To our Podcasts

Kamp Vecht tegen de Roboeconomy

We hebben een tragisch leiderschap tekort in ons land. Ons economisch beleid wordt gedicteerd door de fossiel industrie, in het belang van olie krediet, carboncredit, ten koste van onze maatschappij. Er vindt geen streven naar verbetering plaats, slechts een naar aanpassing aan de fossiele energie realiteit (dwz groeiende tekorten).

Tijdens de informele energieraad van 23-24 April jongsleden lukte het onze minister Kamp te pleiten TEGEN een feed-in tarief als markt gerichte aanpak: 

"Het zogenaamde feed-in tarief systeem valt daar niet onder omdat dit kan leiden tot negatieve prijzen."

Ok, wacht even. Je mag de ‘vrije markt’ zijn werk laten doen tenzij dit leidt tot overschot van energie en dus negatieve prijzen. Energie moet een prijs houden want anders? Een negatieve prijs is toch ook een prijs? Je krijgt betaald om het af te nemen, dat betekent werk aan de winkel, kan de vrije markt prima mee omgaan!

Wie raakt in de problemen bij negatieve energie prijzen? Er zijn twee partijen:

  1. De banken die geen betalingen over hun investeringen ontvangen. Die kunnen we negeren, want geld is fossiel krediet en schuld is dus een fictie (aangezien niemand deze werkelijk kan terugbetalen, want wie maakt fossiele energie?). 
  2. De energie bedrijven die geen reden willen zien ontstaan om meer energie op te slaan, zoals dat nu in Duitsland op gang begint te komen. Een overschot aan energie trekt bedrijven aan die daar wat mee kunnen, of die deze opslaan of omzetten in gas oid. Het gevolg is minder vraag naar ‘base load’ capaciteit. 

De banken en de energiebedrijven samen met de leveranciers van de energiedragers (fossiel) vormen het carboncredit systeem dat zichzelf in stand probeert te houden.

De ‘vrije markt’

In plaats van de meest effectieve stimuleringsmaatregel in te voeren mogen we van Henk Kamp gewoon binnen de ‘vrije markt’ blijven. Het is per definitie waar dat die vrije markt geen weg biedt naar de door hernieuwbare energie aangedreven economie. Het economisch denkkader, waar Kamp zich waarschijnlijk aan houdt, biedt geen oplossing voor de situatie waar de kosten van energie naar nul trenden, waar handel krimpt omdat men zelfvoorzienend is, waarin banken hun krediet moeten weggeven zonder eignaar or rentenier te worden. Waarin problemen worden opgelost in plaats van uitgemolken. Kamp ziet niet dat achter de wal van zwarte kolen en walmende olie een groen landschap gloort.

Roboeconomy

De zn. Roboeconomy is een economie waarin de meeste productieprocessen zijn geautomatiseerd en met behulp van hernieuwbare energie plaats vinden, dus zonder verplichtingen en schulden naar derden. Met die automatische op hernieuwbare energie draaiende processen kan ook de ecologie worden hersteld en economisch verkeer worden gefaciliteerd, primair door het energie overschot aan iedereen (in de vorm van krediet) uit te keren in de vorm van een basis inkomen, zodat mensen door deze energie aan producten en diensten uit te geven uiting kunnen geven aan hun smaak en voorkeur. Deze economie is in Duitsland aan het ontstaan. Hij is schulden vrij, want er is overschot aan hulpbronnen en banken zijn niet langer de kredietverstrekkers. Alle energie producenten zijn krediet verstrekkers geworden, met de overheid als extra partij die een groot deel van de energie via het basisinkomen verdeelt.

Duitsland ontwikkelt als eerste een Roboeconomy, door problemen op te lossen ipv te laten exploiteren 

Als Duitsland de reeds enorme hernieuwbare energie capaciteit complementeert met energie opslag, dwz. batterijen (vele malen efficienter dan Power2gas, dus voor de meeste situaties de voorkeur genietend) dan ontstaat het tegengestelde behoefte patroon dan wat in de brief van Kamp wordt geconsolideerd. Internationaal energieverkeer en behoefte aan het grid neemt af, want energie komt uit lokale opslag. De markt lost een fundamenteel probleem op in plaats van er van te willen bestaan. Cashflow is niet langer een temaximeren grootheid. Inzicht in eigen gebruik wordt steeds minder belangrijk omdat mensen genoeg stroom hebben, dus who cares? 

Besparen hoef je alleen als je een tekort hebt

In plaats van het probleem op te lossen wil Kamp het in stand houden door de machtsstructuur die daarvoor nodig is te ondersteunen. Dit is vanwege zijn prijs afwegingen en economische inzichten. Maar hij snapt niet dat dit economisch verkeer ook bij een veel lager prijsniveau kan plaatsvinden, of misschien ook niet, maar dat het altijd beter is om te zorgen dat Nederland er warmpjes (warm warm, niet veel geld op de bankrekening ‘warm’) bijzit dan om het de kans te geven te blijven rennen voor de resterende gas, olie en kolenvoorraden. 

Roboeconomy.com

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *