To our Podcasts

Oliedik Kijken

Piek olie is gearriveerd, maar de meningen lopen toch redelijk uiteen. Greencheck zou het verstandig vinden om olie te ransoeneren omdat deze nodig zal blijken om een transitie naar duurzame bronnen mogelijk te maken. De VS en andere landen lijken echter gevangen in een push om het uiterste uit de kan te halen. Hieronder een aantla grafieken van verschillende bronnen. Omdat Greencheck geen expert is op dit gebied raden wij mensen aan eens te informeren bij niet olie gelieerde informatie bronnen.  Een principe is wel handig om te doorgronden, dat is die van exponentiele groei en de bron van groei.

Exponentiele groei

Exponentiele groei wordt onderschat. Hierover is een lezing samengesteld (hier te zien). De lezing zet uiteen dat met een bescheiden groei percentage je toch snel tegen verdubbelingen aanloopt, wat voor fossiele brandstof betekend dat we elke 10 jaar exact even veel olie moeten vinden als we sinds 1900 reeds gebruikt hebben.

In de periode tot de 70’s werd elke 10 jaar net zoveel olie gebruikt als in alle jaren ervoor.

De bron van groei

De vraag zou kunnen zijn waarom onze economie groeide en de welvaart toenam. De reden is olie. De olie lobby probeert dat nu te gebruiken om mensen een schuldgevoel aan te smeren in de trant van ‘Zonder olie was u er niet eens geweest’,’Alles wat ons omringt komt voort uit olie’. Dat is wel waar, maar omdat we dmv olie tot onze huidge welvaart gekomen zijn betekent nog niet dat we deze uit dankbaarheid met de olie moeten opggeven (door geen alternatieven te overwegen). het is overigens zeer arrogant van de huidige beheerders van olie winning om te doen alsof zij ook maar enige rol hebben gehad in het beschikbaar zijn van olie, en daarom mogen preken dat we dankbaar moeten zijn.

Het grafiek hierboven toont dus een wisselwerking tussen olie en de populatie. Olie voorzag in de kustmest en de mechanische behoeften van intensieve landbouw en allerlei andere productie en logistieke capaciteit. Het Keynsian economische model maakte de groei vanzelfsprekend en de centrale banken roomde hem af zodat mensen niet doorhadden dat hun leven zo goedkoop was. Dat alles staat momenteel zeer zichtbaar op de tocht. Keynesinaans economisch denken werkt niet. Met duurzame energie zou deze curve overigens niet doorgaan, maar afvlakken doordat meer welvarende mensen minder kinderen zouden krijgen. 

Strategische belangen

Stelt us zich voor dat de VS alle olie op de wereld zou kunnegebruiken. Dan zou in dat land de economen met de oude filosofie door kunnen gaan. Er zou geen behoeft zijn aan alternatieven afgezien van millieu overwegingen. Men zou hier wel op moeten inzetten, bv. door oorlog te voeren, en die oorlog zou niet te belastend moeten zijn. Dit zou de strategie van de VS in Irak kunnen zijn geweest (en dan druk ik het voorzichtig uit). Olie belangen speelde duidelijk een rol voor Engeland, omdat de noordzee olie bijna op is. Blair verdiende sinds de oorlog 20 Millioen pond aan olie deals en ervoor ook al 1.6 milioen. Hele landen kunnen aan olie verslaafd blijven als de regering maar zorgt dat er geen afkick motieven zijn.  

Handel en Olie

Olie is momenteel practisch de enige motor van productie. Dat maakt het moeilijk er een prijs aan te verbinden. Je kunt een denkbeeldige ‘olie baron’ wel betalen voor de olie, maar wat kan die doen met het geld? Alles waar hij het aan uitgeeft kost olie, inclusief de winning, en de olie komt uit de grond. Banken en landen kunnen wel iets van een olie baron afpikken door een olie veld duur te verkopen, maar uitendelijk deelt iedereen in wat de aardkorst ten prijs geeft. Olie kan misschien het best als verhuurde productie capaciteit worden gezien. Er moet steeds een perentage van de productie opbrengst naar de ‘oliebaron’ die daarmee macht krijgt. Vergelijk dat met duurzame energie die deze balasting en machtsconcentratie niet nodig of mogelijk maakt. Ik zeg dit omdat vraag en aanbod door de voor productie essentiele aard van olie en de relatieve betekenisloosheid van geld wel eens heel onlogisch zou kunnen interacteren.

Winning en gebruik

De grafieken van winning en gebruik van olie lopen uiteen. Ook die van consumptie. Consumptie is zoals gezegd in wisselwerking met de beschikbaarheid.

Winning

Een analist in de voorgaande post zei dat 72% van de olie bronnen een afnemende productie vertonen. Hieronder drie grafieken waarin de afnemende olie productie is meegenomen. Wat opvalt in de eerste grafiek (uit een analyse van de britse olievelden uit 2001) is hoe snel een afnemend olieveld productie veliest, na 10 jaar is nog maar 17% van de productie over.


Bron

In andere grafieken worden nog te ontdekken olievelden meegenomen. Een zeer dubieuze maneuvre.

In onderstaand scenario zijn alle bekende bronnen meegenomen. Een complete analyse zou de financiele krachten meenemen die momenteel een voorbereidende rol lijken te spelen voor een open machtstrijd en/of wereld oorlog.

Simple conclusion, the music is going to stop sooner than we think.

Gebruik

De vraag curve loopt sterk uiteen, hieronder

8% growth per jaar?

1.23% per jaar ?

1% per jaar?

12. 5% per jaar voor ontwikkelingslanden?

Divergentie

Het mag duidelijk zijn dat er een divergentie zal plaatsvinden tussen productie en gewenst gebruik. Dit zal (waarschijnlijk) leiden tot een herschikking van de olie stromen leiden naar landen die dit kunnen afdwingen. In andere landen zal er een blokkade zijn van essentiele processen waar mensen aan gewend zijn. Internationaal zullen prijzen sterk stijgen. Ook zal het moeite kosten de overgang te bewerkstelligen in een omgeving met hoge energie prijzen.

Duurzame welvaart

Zonder precies de tijdspanne te weten zou het voor een normaal denkend mens logisch zijn zich zeer ongemakkelijk te voelen bij het vooruitzicht te moeten vechten om een oprakende vooraad olie. De winnaar heeft zich in feite het hardst in een hoek gedreven, en zal het minst op de laatste druppel zijn voorbereid. Het is veel verstandiger om de transitie snel en compleet in te zetten. De welvaart waaring productie een functie is van duurzame energie is een onuitputtelijk productieve welvaart. Deze duurzame welvaart zal nooit meer ophouden. De olie (en in nederland gas) is er nu nog wel om de transitie te maken, en het interesseert eigenlijk niet of energie bedrijven zeggen dat het nog tot 2050 mag duren. Als burger is het logisch om continuiteit te eisen, een eis waarvoor de gelegenheid echter snel aan het vervliegen is…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *