Bikinihaul.com
 

Problemen met Monsanto’s Business case

Genen kunnen tot nog toe met een patent worden beschermd in de VS. Dit betekent dat gewassen en zelfs vee waarvan de genen zijn verrijkt met sequenties uit andere organismen in de markt bescherming genieten. Bedrijven als Monsanto voegen genen toe om onder andere de zaden onvruchtbaar te maken (zogenaamde terminator seeds), om de planten zelf insecticide te doen produceren of om ze resistent te maken tegen de eigen bestrijdings middelen (herbiciden en inceticiden) zodat een ‘systeem’ ontstaat dat een boer in een keer kan/moet kopen. In het geval van vee (varkens) zijn er dieren gepatenteerd waarbij een exact bepaald voedings regime tot vlees met specifieke eigenschappen leidt. Ook worden varkens gemanipuleerd om mogelijk menselijke organen voor transplantatie te leveren.

Gen sequenties worden ook gepatenteerd in de medische sector als het gaat om het herkennen van ziekte beelden. Hierdoor kan een test die een bepaalde sequentie signaleerd alleen door de patent houder worden gemaakt/verkocht.

Er zijn verschillende etische bezwaren te maken tegen GM. Sommige mensen vinden dat er niet met de creatie moet worden gesold. Anderen werpen voor dat de gevolgen van de manipulatie helemaal niet zijn te overzien. Van de eerste introductie van GM gewassen is er gesjoemeld met het testen van de gewassen, met name het inbouwen van genen voor de productie van schimmel en insecten werende stoffen blijkt de mais e.d. ook giftig te maken voor dieren en de mens. Om die reden zijn GM gewassen in Europa verboden. China heeft een lijst van geaccepteerde variaties, en verbiedt import van GM mais van onbekende aard.

Er is een vreemd neveneffect van de bescherming die patenten op GM gewassen veroorloven, namelijk dat alle gewassen waarin de gepatenteerde sequenties of genen voorkomen eigendom worden van Monstanto. Of dit nu een fout van justitie is of niet, verschillende graanveredelaars hebben hun varieteit aan Monsanto verloren door ‘toevallige’ menging van GM genen. Omdat gewassen door menging allemaal GM worden gelabeld veliezen unieke varianten hun markt. Hier onder het ongelofelijke verhaal van een veredelaar.

Een ander effect van contaminatie met GM genen is dat het gewassen ongeschikt kan maken voor de verkoop. Organische gewassen die met GM worden gemengd verliezen die status.

Nu is er een rechts opinie die aangeeft dat genen per definitie niet patenteerbaar kunnen zijn. De kwestie is dat ‘geisoleerde’ en ‘ongemodificeerde’ DNA sequenties geen uitvinding zijn in de strict zin van de patent wet. Een analyse laat zien dat argumenten om ‘gevonden’ genoom te patenteren geen stand houden. In dit geval betreft het een diagnostisch test.

Het is te hopen dat deze opinie verder gebruikt kan worden om GM patenten te ondermijen. Momenteel is 9% van alle gewassen van een GM variant. De ervaring met GM gewassen verschilt echter aanzienlijk met de prospectus. Blijkbaar leid het gebruik van tot sterkere ponkruid varianten en de noodzaak om meer herbiciden te gebruiken. De bodem sterft af. Waar initieel 2 liter gif nodig was is nu 10 liter nodig. Koeien en hazen en hele boeren families worden ziek van de overvloed aan gif. 


Voor de boeren die al 10 jaar met GM gewassen werken is er niet veel voor GM te zeggen, ze worden er ziek en arm van, de boden is dood. Dat laatste is iets dat ook andere boeren is opgevallen. Ploegen, de chemicalien en mest stoffen maken dat bouwland als dode klei begint en eindigd. Met het oog op bovestaande onnodige technologie en de aanstaande stijgende brandstof prijzen valt het gebruik van intensieve en GM gewas gebruikende landbouw niet anders te verklaren dan dat de boeren geen andere keuze wordt gelaten, oa omdat de gewassen door patenten worden beschermd en Monsanto via royalties genoeg geld overhoud om de zaak onder controle te houden. Het wordt tijd dat het verstand toeslaat, beter vroeg dan laat aangezien sommigen zeggen dat het onvermijdelijk is dat GM genen zich uiteindelijk door de hele wereld verspreiden, vele jaren nadat intensieve landbouw onbetaalbaar is geworden en de meerderheid van de bevolking organisch boert..

Monsanto aan het werk

Mosanto laat zien hoe grondig een promotie campagne kan worden uitgevoerd. Het draaiboek van beinvloeding van professoren, journalisten en regulerende instellingen is een draaiboek dat voor meer doeleinden kan worden gebruikt, bv. voor promotie fossiele bandstoffen, van het smart grid en nucleaire energie een proces waarbij hoogleraren het vaak mis hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *