To our Podcasts

Het Probleem met Biomassa

Centrales stoken steeds meer biomassa bij omdat dit een groen imago heeft. Biomassa is een verzamelterm voor alles wat van ooit geleefd heeft. Meestal wordt hiermee massa van plantaardige aard bedoelt, maar daaronder valt hout, algen, overproductie zoals bieten, groente afval, etc. Dierlijk materiaal laten we even buiten beschouwing, maar vet brandt goed, dus slachtafval en bijvangst wordt vast niet gemeden.

Het probleem is de netto CO2 neutraliteit van biomassa. Die is niet gegarandeerd. Neem de volgende voorbeelden:

1. De biomassa is afkomstig van intensieve landbouw. Dan is er veel CO2 vrijgekomen bij de verbouwing en logistiek, daarbij ook de emissies van kunstmest productie meerekenend. De fossiele investering is meestal een veelvoud van de calorische inhoud van het gewas (de energie van de zon die met 5% efficientie is vastgelegd). Verbranding is dus een ongewenste genadeslag na een al grondig gemaakte CO2 vlek.

2. Biomassa afkomstig van bossen en organische materiaal dat her en der wordt opgescharreld is ook niet neutraal als deze gewassen niet worden vervangen. Iedereen weet dat dit niet of nauwelijks gebeurt. Als dat wel zou zou zijn zouden we als het om hout gaat een ~12 jarige cyclus kunnen hanteren op een eindig stuk land (waarvan er genoeg is in Europa), want dan hebben bomen hun groeispurt wel gehad. Slimme oplossingen zijn niet welkom, er wordt voor miljarden aan turf verbrand in Azie (tbv van de aanleg van palmolie plantages).

De enige acceptabele biomassa is afkomstig van organisch verbouwde gewassen die specifiek voor dat doel worden verbouwd. Als dat al gebeurt voor bv. bijstook in centrales, is deze vast niet ‘rendabel’

Biomassa voor biogas

Lijst van afval dat mag worden vergist

De meeste mensen weten niet dat biogas gewoon suiker vergisting is. Er zit wat suiker in mest, dus mest is een van de bronnen, maar als het beetje suiker op is komt er als zn. digistaat uit, een vloeistof die veel (schoon) verbrandbare nitraat bevat die we echter uitrijden op het land met alle negatieve gevolgen van dien.

Rapport over de onbetrouwbaarheid van oorsprong van materialen voor covergisting

Dit betekent dat bij 75% van de 8 geïnspecteerde handelaren of leveranciers van 
coproducten sprake was van kleinere tot grotere overtredingen. Bij veel stromen 
kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat deze niet op de bijlage Aa van de 
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM) voorkomen, omdat verificatie-inspecties 
bij de ontdoeners (met betrekking tot aard en samenstelling van de oorspronkelijke 
afvalstof) buiten de reikwijdte van dit project vallen.

De biovergassers worden soms gevuld met zoals hierboven genoemd organisch verbouwde gewassen. Maar meestal wordt er tot het maximaal toelaatbare aan landbouw overschot bijgevoegd. Dit is nodig om het suikergehalte hoog genoeg te krijgen. Dit landbouw overschot is echter zelden organisch van oorsprong, dus de CO2 neutraliteit is dan alweer van de baan. Voor elke eetbare calorie wordt volgens sommigen 10 fossiele callorien ‘geinvesteerd’. Pure waanzin. Biogas op deze manier is slechts een poging het verloren gas (dat bij de kunstmest productie is gebruikt) terug te winnen. Netto CO2 uitstoot neemt door gebruik ervan dus toe.

Biobrandstoffen

De lakmoes test voor een biobrandstof producent zou moeten zijn dat deze geen enkele fossiele input gebruikt, niet voor de voertuigen, landbouwerktuigen, niet voor de kunstmest productie. Dat zou een (door mij zo genoemd) voorbeeld zijn van een extraeconomische activiteit. Maar zo vind biobrandstof productie niet plaats. Het is een fossiele aangelegenheid met een 5% rendement vanwege de fotosynthetische plant processen. Dit om het vervolgens in een 20% efficiente auto te verspillen. Biobrandstoffen kunnen dus wel, maar wederom alleen organisch.

Conclusie

Biomassa is een mooi idee, maar de industrie die zich er mee bezighoud moet absolute regels worden opgelegd zodat het netto CO2 rendement negatief is. Dit is momenteel niet te handhaven omdat onze overheden worden ingepalmd door bv. de Gasunie, een bedrijf dat GAS wil verkopen.

We weten ook dat het ETS systeem, dat over CO2 rechten gaat, zo slecht werkt dat er wordt voorgesteld de doelstelling ervan te heroverwegen. “We doen het ETS omdat … [het goed is voor de kabouters? vult u maar in] “. Wie dus over CO2 rechten en certificaten begint kun je hard uitlachen.

Onze aan keynsian economie verslaafde PVDA en VVD en D66 beseffen niet dat dit type economie slechts werkt met fossiel, en hebben dus ook niet door dat al hun ideen en plannen eerst door een pro fossiele filter worden gehaald. Hebben ze dat gehad dan ontmoeten ze de gas en olie lobby, die omdat ze de basis van de economie zijn altijd genoeg geld hebben (schaliegas pot is > 700.000 aldus @schaliegasja). Dit bepaald het financiele beeld en zo het beleid dat desastreus is.

Oplossingen?

Nemen we de zuidelijke europese landen in de arm in plaats van ze de verachtten om daar biomassa te verbouwen, dan bestaat de kans dat blijkt dat dat helemaal niet de meest efficientste oplossing is (efficient in de zin van warmte aldaar verpakken in een brandstof voor gebruik alhier). Misschien is de productie van NH3 (ammoniak) met wind of zonlicht wel slimmer (komt helemaal geen CO2 bij kijken). Of productie van warmte uit wind in Nederland ( zoals wij voorstellen in windheatingsystem.com ) ! Of P2G in Spanje (hoewel men daar de zonnecentrales wil sluiten om gas rendabeler te maken).

Het is duidelijk dat er eerst een hoop politici met ondermaats IQ moet worden vervangen en lobbyisten worden weggestuurd alvorens we tot verstandig gebruik van biomassa kunnen komen.

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399