Monthly Archives: June 2011

   To our Podcasts

Roundup Ready Birth Defects

"A comprehensive review of existing data released this month by Earth Open Source, an organization that uses open-source collaboration to advance sustainable food production, suggests that industry regulators in Europe have known for years that glyphosate, originally introduced by American agricultural biotechnology giant Monsanto in 1976, causes birth defects in the embryos of laboratory animals."(bron)

Aangezien de productie van GM gewassen maar marginaal beter is ivm organisch boeren is hier wederom een risico met mensenlevens genomen. De manier van omgang met het klimaatprobleem demonstreert ook dagelijks dat de industrie zich niet bekommert om het welzijn van de zo gekoesterde consument. Het hoofdbelang dat hier gedient wordt is de afzet van olie en gas die nodig zijn voor intensieve landbouw, de logistiek van grootschalige landbouw, de productie van kunstmest en gifstoffen. De GM terminator zaden zorgen dat alle boeren die er onder druk van de banken gebruik van maken elk jaar opnieuw het hele pakket van zaden meststoffen gifstoffen etc. moeten kopen. Ondertussen zijn door de gifstoffen druk resistente onkruiden ontstaan, deze beloven een serieus probleem te gaan vormen voor de productie.

Try Some Endosulfan

Waarschuwing, schokkende beelden 

   To our Podcasts

VAWT Deel 2 Power

Er zijn veel typen vertikale wind turbines. Een type is echter vaker herhaald, een met twee, drie of zes rechte bladen en twee bladsteunen langs de vertikale as. Deze onderdelen zijn makkelijk te krijgen, 20 cm bladen zijn bijvoorbeeld 50 Euro/meter, plastic bladen zijn goedkoper. Hier nog een ppaarvoorbeelden.

"VAWTs are rugged, quiet, omni-directional, and they do not create as much stress on the support structure. They do not require as much wind to generate power, thus allowing them to be closer to the ground. By being closer to the ground they are easily maintained and can be installed on chimneys and similar tall structures.[7]" (bron)


A ;emz type three blade turbine and a straight two blade turbine, 2.2 meter, 5 KW!

Vertikale turbines presteren iets minder dan de horizontale collega’s maar de prijs perstatie verhoudeing is potentieel veel beter.

 blauw: havt, groen: vawt (bron)

   To our Podcasts

Greenchoice En Windmolens

Ons check instinct werd getriggered door onze zoektocht naar informatie over vertikale windturbines. Ondanks de eenvoud en voordelen zien we weinige voorbeelden van hun toepassing. Hierbij stuitten we op dit overzicht op de Greenchoice site. greenchoice zegt hierover

"Om echt inzicht te krijgen in de prestaties van kleine windmolens werkt Greenchoice mee aan een test van kleinschalige windmolens in Schoondijke (Zeeland). Hier worden 11 verschillende kleine windmolens getest. De resultaten tonen wat ons betreft aan dat kleine windturbines voorlopig alleen in het open veld kans hebben."

Screenshot website Greenchoice 

 Maar als de genoemde test resultaten worden opgezocht verschillende opbrengsten met de lijst van Greenchoice:

(bron

Zelfs als je het verbruik er af trekt kom je voor de Skystream niet op 1827 kWh, maar op 2195. De berekening van de prijs per kWh van Greenchoice is ook een beetje ondoorzichtig, het lijkt er op dat ze de kosten hebben gedeeld door de kWh opbrengst in 15 jaar en dan kom je op:

Als de prijs voor electriciteit dus boven de 32,6 cent uitkomt dan is voor een lokatie die vergelijkbaar is met die van de test hierboven een windmolen van Skystream de eerste keuze. Een snelle scan van de lijst moet mensen echter een bepaalde anomalie doen opvallen, namelijk de prijs van de installaties. Wanneer we energie tegen de laagste prijs willen opwekken  komen we waarschijnlijk op een ander ontwerp uit en zijn de productie kosten als gevolg hiervan lager. Een bedrijf als Turby met Shell as investeerder krijgt geen kans. U ziet hier (volgens de schijrever dezes) exact hoe de fossiele industrie de alternatieve energie branch fnuit, nl. door over investering en vervolgens te hoe prijs stelling. Dit lijkt de Donqi die niet in de test is meegenomen ook te zijn overkomen. Het lijkt overigens dat onze VAWT met standaard onderdelen van 2500,00 Euro nog wel eens een kans zou kunnen hebben in dit spelersveld.

   To our Podcasts

The Warning Shot Without Follow up?

The IEA declared it fired a warning shot for Opec by selling of 60 million barrels of it’s strategic oil reserves. The idea is to depress the price, which dipped 7% after the anouncement. The effect on supplies is minimal.

"In a market that consumes more than 85 million barrels of oil a day, 60 million barrels is really "the proverbial drop in the ocean," says Armstrong.

The US’s attitude to the ‘standoff’ against OPEC is infantile. How is a ‘warning shot’ going to help if the gun (strategic oil reserves) has only ten bullets (roughly 800 million barrels) and if the shot has no effect whatsoever on the current profitablility of supply. The ideal price for suppliers lies between 70 and 80 dollars, but the market and speculators and real production capacity create another price. In a way it’s rediculous for a country that engages in quantitative easing to complain about inflating international prices. It seems that suicide act to get out from other Chinese debt is ricocheting in the global oil barrel right back to the biggest consumer.

If you don’t sell me more lemonade I will sell mine! See! I sold some lemonade!

   To our Podcasts

Corruptie Aan Het Werk

Via Max Keiser.com, Stacy Herbert.

Het congres van de VS is vrijgesteld van vervolging in geval van beurstransacties met voorkennis: 

"The US Senate and the US Supreme Court are the only two out of 975 federal entities that seem to have no rules or laws prohibiting them from trading stocks based on nonpublic information they gain on the job. A 2004 study revealed that US Senators’ stock trades performed 12.3% better than the market average.(bron) "

Dat schept mogelijkheden. 

"U.S. commodity regulators are examining whether traders received early word of a decision to coordinate a release of global oil stockpiles ahead of Thursday’s announcement by the International Energy Agency, according to a person familiar with the matter." (bron)

Maar al eerder werdt manipulatie van de olie prijs vastgesteld, het bleek zeer eenvoudig. Maar 1 miljard dollar was genoeg om prijs effecten teweeg te brengen. Hoe kan dit niet tot corruptie leiden?

   To our Podcasts

Concentrated Solar Power

Kan meer. Er zijn chemische en thermische productie processen die met sterk geconcentreerd zonlich zonder carbon footprint te doen zijn. Bijvoorbeeld het zuiveren van silicon en zoals op deze video te zien is, glas smelten.

   To our Podcasts

Een Door Microsoft Gepatenteerde Economie

Er zijn een paar gepatenteerde econmieen, bv. de ammoniak economie en de methanol economie. Waarom zouden we van een economie spreken? Omdat dat haalbaar is. Een complete economie kan met ammoniak en methanol worden gerealiseerd, en beide kunnen uit hernieuwbare bronnen worden gemaakt. In plaats van deze opties te overwegen lezen we dat Shell in Australie de deksel van de doos van Pandorra haalt met zn. floating LNG. Door gas van de oceaan bodem te winnen zal ons klimaat zo opwarmen dat onze oceanen zonder leven zullen zijn en onze atmosfeer zijn zuurstof verliest. 

Maar ook het systeem dat zo wijd wordt aangeprezen als noodzakelijk en nutting en efficient etc. het smartgrid, is een gepatenteerd system. Microsoft heeft het sinds 2010, het beschijft een vrij uitgebreide structuur waarin de smart meter natuurlijk een belangrijke rol speelt :

Het systeem is flink doorgedacht, inclusief de electric vehicles en het heeft een plaats voor ‘consumer based power generation’. Dit betekend echter wel dat als we een systeem willen dat het gebruik en de productie op verschillende verbonden locaties balanceert, we te maken krijgen met een patent infringement claim van Bill Gates. Bill heeft een goede relatie met de energie bedrijven, want ons internet en verbonden computers zijn grootverbruikers (2% van alle emissies) ook al worden PCs steeds zuiniger.

Een wereld zonder meters

In een discussie over de introductie van technologie kan iemand die daar twijfels bij heeft zich al snel weggezet zien als iemand die in het stenen tijdperk probeert te blijven. Dat is een debat techniek, natuurlik wil niemand zich het leven moeilijker maken dan noodzakelijk. Maar stel even dat we nog geen electriciteits net hadden, wel zonnepanelen e.d. en dat er behoefte was aan handel omdat de mensen met panelen meer stroom hadden dan nodig voor hun eigen behoeften. Dan zouden buren een kabel leggen, er zou een schema gemaakt worden wie wanneer van de beschikbare stroom gebruik zou maken. Een overleg per week (zonder interne) en de zaken zouden zijn geregeld.

In onze wereld is het (als we de jurist van de EU mogen geloven) verboden om aan onze buren te leveren. We moeten via het net en volgens de regels van het net werken. Omdat internet er is en er zijn smart meters zien we dus hoe onze lokale handel onder toezicht en controle komt van de electriciteits bedrijven. Het nadeel is vooral dat dit vervolgens maar op een enkele manier kan, de Microsoft manier. Electriciteit is helemaal niet zo fungible (dwz inwisselbaar) als ons wordt voorgespiegeld. Het verlies kan aanzienlijk zijn, dus we moeten niet denken dat we stroom uit Spanje zonder veel verlies bij ons kunnen gebruiken, tenminste niet via een groot net. Het voordeel ligt vooral bij de essentiele functie die electriciteits bedrijven op deze manier consolideren, voor deze bedrijven. Op een of andere manier (door geld) worden we van de ene kar voor de andere gespannen, en wordt ons tegelijkertijd gevraagd of we die willen trekken.

Prijzen en delen 

Als je iets duur wil maken dan moet je er een prijs aan verbinden. Je moet zeggen "Water is wel 100 Euro per m3". Onmiddelijk stoppen mensen met het delen van hun voorraad met anderen. Ze voelen zich rijk als ze een vijvertje hebben en de mensen zonder kraan of vijver beginnen te lijden en gaan op zoek naar een manier om aan water te komen. "Geld verdienen!"  wordt hen dan gezegd. Dit is de essentie van prijs, namelijk dat er geen bereidheid is om de resource simpelweg te delen. Als je iets dieper op het concept van prijs ingaat wordt duidelijk dat er alleen sprake is van een prijs als er meerdere aanbiders en kopers zijn die allen het product willen verhandelen. In sommige gevallen is dit een gelijk speelveld, namelijk als alle partijen elkaars werk zouden kunnen doen. Dan gaat het er om wie het beste is om iets te doen, wie tijd heeft, etc. en die laat zich welliswaar met geld compenseren, maar dat geld gaat naar iemand anders die iets anders gedaan heeft, en keert steeds terug in de circulatie.  

Bij sommige producten is dat niet zo omdat niet iedereen dit kan produceren. Olie en gas en kolen zijn voorbeelden. Er is een eigenaar van de kolen mijn, en als je die eigenaar niet bent dan kun je de kolen niet uit de mijn halen. Je mag wel vissen op zee of paddestoelen zoeken in het bos, maar de mijn is van de eigenaar. Die eigenaar doet niets anders dan de kolen uit de mijn halen. Een beetje als een kruidenier de kaas snijd. Alleen koopt deze kruidenier de kaas niet, hij verovert deze. Vervolgens is de prijs een zeer willekeurige zaak, want wat heeft een kolenleverancier aan enorme hoeveelheden geld? Als hij het uitgeeft aan de andere deelnemers van de economie kan hij er op gegeven moment kolen voor gevraagd worden te leveren, en dan heeft hij zijn geld wel terug, maar is een mud kolen armer! Hij kan het wel uitgeven aan leuke dingen die mensen met kolen energie maken, en dat voorrecht is natuurlijk aangenaam.

Nu mensen steeds meer eigen energie gaan opwekken zijn de kolen, olie en gas boeren niet zo happy. Du moment dat duidelijk wordt dat een alternatief voor steeds bij de kolen, olie of gas boer aanbellen zullen mensen er mee stoppen. Het ergste wat kan gebeuren is als er een energie bron wordt gevonden waarbij voor de fabricage geen kolen, olie of gas nodig zijn. Dat zou een ramp zijn. Wind energie is een voorbeeld van zo’n bron, en men kan alleen hele strenge regels maken en zeggen dat het teveel lawaai maakt e.d. Men kan zelfs als olie maatschappij windmolens gaan bouwen om te zorgen dat ze slecht in de smaak vallen, vreemd maar logisch.

Maar en werkelijk serieuze barriere is het net. Het is nu het distributie systeem van meest niet duurzame energie. Het is zeer de vraag of terug geleverde electriciteit wel te gebruiken is, dat ligt vast aan de hoeveelheid. Het is niet zo dat een lokaal netwerk zeer efficient is bij het vervoer dan stroom, dus er zijn veel verliezen. Wat dat betreft zijn bedrijven niet scheutig met het versprieden van informatie, hoeveel power is nu waar op het net etc. Is de stroom die we midden overdag in de winter leveren wel 20ct/kWh waard? Hier is een prijs controle mechanisme de oplossing. Daarvoor zijn smart meters nodig.

Opslag is natuurlijk uit den boze in deze discussie, dus daar zijn geen oplossingen voor. Die zijn er wel maar die passen niet in de strategie.

Als we overal smart meters plaatsen een het Microsoft prijs mechanisme hanteren dan kunnen de grote leveranciers een vervelend probleem oplossen, namelijk dat ze nu nog geacht worden hernieuwbare electriciteit in de dal uren af te nemen. Met een smart meter prijs mechanisme wordt snel duidelijk dat uw stroom in de daluren minder waard is. 

U zult misschien zeggen dat de stroom dan in ieder geval reel geprijst is, en dat is ook zo, maar wat als er lokale electriciteits opslag mogelijk was mbv vanadium flow batterijen of een waterstof opslagtank? Stroom is alleen reel geprijst als de markt voor alle gereleateerde producten vrij zou zijn, en dat is hij zeer zeker niet. 

Dus smart meters zullen gaan fungeren om de prijsconcurentie tussen de grote producenten en de kleine opwekker ten voordele van de grote producent te beslechten. Dit kost misschien inkomsten, maar dat is niet erg zolang het resultaat positief blijft. Dit is het principe, zolang we door kunnen gaan is het in order, ook al verdienen we er nauwelijks aan. Aan veel winst hebben ze toch niks.

PS : Geld en Olie, oftewel wie besteedt de olie het het best? 

Overigens willen olie maatschappijen wel veel winst, en ze willen de geldhoeveelheid reduceren, om de simpele reden dat hun product zo alleen door de economisch actievere partijen betaalbaar blijft. Arme mensen moeten geen geld te besteden hebben, dat is niet leuk. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te zien in onderstaande video over de Koch Brothers (twee olie magnaten).

   To our Podcasts

EPA Threatens Oil Production!!

EPA, Environmental Protection Agency. "The people closest to the problem are the ones solving the problem! That is one of my guiding principles.". The politicians are simply employees with a different pay structure, but besides that, there are plenty of dumb voters that will vote for anyone promising a lower price at the pump. This is not going to work out for anyone.


   To our Podcasts

VAWT Deel 1

Een VAWT is een Vertical Axis Wind Turbine. Ze zijn eenvoudig, produceren veel energie en zijn bijnan niet te krijgen. De site waar onderstaande VAWT te vinden was somt het als volgt op:

  • Ze zijn goedkoper dan normale horizontale turbines
  • Ze starten bij lagere windsnelheden
  • Ze draaien trager wat maakt dat ze minder geluid maken
  • Ze zijn zuinig met ruimte, en dus in de stad zeer geschikt

Wordt u geintimideerd door de complexiteit van dit apparaat? Wij niet eigenlijk. Drie bladen, een as, een generator en klaar. Zo is het meestal met duurzame techniek, er is niks aan. Maar het zal gaan over de herrie en het uitzicht, beide door herhaling tot blocking issue te maken. Ons doel hier is simpel, en redelijk doortastend al zeggen we het zelf. We zien met een VAWT namelijk niet alleen een manier om electriciteit te maken, het is in de kern een mechanisch apparaat, en de mechanische energie is ook direct te gebruiken. 

Op de zelfde manier als we met de heliostaten doen gaan we een VAWT maken. Als u wil meefinancieren dan is dat zeer welkom. Het eerste dat we uit gaan zoeken is hoe de vleugel er uit moet zien. Om zeker te zijn dat we niets nieuws uitvinden hebben we de patenten even ‘gecheckt’. In 1901 vinden we een voorbeeld dat nog niet op de bovenstaande turbine lijkt.

Een recente aanwinst op dit gebied is de Wind Spire. De windspire draait vrij snel wat voordelig is bij de keuze van generator. Er is echter nog iets interessants over het ding te zeggen, ook al is het al eens op deze site vermeld, namelijk dat de makers van windspire een uniek patent bezitten namelijk dat op "het monteren van een windmolen op een hoge plaats"

A method for constructing a wind turbine power plant comprising the steps of:

identifying an existing structure having a capability of supporting thereon a wind turbine above the surface of the earth;
mounting a vertical-axis wind turbine to the existing structure so as to avoid interference with normal operation of the existing structure and the wind turbine;
connecting a power generator to the wind turbine in a manner which produces electricity as a result of the turning of the wind turbine; and
permitting the wind turbine to operate

Dit is natuurlijk onzin, een patent waarin de essentie bestaat uit het identificeren van een plaats, het bevestigen van een apparaat zonder dat dat problemen oplevert, en dan de boel aansluiten. Vervolgens worden de geidentifideerde obejecten geclaimt waaronder electriciteits masten en verkeers palen. Enfin, daar willen we ons iig niks van aantrekken.

Commercieel verkrijgbaar blad van Ekokraf AB 

Stappen voor het maken van een VAWT zijn

1. Maak een blad Ekokraft is een interessante leverancier van aluminium bladen

2. Maak een as en blad steun zodat drie bladen kunnen rondbewegen

3. Maak iets dat de het moment van de as kan benutten