Privacy Policy


Join our supporters! and Check our twitter account

New bikini video 

Dit is de website van Rincker Productions

Ons vestigingsadres is Beeklaan 187 Den Haag

Ons postadres is Beeklaan 187 Den Haag

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 30158078

Ons btw-nummer is 134081651.B01

  • Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres
  • Wij gebruiken geen cookies
  • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet
  • Veiligheid
  • Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@greencheck.nl
  • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  • Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
  • Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
  • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres