To our Podcasts

De Fossiele Financiele Zeepbel, of Productie Sinkhole?

De Volkskrant heeft een stuk waarin wordt gesteld dat wanneer de fossiele sector zijn grondstof in de aarde moet laten, om meer CO2 uitstoot te voorkomen, dit betekent dat de waarde van de reserves zal instorten. 

"Als het hooguit 2 graden warmer mag worden, dan mag er niet veel CO2 meer in de atmosfeer komen. Dat betekent dat het overgrote deel van de gevonden fossiele voorraden niet mag worden verbrand, en dat gaat de eigenaren van deze reserves geld kosten."

Fout. Het niet mogen verkopen van de fossiele brandstoffen kost de eigenaren geen geld. Wat het wel doet is de noodzaak geld te creeren verkleinen, omdat er natuurlijk minder geproduceerd kan worden, omdat er minder brandstof en producten verhandeld kunnen worden. De afname van brandstof aanbod zal zorgen voor inflatie zolang de banken niet tegelijktijdig krediet intrekken zoals ze nu doen (vanwege een slinkend fossiele energie aanbod!).

De hoeveelheid geld is arbitrair (wordt door banken bepaald), de waarde van geld hangt (nog) af van de hoeveelheid fossiele brandstof die op de markt komt, en hoeveel daarvan wordt gebruikt om welvaartvergrotende producten te produceren.

Simple divestment in fossiel ook omwille van een reserve zeepbel (al dan niet opgelegd) helpt niet omdat fossiele bedrijven geen geld nodig hebben. Olie wordt niet met briefjes van 50,- Euro gewonnen, maar met olie, kolen, gas en machines die op die energiebronnen draaien. De investering in fossiel is slechts om het publiek de indruk te geven dat geld waarde heeft onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Wie dat probeert te bewijzen faalt.

If oil stops, production stops. Do you want to wait for it?

Als de fossiele sector opeens zou aankondigen dat ze minder hebben dan geclaimd (wat gezien piek olie in 2005 niet onaanemelijk is) dan zal dit ze niet raken, ze kunnen gewoon doorgaan met het verkopen van wat ze nog wel kwijt kunnen. Er zal een transitie naar gas en kolen worden voorgesteld. Het zal een debacle zijn als we het aan de sector zelf overlaten. Opeens zitten we zonder energie om een transitie naar schone energie te faciliteren (ook al kunnen we daar ook hernieuwbare energie voor gebruiken).

Zie "The carbon credit system, a limit to growth"

In plaats van de focus op de financiele kant, de fossiele reserve zeepbel en financiele administratie van de verdeling van brandstoffen moeten we ons afvragen hoe om te gaan met de productie ‘Sinkhole’ die het plots wegvallen van fossiele energie met zich meebrengt, extreme inflatie, werkeloosheid, honger, dood en chaos. In plaats van een reductie van productie te ondervinden zoals we nu doen, ijverig de nieuwsberichtjes lezend van Shell en Exxon, Gazprom etc. moet hier proactief mee worden omgegaan. Wat over is moet worden geconfisceerd en gericht worden aangewend voor het creeren van een productieketen voor hernieuwbare energie bronnen al la WOII wapenproductie.

Oil sector autonomy enables a war against humanity 

Consumptie van fossiel moet streng aan banden worden gelegd. De ‘vrije markt’ die nu dient om zoveel mogelijk fossiel te verspillen moet omslaan in een werkelijk vrije markt voor hernieuwbaar en wat mensen daarmee produceren in combinatie met een streng gereguleerde markt voor fossiel, zodat geen druppel wordt verspild. Tot er genoeg vloeibare brandstoffen, gas, ethanol, ammoniak op basis van solar en wind worden geproduceert, en dan kunnen alle fossiele bronnen dicht.

Shell produceert een zeer ecologisch zonnepaneel (Solar Frontier). Opschalen die hap! 

Beter zou het zijn als alle fossiele producenten bij elkaar kwamen en de dreiging tov de mensheid in acht nemend een plan smeedden dat transparant gericht is op het zo snel en efficient mogelijk uitfaseren van fossiel. Niemand is bij meer fossiele uitstoot gebaad, iedereen kan bergrijpen dat hernieuwbare energie dezelfde welvaart (zo niet een veel grotere) biedt. Goedschiks of kwaadschiks, de landen die getroffen zullen worden in geval van een plotselinge terugval van fossiele energie zijn het zichzelf verplicht maatregelen te treffen, en deze landen zullen het eerst de veel grotere duurzame welvaart proeven dan degene die zich laten vangen in een fossiele sterfhuisconstructie. 

Voor een masterplan zie Euro, Auro, Joule

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/1/8/greencheck.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *