To our Podcasts

All Your Industrial Secrets Are Belong To (the) Us

De NSA maakt zich schuldig aan industriele spionage. Al enige tijd bestond die indruk, want om uw persoonlijke gesprekken zal het echt niet gaan, en het aantal terroristen is heus niet zo groot dat er miljarden en miljarden aan uitgegeven zou moeten worden. In grote lijnen is de ‘oorlog tegen het terrorisme’ een werkverschaffings project geweest, alsmede een manier om surveillance in elk detail van de samenleving te doen doordringen, in dienst van de gevestigded  (fossiele) orde.

Kleinen nederlandse bedrijven die innovatief bezig zijn kunnen er op rekenen dat hun geheimen niet veilig zijn. De manieren van aftappen en inbreken zijn legio, van hackable telefoon toestellen, laptop cameras tot usb kabels die elk ingetikt teken doorzenden. De ‘Cloud’ is een luilekkerland voor het aftappen van informatie. Harddisk cryptografische methoden zoals mcrypt en anderen zijn officieel waardeloos als er serieuze interesse is in de inhoud.

De invasie van privacy betekent dat u simpelweg niet alles kan doen of willen. Aangezien de hoofdsponsors onder de grote corporaties te vinden zijn, met helemaal aan de top de grote olie, gas en steenkool bedrijven die hun dominante postitie willen handhaven, zal alleen het assisteren in de consumptie van fossiele brandstoffen zijn toegestaan. Elke activiteit die daar tegen in druist wordt dmv de surveillance en infiltratie methoden in de kaart gebracht, en gecounterd met inzet van de nu in de VS gangbare prive soldaten. Ver gezocht?

Trans National Corporations use spying and other covert methods on a large scale. Big McDonalds is watching you..

 Thousand of companies traded classified and private information

Information was sold on to Wallstreet and other companies

Het probleem is dat niet Big Brother ons bespied, maar big brothers. Het is zelfs denkbaar dat u in de toekomst werk vindt in het rapporteren van wat u ziet op camera’s en leest in emailtjes, hoewel er prima algorithmes te maken zijn (en gemaakt zijn) om dat te doen.

Dit is een probleem voor iedereen die een andere koers wil varen, zoals de aanhangers van schone energie, zonne energie, wind en golf energie. Wat zoals in de stukken hierboven te lezen is maakt de fossiele energie sector gretig gebruik van elk middel om zich tegen de onvermijdelijke ondergang te beschermen, zelfs infiltratie en gebruik van agents provocateur. Dat komt bovenop het leger rechts denkende mensen die groene initiatieven zullen blijven ontmoedigen, de domste oplossingen voorstellen en zeggen dat het nooit gaat lukken tot het op een dag zover is, en hernieuwbare energie groter is dan fossiel.

“Undermining campaigners is essentially undermining democracy. The examples of corporate spying and strategising in Secret Manoeuvres raise concerns about the ‘engineering of consent.’ “

Wallstreet en London dicteren competitie, maar profiteren zelf van spionage, van het stelen van ideen. Grote bedrijven laten kleine bedrijfjes de kansen verkennen, om dan groot in te stappen (als er maar een pro fossiele economische oplossing is). De databases en de vergarings systemen moeten worden ontmateld zodat werkelijke competitie weer kan plaatsvinden. Ten minste als we dit systeem serieus nemen.

Het is tegenstrijdig maar als er een oplossing is voor een probleem, dan is het goed als idereen die kent. Ook als er veel werk in het vinden van de oplossing heeft gezeten. Het patentrecht moet dat ondersteunen. In die zin is spionage goed, als het leidt tot openbaarheid.

De competitie is echter nog altijd een massochistische oefening ten behoeve van de fossiele sector. Gebruiken we zonne energie of wind en golf energie, dan is competitie voor fossiele energie niet meer nodig. Hebben we die bronnen dus, dan kan de internationale financiele markt zijn biezen pakken. Daar komt dan ook de grote weerstand vandaan. Oplossingen om daar snel een eind aan te maken zullen in de kiem worden gesmoord, en daarvan zijn veel voorbeelden, om te beginnen zonnepanelen zelf. Ook om te zorgen dat gebieden hierin vrijheid genieten moet spionage door fossiele belangen worden gestopt.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399