To our Podcasts

Een Ondankbare Taak : Factchecking Elsevier

Jasper Vis is een bron van kwaliteitsinformatie ten aanzien van duurzame energie. Hij nam het op zich om het stuk van Simon Rosendaal te ‘Fact checken’ dwz, de opmerkingen te toetsen aan de gekende feiten. Het resultaat is zijn blog post hier. Het is interessante maar ook schokkende materie.

We zullen de analyse van Jasper hier niet over doen, maar wat naar onze mening ontbreekt is de klassificatie ‘vod’ voor het publicerende tijdschrift en ‘tendentieus’ voor het stuk van Rosendaal. Deze kwalificaties zijn diskwalificaties van de eerste orde en het is onze indruk dat mensen daarmee net zo graag genoegen nemen als met een inhoudelijk weerwoord. Maar een klein deel van de lezers is geinteresseerd in het hoe, wat en waarom van de beunhazerij van Rosendaal.

Het grootste deel neemt op wat het leest, onthoud wat het vaakst wordt herhaald. Daarin zit het grote risico van een pro-fossiele media. De media, en ook tijdschriften ‘programmeren’ de ongeinteresseerde zodat die zonder zich schuldig te voelen (het gaat hem/haar immers niet aan het hart) de gewenste mening spuit. Staat op een feestje drie maanden later “Zonnepanelen?” “Nah, levert straks niks meer op”. Daar is geen kruid tegen gewassen.

“Zonnepanelen kosten de samenleving geen miljarden”

Jasper maakt zich ook schuldig aan toegeeflijkheid. Het herhalen van Rosendaals onzin (wat we hierboven niet doen), of zoiets als het volgende.

“Simon Rozendaal laat in het artikel van 9 pagina’s eigenlijk vooral zien dat de energiebehoefte in de Nederland of de wereld voorlopig nog niet volledig gedekt kan worden door zonne-energie en dat het veel geld zou kosten als we dat op korte termijn zouden proberen.

Het gaat om het gevoel bij een bewering. Het is de ultieme stroman om te zeggen “Dus we moeten alles met zonnepanelen doen?” “Als iedereen dat zou doen dan werd het hier een gekkenhuis!”, eis teveel en vooral te vroeg in het proces zodat iedereen voelt dat dit niet kan, zonnepanelen falen deze uitdaging. Rosendaal stelt het zo omdat dit demotiveert. Jasper herhaalt het en geeft toe dat het zo is. Maar het is volstrekt irrelevant voor de lezer die vandaag zonnepanelen zou kunnen gaan kopen, of winddelen, of iets anders verstandigs zou kunnen ondernemen. Je zou ook kunnen zeggen : De energie behoefte die Rosendaal denkt dat er bestaat, waarop is die gebaseerd. Niemand in politiek Den Haag heeft het over een volledige dekking met zonnepanelen, we hebben immers windparken, geothermie, de Energie mix etc. Waarom zou iemand de stroman van Rosendaal omarmen? Het gaat om het gevoel van onhaalbaarheid. Dat blijft hangen.

Dat is Extreem!

Overigens wordt het programma Nederland 100% duurzaam van Urgenda door Jasper ‘Extreem’ genoemd. Dat doet Urgenda ook geen dienst. Het plan 100% duurzaam is een van de vele die momenteel in de wereld gemaakt worden oa Mark Ruffalo (de ‘Hulk’ acteur) heeft er een gemaakt voor elke staat van Amerika om van het fracken af te komen. Wat wij extreem vinden is dat 100% duurzaam slechts 0,5 % van het totale potentieel is.

Rosendaal haalt het PBL aan, een niet onpartijdige bron die ook braaf de mythes tav wind energie met zachte hand herhaalt. Laten we het volgende van PBL eens analyseren..

Stelling : “Meer windenergie levert geen CO2 reductie op.”

PBL : “Binnen het systeem van Europese emissiehandel leiden meer windturbines niet tot minder uitstoot van broeikasgassen. Er zijn ook andere, goedkopere maatregelen om emissies te verlagen.” (bron)

  1. De tweede kamer heeft bericht gehad dat het ETS volstrekt niet functioneert. Zo slecht werkt het dat er werd voorgesteld een andere doelstelling te zoeken! Waanzin.
  2. Zelfs als het ETS functioneert betekent het dat emissies worden verplaatst, niet voorkomen.Dat is het systeem : Emissie HANDEL. maar even over de stelling over CO2 reductie, wat heeft dat met het ETS te maken?
  3. NATUURLIJK voorkomt een Wind Kilowatuur de emissies van een anders gebruikte Gas of Kolen Kilowattuur. PBL is dus een partijdig instituut dat de discussie binnen vooraf geneutraliseerde perken wil houden. Daar haalt Rosendaal zijn info vandaan en daar zou Jasper meteen korte metten mee moeten maken.

We hebben hier geen kritiek op inhoudelijk niveau, maar op het gebied van prioriteit, relevantie, significantie van de stellingen die worden gedaan en door Jasper Vis behandeld. Net als men klimaatsceptici zou moeten negeren omdat ze de illusie wekken dat er een 50/50 debat gaande is, is ook deze opschoning van de zin en onzin in Rosendaals artikel te veel eer. Men kan niet rusten omdat er geschreven is “Het was maar 68 miljoen inplaats van miljarden!”. De hyperbolie en woordkeuze van Rosendaal hebben waarschijnlijk zijn negatieve impact al gehad, en dat brengt fossiel nederland de komende jaren naar de bank.

Een laatste voorbeeld :

punt 5

Het zou 80 jaar duren voor zonne-energie de ‘potentie waarmaakt’ (wat dat ook mag betekenen). Japer duikt er in :

“De termijn van 80 jaar lijkt gebaseerd op het lange termijn scenario ‘Oceans’van Shell waarin zonne-energie in 2100 wereldwijd 38% van het totale energiegebruik dekt en daarmee verreweg de grootste energiebron is. “

Ok, even denken…oh ja. FUCK Shell. Wie heeft net het Rotterdam Climate Initiative ter ziele geholpen? Shell topman Jeroen van der Veer. Wie zegt net nog 50 jaar met fossiel te willen doorgaan (Bron : Jan Rotmans)? Shell! Wie heeft de opgang van zonnepanelen met decennia vertraagd door patenten te kopen, kristallijn silicium fabrieken en voorraad te kopen, zodat de panelen industrie er jaren half dood bijhing? SHELL. Niet “Shell dit en Shell dat”, maar OPDONDEREN MET SHELL.

5. “Het kan dus best dat het nog wel een jaar of tachtig duurt voor zonne-energie haar prachtige potentie waarmaakt”

Wat “Prachtige potentie”, heb je al op de daken gekeken? 80 jaar? Weet jij wat er over vijf jaar mogelijk is? Next!

 

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399