Werken in de roboeconomie 

Robo komt van robota, heet russische woord voor werken. Werk en banen zijn iets heiligs voor de Keynesianen. Banen genereren inkomen en dat ken men uitgeven aan producten. Producenten proberen intussen zoveel mogelijk banen te elimineren om kosten te reduceren. De eindsituatie is die waarin alles door een kleine groep bedrijven met veel machines geproduceert wordt, en de bevolking zonder inkomen niet in staat is ook maar iets aan te schaffen. In de huidige energie krisis is het echter niet meer wenselijk om mensen een inkomen te geven, hoewel dat in de credit boom in de VS zeker is gebeurt. In de Roboeconomie is dag geen probleem, want daar is er geen gebrek aan energie. Daar proberen producenten deze niet (in de vorm van carbon krediet) af te snoepen van de consument. Werk hebben (‘Full employment’) is dus ook niet een doel in de roboeconomie, hoogstens als culturele waarde. Iedereen krijgt gewoon een besteedbaar energie inkomen, en kan daarmee kiezen welke producent de beste kwaliteit levert. De producenten concureren ook nek aan nek, want er zijn geen banken die dat eisen omdat de energie schaars is.

Hoe lang?

Wie de roboeconomie nu wil zal zich moeten keren tegen de dominantie van het carbon krediet systeem. Het gaat voornamelijk om het blokkeren van technologieen voor opwekking en opslag van energie via patenten, prijs manipulatie en overinvesteringen. Wat is de ‘prijs’ van iets als geld in wezen een carbon energie quotum voorstelt. Hoe happig zal een bank zijn op mensen die de gedwongen winkelnering proberen te vervangen door eigen, duurzame bronnen van welvaart. Niet erg, en het is duidelijk dat elk middel om deze strijd te winnen uit de kast wordt gehaald. Tip : Ga als duurzaam energie bedrijf nooit naar de beurs, het is het hol van de leeuw, het een na het andere duurzame bedrijf sneuvelt er. 

Rotterdam Port, soon to be special trade zone for Dutch carbon credit based cosumer society?

Energielevering?

Als duidelijk wordt dat producenten gaan concureren door de energiekosten practisch naar nul te brengen zal dit gevolgen hebben voor de positie van niet industrieele landen. Nederland lijkt te rekenen op electriciteitsvraag uit Duitsland, maar als Duitsland deze zelf opwekt, omdat duurzame bronnen nu eenmaal goedkoper zijn op termijn, verzwakt dit de handels positie van Nederland. Wat gaan we dan exporteren? We zijn al aangewezen als een consumenten land door de gefantaseerde ‘special trade zone’ Port of  Rotterdam. Nederland moet zelf ook gaan produceren, en ook op duurzame basis (anders is het niet te betalen!). Ook al worden of zijn we al ‘Gas hub’, we zijn veel beter uit als we ‘Wind hub’ worden en ‘Zeewier’ hub, voor eigen industrie. Zo zal er niet allen een energie transitie plaatsvinden, maar ook een overgang naar een vrijer, gezonder en democratischer Nederland.   

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *