Monthly Archives: March 2016

   To our Podcasts

De Grasmaaier Analogie en Extraeconomische Enclaves

Wie de wereld van vandaag wil begrijpen hoeft alleen aan een grasmaaier te denken. Een grasmaaier is een simpel apparaat maar het heeft alle eigenschappen die van belang zijn voor het begrijpen van onze economie, de risicos en de transitie naar duurzaamheid.

Een grasmaaier heeft een doel, we gebruiken hem om onze tuin mooi te maken, om een mooiere wereld te bewerkstelligen. Zo komt het dat de grasmaaier er kwam, we wilde een betere wereld (letterlijk en figuurlijk). Een grasmaaier gebruikt energie, dat is soms stroom, soms benzine. Het ding heeft een gaspedaal en een bestuurder. Het ding maait gras, dat gras moet er zijn. Het kan ook andere dingen maaien.

Als een enkel persoon deze grasmaaier zou besturen dan zou er waarschijnlijk niks mis gaan, stel we kiezen de persoon die het mooiste tuintje wil en geven hem het recht om te maaien dan zouden we allemaal rustig kunnen slapen. Komt die persoon op gegeven moment met de opmerking ‘die benzine maaier maakt delen van de tuin kapot door klimaatverandering’ dan zou de transitie een gezamelijk begrepen inspanning zijn : Naar een electrische maaier.

Maar de grasmaaier is een creatie van ons allemaal en de bediening gebeurt door verschillende groepen mensen die hun acties om uiteenlopende redenen niet coordineren. Daardoor is de grasmaaier op hol geslagen en maait hij geen mooi tuintje meer, integendeel, hij maait alles plat wat er te maaien valt tot er geen stoppel meer te zien is.

Waarom? Omdat de mensen in het systeem geld verdienen en daar hun leven mee leiden, en dat maakt ze kortzichtig. Zolang ze kunnen doen waarvoor ze beloond worden en er is niemand die ze stopt gaan ze er mee door. Dit zijn :

 1. De benzine verkoper verkoopt zoveel mogelijk benzine, hij wil dat de maaier blijft maaien ook al is er geen gras meer te bekennen. Dit zijn de fossiele bedrijven.
 2. Degene aan het gaspedaal wil zoveel mogelijk gas geven, want deste meer gas deste belangrijker deze persoon is, dit zijn de banken.
 3. Degene die stuurt zoekt steeds een plek om te maaien, ook al is de rest van de tuin kaal en kan het er niet meer vanaf, een nieuw doel wordt gezocht waar gemaaid kan worden. Dit zijn de economen en mensen die investeringen bepalen.
 4. De mensen die over het eind resultaat gaan zijn de politici. Die willen een mooie tuin, maar proberen vooral iets moois te maken van wat er nog te maken valt. Ze vormen de dagdromen van de bestuurder, en de dagdromen die de bestuurder het machtigst maken komen uit. Economen zijn belangrijke bemiddelaars tussen deze groepen, en doen dat in het belang van de benzine verkopers.
 5. Wij, De eigenaren, bewoners, de mensen die van het gras zouden moeten genieten, zien de grasmaaier maaien en wordt vertelt dat dit een fantastische manifestatie van de moderniteit is, vooruitgang, of ons wordt niks verteld als het apparaat door een weide met broedende vogels ploegt of de tuin van mensen die wij niet kennen. We moeten koffie zetten en boterhammen maken voor de bedieners van de maaier, de benzine man ontvangen en respecteren want die heeft belangrijke lading. En de economen die aanwijzingen geven, want die weten wat goed is voor de het maaiproces.
 6. Het gras symboliseert alle hulpbronnen, waarvan er sommige op raken en sommige zullen herstellen van de aanslag. Wij horen daarbij.

Momenteel wordt er zo veel gemaait dat de uitlaatgassn van de grasmaaier een dubbel negatief effect op de tuin en het gras hebben. Het zal duidelijk zijn dat de mensen die gas geven, de mensen die de benzine verkopen, de dagdromers en zeker de economen waarnaar deze luisteren geen enkel belang hebben bij minder grasmaaien. Dat laatste is wat nodig is. De tuin is al netjes, er moeten andere dingen gebeuren behalve maaien, er kan ook geplant worden. De belangrijkste manier waarop we van zulk soort denken worden afgehouden is de economische terminologie, die het vaak over ‘groei’ heeft. Maar de brandstof verkopers, bestuurders, dagdromers, economen willen maaien, en noemen dat groeien.

De economen die de spil van het grasmaai proces vormen zullen aangeven dat iedereen moet werken om de grasmaaier te laten werken. Banen voor mensen die willen werken, en iedereen krijgt zijn deel van het gras. Er is geen bestuurder of dagdromer te vinden die deze koek niet slikt. De mensen die dat niet doen worden niet serieus genomen. Om mensen de koek te laten slikken moeten mensen die dit niet doen veel slechter af zijn, dus mensen die meer hulpbronnen willen creeren, willen planten en herstellen, zijn links, zwak, alternatief, radikaal, communistisch.

Het mag duidelijk zijn dat om het gras niet onherstelbaar kapot te maaien er een alternatief moet komen voor maaien. Een die gelijkwaardig is aan het maaiproces, die alternatief dat niet gestoord wordt door het maaiproces. Dat is zaaien. Planten en laten groeien. Wie een grasveld inzaait moet het weken lang met rust laten. We zien voortdurend hoe als er wijken gebouwd worden er begonnen wordt met een zandvlakte, en later groeit overal gras. Dat proces moeten we net als het economisch proces in een kern proces erkennen, en net zo belangrijk maken als het maaien. Ik heb hier eerder over geschreven in het kader van ‘extraeconomische’ enclaves.

Extraeconomische enclave : Gebied waarin overvloedige groei van biomassa wordt bereikt zonder externe energie input (gas, olie, kolen) en zonder het geproduceerde aan de wereldhandel aan te bieden. 

Als we niet alleen naar de bestuurders van de grasmaaier luisteren maar ook bv. naar de tuin architect, en als het een moestuin is de boer die planten begrijpt, dan zal de grasmaaier minder belangrijk worden. Door het denken van de economen is een verandering naar een meer gebalanceerd beheer van onze tuin lastig geworden, iedereen kan kiezen : helpen maaien of armoede. Alleen een politieke beweging die zich niet laat leiden door economen, maar die extraeconomische principes hanteert kan uitkomst bieden. De maaier moet zijn gedachten verrijken.

Wat zijn die Extraeconomische principes :

 1. Creer hulpbronnen zonder hulp van de benzine verkopers. Dit bij voorkeur waar de hulpbronnen extra zijn, en natuurlijk op plekken die zijn kaalgemaaid.
 2. Verhandel deze hulpbronnen niet in de economie, maar laat ze zich ophopen. Minimaliseer de handel en stel deze uitsluitend ten dienste van de mensen die helpen de hulpbronnen te creeren. Dit kan ook niemand zijn, als het proces wordt geassisteerd door robots.
 3. Bescherm de hulpbronnen tegen de grasmaaier. Laat geen econoom, bankier, benzine verkoper ooit zeggenschap krijgen over wat er met de hulpbronnen gebeurt.

Door dit soort Extraeconomische enclaves op te zetten, waarin men kan werken en leven, of vertrekken naar de wereld van de grasmaaier, ontstaat een buffer van leven, biomassa, die CO2 opslaat en die in balans is met de behoeften van de bewoners. Hernieuwbare energie speelt hierbij een essentiele rol, maar technologie en robotica ook.

Er is nu geen duidelijke tweede optie voor de grasmaaier, omdat de meeste politici zich hebben laten strikken door de economische principes, omdat ze zijn opgegroeid en een leven willen leiden in de grasmaaier. Ze weten dat het geen goed proces is, maar weten niet hoe ze de exit kunnen maken. Door roboeconomisch enclaves te creeren kunnen deze mensen dit wel doen. Het beste zou zijn als roboeconomische denken zou gaan bestaan naast economisch denken.

Extraeconomische enclaves kunnen verweven zijn in de normale economie. Uw zonnepanelen zouden als u er zelf waterstof mee maakte en niet aan het net aansloot uw huis een kleine extraeconoische component kunnen geven. Zou u met een deel van de waterstof het verbranden van bomen of gas voorkomen door het weg te geven dan zou dit eenzelfde effect bereiken al het planten van bomen waar niemand ze omhakt. Dorpen, steden, provincies en landen kunnen zo langzaam extraeconomische binnen economische gebieden ontwikkelen, zodat de bewoners kunnen kiezen hoe ze willen leven, als toeschouwer/dienaar van de grasmaaier of als deelnemer in een proces van werkelijke groei, overal waar het kan, in een beweging terug naar een weelderige tuin.

Voor het opzetten van extraeconomische enclaves zijn middelen nodig, en de bankiers en benzine verkopers zullen zeggen dat dit allemaal veel te duur is, voornamelijk omdat het idee van onverhandelbare weelde in botsing komt met alles waar ze in geloven. Daarom moeten die middelen zonder overleg worden genomen, echter wel met een duidelijk plan. Daarbij moet er zo snel mogelijk gewerkt worden aan een duurzame basis voor enclaves, dwz niet alleen het runnen ervan is fossiel vrij, maar ook de opzet. Dit is belangrijk omdat dan geen wrijving meer wordt opgwekt met de benzine verkopers, bankiers, economen. Dan kan de groei van dit soort enclaves pas echt een vlucht nemen, ten goede van iedereen, en de tuin.

 

 

   To our Podcasts

Kantelpunt in de Berichtgeving

Onderstaande tweet is bizonder door de uitdrukking ‘kwaad bloed’. Niet eerder werd deze uitdrukking gebruikt. Kwaad bloed is een veel dreigender onvrede onder een peer-group dan ‘zorg’, ‘bedenking’ etc. De taal in onze nieuwsberichten is uiterst belangrijk, vaak worden zwakke en vrouwelijke constructies gebruikt om te zorgen dat de mannelijke voorstanders van fossiel (bacon, cars, guns, de ‘optimisten’) zich niet aangesproken voelen. Dit bericht zal mensen die tegen diesel zijn (en dat zouden we allemaal moeten zijn) het gevoel geven dat de beweging tegen diesel een is met tanden.

   To our Podcasts

ECB and Banks Avoiding Green Pensions

The European Central Bank announced today that it will lower interest rates for banks to 0% and interest on banks storing money at the ECB to -0.4%. So banks now lose money if they keep it on their accounts and can loan out what they want at 0% + cost (usually 2%).

The media immediately ask pension funds what they think and these come back with the standard (shortsighted) answer : Less interest in savings also means less growth of the funds and that has to be translated into cuts in pensions. This after some years of ‘frozen’ pensions.

The fossil economy is a tight interplay between carbon (oil/gas/coal) and credit, and as the fossil supply shrinks the money supply, even those from pensions, will have to shrink, basically the spending power reduction has to follow and fossil fuel dependent production trend. This is a dead end street.

It would be much better if pension funds turned themselves into guardians of renewables based infrastructure to support those with right to pensions (and anybody else that really can’t work). This would allow a transition from a society that pays into its pensions to one that doesn’t have to because solar and wind and other sustainable infrastructure takes care of it.

This however would usher in the death of the financial institutions that fool around with your ‘savings’ (because, be honest, they are not winning). And thus the system will have to be kept afloat, pensioners get less pensions as the system slowly crumbles. When the last pension fund goes bankrupt and oil and gas are left only for a tiny oil/gas wealthy elite, it will be too late for change. Time for an intervention!

Listen to my podcast on this topic here

   To our Podcasts

The Human Integrity Charter

Technological developments around both human perception of reality and human ability to act on the world are gathering an incredible pace. These are a few developments going on at the same time :

 1. Intimate knowledge of every aspect of every individuals life data minable
 2. Artificial algorithmes being developed to exploit economic opportunity tailored to every individual
 3. Genetic / biometrics on record on every individual
 4. Augmented and virtual reality driven by its ability to trick us in believing the unreal
 5. Augmented bionics, brain implants (was possible in 2001 as I witnessed it then)
 6. Artificial organs, printed limbs, stem cell implants, advanced plastic surgery
 7. Walking robots (see Boston dynamics Atlas), advanced artificial intelligence
 8. Memristor based and micro amp using processors that don’t die or live of ambient power
 9. Ability to store data permanently at extreme low cost (in glass, which last for billions of years)

These are just a few examples of the marvels of technology we are currently creating due to our drive to protect ourselves, our lives, our lifestyles which depend on generating fossil fuel credit cashflow. A lot of these developments are dangerous, and most of them do one significant thing : They do not respect the integrity of the individual. They blurr the border between an individuals intentions, capacity, ability to exist and the ability of technology to take over.

Forget about human rights, rights assume an authority and our world is not likely to develop a single one soon. If we are going to be subject to an authroity it is most likely a infotech monster serving the US fossil fuel industrie’s elite. The trick in economics is to either automate or find crazy individuals that can’t see they can be happy without serving and protecting an abusive system. A banker can be destroying millions of lives with oppressive credit interest rates just to be able to sit in a country club with equally crazy friends and eat some cottage cheese on sunday.


Robocop is a few years away

Before we are trumped by all these technologies, which is not a wierd choice of words, Donald Trump is now using tech that was not available to Obama to brainwash and decieve the US public into choosing for someone that doesn’t give a flying shit about anyone. Mining facebook in a region tells you exactly how people feel, how they are doing, which can then shape the image presented that they will accept and feel for. Maybe better to say : As the technology hits us we need to start to put a defensive perimeter around the individual. Its not privacy, or intimacy, which have already been breached, it is the power of the individual to exist as an autonomous agent. In a sense technology makes us lose our intelligence to the point that we can no longer protect ourselves.

Human integrity must be defined first. It is the ability for an individual to choose his or her experiences. It is the right of an individual to experience unadulterated reality for the majority of time. It is the reduction of power of an individual so that his or her decisions do not influence more than say 250 lives. This is a similar principle as not allowing a company to operate beyond a 100 km radius. Reality should be such that people are happy, it should be such that people can sustain themselves, it should be such that people can be safe. This is never robust when it depends on a centralized system (like our fossil fuel economy), it won’t be robust when we are all hacked by our innate reflex to immitate and be social, share our feelings and experiences.

The Human Integrity Charter can contain these points :

 1. The option to live a basic real life
 2. The option to work with nature to provide for oneself in a way of choice
 3. The option not to be known in any database or record
 4. The restriction on applications and software to not keep more data than needed
 5. The restriction on applications of not being available for data mining or aggregation
 6. The ability to ban artificial images and sounds from perception
 7. The ability to choose one’s own consumption of information
 8. The ability to live free of debt
 9. The ability to express ones self in every possible way without any restriction
 10. Protection against augmented individuals
 11. Protection against artificial intelligence in all it’s forms

The artificial environment that is growing around us has a goal, namely maximizing fossil fuel cashflow while increasing power of the banks. This may give it its massive impetus, but that does not justify it or grant it permission to weaken us as individuals. We may be weakend to a point where we can no longer exist, and frankly the economic system can do without a lot of individuals because the lifestyles of some of the people in control would not be affected. Say the Babyboomers all died today. Would that negatively impact anyone in charge? Nope.

As with human rights the Human Integrity Charter needs an authority, and this can only be the individual humans themselves. The political arena barely has options to vote and gain actual power for anyone that is interested in the points above, because 1. there is no economic incentive and 2. you get smeared as antisocial. Also people are not organized and barely cooperate most of the time. The way one implements this charter is by finding a zone, territory, small commune to exercise it and then expanding it, cooperating with other communities that think the same thing. The Amish exist, as do other enclaves where facebook has not invaded. It is not that one needs to keep to this charter per se, but that it is possible to opt in to any of its provisions at any time.

If we don’t institute something like the HIC, then whoever is economically irrelevant will be wiped out, and whoever is economically interesting will be fleeced until he/she is economically irrelevant. This will be easier and easier, and most of it will happen out of sight of those who control or enable the process. Our ability to imagine options and use them will be reduced as it is f.i. by copyright laws (which now protect all imagined things in comic books, so you can not create anything that is in them and sell it commercially).

Facebook owns Whatsapp, so my whatsapp contacts are showing up as suggestions on facebook

The only way to make the HIC known is by enacting it, by refering to it and taking a position as individual. I want to know if I am in a european gene bank that opens up all info on my genetic weaknesses to insureres. I want to know who has my financial data. I want to know if my internet experience has not been tailored, adds inserted at various points. I want to know if my google searches are the same as that of anybody else. I want to be able to own something without having to pay rent, interest or a mortgage and be able to gain from it if I can. I want to be unpressured to engage in virtual reality or artificiall intelligent systems that use knowledge about me that I can not remember having shared.

It may be so that companies and their politicians will say “well, if you don’t want to come along with us then you can move to Africa” but that is not the point, the point is that we should be safe from commecial/political interference in any place we are. The people wanting to expand their powers (like the insureres who now tacitly break patient-doctor privacy) only do so because they are not being stopped and don’t ask for permission (or stealthily lobby permission into law). Ultimatly it’s what you and I want against what some CEO or manager trying to get his/her bonus wants, and that battle has to be made fair. If it is you against some optimization algorithm for sure the power should lie with you.

 

 

 

   To our Podcasts

Zombie Journalism

Journalism is meant to make us informed citizen, not part of an indifferent ignorant mob..which is what fossil fuel/banking interests want us to be.

Journalism is dead, our media are full with marketing messages and political propaganda. The shared news content is astounding, so actually billions around the world spend time reading about Kayne West even though they will never ever see them in person or even listen to his music. On top of this, some journalists seem oblivious of their role, or oblivious of the option of serious consequences of their actions.

The above interview with McCafee is off the wall. McCafee is trying to make it clear that when we allow an build in way to crack an iPhone to exist, then all countries everywhere will learn to use it and no data on iPhones will be safe. This means anybodies life can be trown in disarray at the flick of a switch, that personal lives can be messed with let alone credit card details stolen etc. The NSA is tapping all kinds of communications already, as are the Chinese and English, and we don’t more access if we don’t want to become victim of the smartest power that wants to dominate.


The A6 chip has an ID even Apple doesn’t know

McCafee thinks this is an important message so he claimed in the media he could bypass iPhone encryption. This was a lie, untrue, even though it may be possible to do so. The ‘journalist’ interviews him but misses the point several times, comes back to the lying as if that is the most horrible crime ever commited and how could you. The interviewer also talks about McCafee losing trust, but this is not about opinions, in which case one needs trust, it is about reality, and claims about reality can be tested and verified.

 John McCafee is no pussy

At some point McCafee explains that you can reduce the difficulty of cracking the encryption by learning the chip ID, but to know that you need to open the chip up, and this is very delicate work as chips these days are tiny and the wires and silicon inside is fragile. So an amateur would destroy the chip and the phone instead of getting any further in decrypting it. After McCafee says “These are two steps and that’s where I’ll stop” the interviewer asks “Ok, and what do you do then” or somehting along those lines. Retarded. Then the interviewer asks why if McCafee was protecting the knowledge of this method did he just share it. McCafee answers that he expected this to be off the record. The interviewer then says “I did not promise that” and McCafee wises up and ends the conversation.

Many intelligence agencies have created problems in the past, to make themselves necessary, for example Shin Bet admitted to promoting palestinian resistance.

Who needs an FBI if you have journalists like this, totally dishonest, void of any ambition to build trust even though requiring the time of the individual interviewed. It is a form of abuse, vile. How do you like someone to occupy your time and then never once care about your integrity or ambitions? This is like someone in the street asking for your walled and drawing a pink elephant on it. It is vacuous. And the idiot has a nerver to publish it coming back to the fact that McCafee lied.

Public private key systems use encryption that was never proven, but simply endorsed by the US

Privacy is imporant for industry. Maybe our currenty encryption is already compromized. The most common encryption standards where never proven to be water tight, they are just what the US tells companies is ok. The question is whether we are even considering facts of importance if we try to decide for Apple. Now with zombie journalism, where the journalist seems to be brain dead at least, we have another layer of uselessness added into the media mix. Let us know if you spot more examples.

   To our Podcasts

VR and Climate Change

VR or virtual reality is making its entry in our lives. The Oculus Rift viewer is still low quality, but the next generation product is about to hit the market. Virtual reality is not the same as 3 dimensional or stereoscopy, because it allows arbitrary choice of point of view, and it changes it with an immidiacy that creates an powerfull illusion of emersion. To have the best effect the resolution should be high and the latency of updates to the image should be as short as possible.


CastAR allows the projection of augmented reality in a visible environment

Holoportation is the name Microsoft gives to their execution of the obvious idea, not done very well but sufficient to know what it can become : As real as reality.

The challenge is of course that that image doesn’t only need to be presented, it also needs to be calculated and generated because it depends on the unique head orientation of the user. There is nothing special about an Oculus Rift, it is strange that one company gets so much attention, but that is the market today. CastAR makes a product geared more to creation of augmented reality like microsofts Hololens (which seems to be a concept rip off either benefitting CastAR or not).

VR is going to change things because the experience will become so realistic (including audio) that people won’t be able to put don the devices. 2d Video will skip 3d and go VR as software and rendering algorithms are developed that can turn any existing video stream in a VR experienceable world. Direct translation will never be perfect but computers are learning to make up the parts it can not extract from the images. An intermediate step is POV VR, where one is able to look from one perspective at any one time,  the perspective of the one filming.

Name Stereoscopic Free head movement Free perspective Reality based Simulation based
Stereoscopy Yes No Yes Yes Can be
VR-Real Yes Yes No Yes No
VR-Sim Yes Yes Yes No Yes

 

It can be expected we can walk and sit inside an Elvis movie soon. Already any actor can be translated realistically into an Elvis or Merilyn Monroe haveing exact the same movements and emotional expressions. This development is a concert for law enforcement, as it also means that image proof becomes extremely unreliable to the point that anyone can be rendered realistically in any situation real or imagined. Expect a lot of blackmail going on before this becomes mainstream knowledge.

The above is POV VR, the person in the image above may be hyper realistically replaced by anybody else. This kind of scene is probably going to be pretty commecially interesting.

There are some consequences to VR in its different flavors. It may be a good thing, because as the technology becomes less of a burden our reality can become less interesting. TV already changed our lives so much, we went inside, and our outside world could become boxy and ugly. Gaming added to this, and even MUDD (Multi User Dungeons and Dragons, a text based fantasy game) was able to pin down some users until they basically rotted in their chairs. Now we are going to be distracted in a whole new way, so satisfying and complete that we may never leave the house again. World of Warcrafe is already captivating (capturing) hundreds of thousands of users around the world. We want to live in an interesting environment and the easiest way to create it has become the digital way.

VR will save energy and resources because people move less and forget about wanting the real thing

This development has some positive consequences for our planet. Not only will people travel less if they can satisfy their curiosity using VR, or are to distracted to want to go anywhere, VR also allows us to better control remote systems and introduce people in a remote environment. It makes it easier to visualise consequences of actions and it creates a method to train people mentally and physically to do things in real life. As computers are becoming more and more efficient (my i5 processor barely needs ventilation while the first pentiums made a PC sound like a fighter jet), and rendering algorithms become better at maximizing bandwith use.

Autonomous gardeners, but maybe driven by people in VR environments?

Drones that map their environment in 3d, allow it to be rendered to Virtual Reality may be guarding plantations of trees in deserts or remote areas that nobody wants to live in. It is not necessary to have only destructive uses of drones, and with better actuators and VR it may be possible to be much more active. We now don’t know wild animals very well, but what if we where able to observe them on a daily basis.

VR drives creation of 100% simulated realities, but can also allow us to wonder through real remote places, increasing our relationship with them

How cool is it to own a hose? A simulated hose can be as realistic as a real one in VR, the sword of the virtual is double edged, because it can make us indifferent and care less or make us more involved in what we can not access or achieve.

 

   To our Podcasts

A 4 Billion Dollar ‘Spike in the Eye’ or subwaystation

Only in New York can a building project run so out of hand that it cost $4 billion, that is equivalent to a tremendous number of school, hospitals or even electric cars and solar panels. All to build a station/hub in the heart of Manhatten.

Santiago Calatrava designed a spiky catherdal, which is a great way to stick in the minds of people (having spikey shapes). It is named Oculus, which creates the idea of spikes in the eye, also a great way to make a concept stick. Oculus Rift will not be pleased because soon Google search will not show up their product but whatever. Some pictures of its construction.

Its amazing what you can do with $4 Billion. The entire structure is useless except it creates a visually remarkable (avoiding the words iconic or stunning) object. Many railway and subway stations get more funds and become more elaborate, for example also the Rotterdam Central station.

We’re pretty sure this station did not cost $4 Billion. It seems such a shamefull amount to waste on a subway station. How will it generate its return. Of course that’s not needed, the game is to get the money flowing, based on credit based on imaginary returns. As south Manhattan is slowely losing its importance to algorithms and a fragmentation of important trade (as the BRICS countries cooperate without dollar credit).

We really like the beauty of the Manhattan Oculus, It seems that as long as you waste money in a creative and fantastic way even the most hardened blogger will praise you. How much trees could have been planted? How much pollution did melting and flatteing that steel create? 4 Billion trees or a white spikey flying whale to protect you against rain, a hard choice.

Elong Musks Hyperloop could have connected New York to Boston for that money for sure. Today one can simulate these structures and of course this has been done. It allows for elegant lightweight designs, but this one isn’t even to hard. Laser cutting grants us steel plates in any shape. Its easy to build one of these things, and forget about the shopping mall beneath. Building the Eiffel tower without a crane and without computers is a much more monumental feat. You could build 111 Eiffel towers for $4 billion because that project only cost $36 million.

Maybe the financial side of this project can be reaudited because some people must have made money for doing very little. Who knows who you find in the concrete if it gets dug up by the next dominant species on Earth in about 4 million years (after climate change snuffed out most life clean)

The Oculus is a remarkable building but it has a price tag that is embarrasing. Lets not burden public transportation with more of these projects. With 3d printing and laser cutting etc these projects should cost much less, and there would be a lot of other options giving more bang for the bucks.

The Petronas towers where build for 25% more..

You can see it shows you how your money grew wings and flew away..

A subway needs an entrance. You want to have that cozy feeling like you’re inside a trilobite.

“It was a very succesfull mall before 9/11″…

   To our Podcasts

DNB Geld en Klimaatactie

De Nederlandse Bank vind dat er meer werk gemaakt moet worden van de transitie naar de klimaat neutrale economie. “De CO2-uitstoot is, na enkele jaren van daling, recentelijk weer gestegen. De Nederlandse economie is gespecialiseerd in CO2-intensieve processen, bijvoorbeeld in de chemie en bij kolencentrales. Dit betekent dat de Nederlandse economie relatief sterk kan worden geraakt door klimaatbeleid.” staat er in het rapport. Dat is wel duidelijk, Nederland is een gas, olie en chemie land en de ambitie om de gasmarket de doen groeien is nog lang niet verdwenen (zie ‘Gouden Eeuw van Gas’).

Een bank die om klimaat actie vraagt is wel iets nieuws, want banken zijn tot nu toe het grootste obstakel geweest in de transitie naar een duurzame economie. Dit is met name te verklaren doordat er veel cashflow verdwijnt als mensen zonnepanelen en windmolens in bezit hebben, en de stroom opslaan. De NS is nu nog in gesprek met Eneco over het afnemen van windelectriciteit, maar ze zou deze molens eigenlijk in eigen bezit moeten hebben, want dan hoeven ze niet meer voor de stroom te betalen als ze dat niet willen, en dan hebben ze dat geld en de bank die hen van het nodige geld voorziet niet nodig. Al eerder schreven we hier dat er bij een windmolen eigenlijk een bank hoort, dwz door afhankelijk van de productie ‘stroom krediet’ in omloop te brengen kan een molen eigenaar zelf bank spelen en weelde vergaren. Dat is bij het gebruik van energieopslag nog veel duidelijker.

Een tuinder die aardwarmte wil gebruiken moet nu voor 8 miljoen een gat laten boren. Die kosten zijn onrealistisch hoog (voor een paar honder meter pijp en een boorinstallatie) en maken dat de aardwarmte vervolgens omzet moet genereren waarvan een deel dient om de investering af te betalen. Maar stel nou dat je electrisch boort, en alle tuinders kopen samen een boor, en de stroom is van zonnepanelen die ook in eigendom van de tuinders zijn. Dan is boren naar aardwarmte opeens bijna kostenloos, maar blijven de baten reel : Er komen planten uit de kas die geld uit de markt trekken. Ook de tuinders met aardwarmte installaties zouden dus een eigen bank kunnen beginnen. Kaskrediet, waarin alle kasplanten geprijst zijn.

Wie planten wil kopen moet eerst kaskrediet kopen

We zijn nog lang niet op het punt dat het merkbaar wordt dat de gebruikelijke kredietverstrekking niet compatible is met hernieuwbare energie in prive eigendom. Wind op zee is zo populair omdat het het makkelijk maakt om de onderneming met schulden te belasten, en de stroom altijd via het grid en de handel aan land komt. Er is dan een beheerder (voor onderhoud) een exploitant die de investering heeft gedaan, energie bedrijven die de stroom doorsluizen, en al deze partijen hebben onderlinge kredietstromen die door continue onderhoud en aanpassingen e.d. eindeloos doorgaat. Ideal, net een kolenmijn/centrale combinatie met banken die krediet verstrekken zodat mensen de kolen kunnen kopen.

De Nederlandse Bank denkt dat financiele instellingen geraakt kunnen worden, inderdaad, vele ervan dienen enkel om geld van de markt te houden dan wel om de fossiele consumptie te reguleren

Al eerder schreven we over onze economie, die een fossiel krediet economie is. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als er een nieuwe fabriek gebouwd moet worden, er wel fossiele energie moet zijn die waarde geeft aan het krediet (waarmee geproduceerd kan worden), anders kun je geen vrachtwagens met bouwmateriaal laten rijden en mensen een salaris uitkeren (dat wordt besteed aan veel fossiel intensieve zaken zoals vlees, benzine, vliegreisjes). Een economie gebaseerd op hernieuwbaar werkt totaal anders. Daarin zijn kosten vrijwel geelimineerd, maar als er opeens een hele boel extra productie moet plaatsvinden is dat wel een probleem, want de energie om dit te doen zou uit een opgeslagen vorm of overschot moeten komen, en dat is er voorlopig niet.

Een economisch rendabele transitie waarbij banken een belangrijke rol spelen is dus een illusie, maar dat betekent niet dat het lastig zal worden. Het enige punt waarop de strategie gewijzigd moet worden is de noodzaak van fossiel krediet investering. In plaats van windmolens met een ROI model, fossiele input en gemaximaliseerd economisch effect te bouwen, moeten we deze met geminimaliseerd economisch effect bouwen, er moet zo weinig mogelijk geld in omgaan, en zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energie. Dan kan de productie namelijk nog aanzienlijke tijd exponentieel groeien, terwijl bij een fossiel gelimiteerde productie steevast met de wijdere economie wordt geconcureert. De fossiele economie is een beperkende factor, de hernieuwbare productie capaciteit is duizende malen groter.

De Euro, de Auro en de Joule

Een ander voorbeeld is het maken van solar grade silicon. Dat gaat steeds efficienter, maar hoe efficient is het om daar zonlicht voor te gebruiken? Dat kan. Dan bespaar je met een eenvoudige  installatie kolen centrales uit en daalt de prijs van het materiaal ook nog eens 30%. Zo’n fabriek kan in Lybie of Tunesie of Spanje staan en de hele wereld voorzien. Economische maximalisatie (en vooral de bankaire geldstromen) die door outsourcing van productie naar China is verwezelijkt heeft geen enkel nut. Productie lokaler maken zoals door oa Solar City gedaan wordt (die bij New York een PV fabriek heeft gebouwd zonder daarme de afname uit China te verminderen) is niet goed voor de economie, wel goed voor de welvaart. De welvaart kan duizenden malen groter worden op basis van (kredietvrije of lokaal gebankierde) hernieuwbare energie dan op basis van het huidige krediet systeem.

Door lokale productie aan te moedigen wordt ook lokaal geproduceerde energie waardevoller en ontstaan er lokale (bankvrije) geldstromen

We hebben al voorgesteld om een nieuwe geldsoort in te voeren, de Joule, naast de Euro, waarbij de Euro fossiel krediet blijft en dus als enige gebruikt kan worden om benzine te kopen, en de Joule uitsluitend door producenten van hernieuwbare energie kan worden uitgegeven, dus de boer, het windpar, de tuinder, en dient om hernieuwbare energie te verhandelen. Banken in fossiel krediet kunnen zich uitfaseren door regels toe te passen die krediet alleen mogelijk maken bij een bepaalde hernieuwbare energie quotient van de investering. Als een project alleen gaat over het introduceren van een fossiel afhankelijke handelsstroom, dan is de rente veel hoger dan als de investering bedoelt is om een hernieuwbare bron of duurzaam proces te introduceren.  Een CO2 krediet tax (waarvan nu al met de Energie Investerings Aftrek enigzins sprake is, maar dan voor nieuw krediet). Tegelijk moet de Joule worden geintroduceerd voor hernieuwbare energie producenten. De uitgever van deze valuta kan de belastingdienst zijn, deels omdat ze toch al een soort bank zijn, en deels omdat ze dan geen belasting hoeven te heffen, ze kunnen zichzelf meteen de Joules uidelen om de overheid en sociale diensten draaiende te houden.

Zie : Groen geld of de Belastingvrije Staat

Een rol voor de DNB zal er uiteindelijk niet zijn, en het is daarom ook onjuist om deze de leiding te laten nemen, en het daarom ook logisch dat de DNB deze discussie begint. Ze zijn meester van het systeem dat fossiele cashflow in leven wil houden en zou blijven ze in de loop. Is Knot werkelijk goedwillend (wat hij wellicht helemaal niet mag zijn) dan zal hij Joule banken voorstellen, zal hij regels creeren voor investeringen die het ‘risico’ van fossiel in het business model sterk ontmoedingen en zal hij de kraan wijd open zetten voor de creatie van fossiel onafhankelijke productie processen van hernieuwbare energie bronnen (productie voor efficientie, bronnen voor grid). Enfin, you never know.